Val

Uppdelningen i “vi”, och “dom” skapar rasism

Posted on

Det känns väldigt tungt nu när valet är över och så många visar sympati med Sverigedemokraterna. Det är ett nederlag inte bara på grund av den svåra sits som Stefan Löfven hamnat i, utan för det svenska folket. Självklart är inte alla som röstar på dem socialkonservativa rasister och jag respekterar dem som människor, men det är så uppenbart att dessa partier strider mot mänskliga rättigheter och har rasister på valsedlarna oavsett vad som står i deras valmanifest. Jag blir arg över hur det i ett land som påstår sig vara demokratiskt kan finnas så många som tänker så himla galet. Det är klart att vi behöver ha en välfungerande invandrar- och flyktingpolitik, men Sveriges samhällsproblem är mycket bredare än så. Jag är ingen expert inom området men det är min övertygelse att vi behöver tänka i ett helhets- och långsiktigt perspektiv för att få bort samhällets orättvisor. Problemen kommer inte lösas genom  att slänga ut dem utan svensk härkomst, sluta ta emot flyktingar eller ogrundat hat.

Att inte släppa in människor som är på flykt är omänskligt. De som ändå lyckas ta sig hit måste få en fristad,  när vi vet att konsekvensen blir att de måste återvända till  krig och misär och efter ett långt krig riskerar att deras hem och trygghet inte längre finns kvar?
Att SD  istället vill hjälpa människorna på plats i deras land kan låta bra, men samtidigt så stoppar det inte flyktingströmmarna och de vill dessutom minska drastiskt på bistånd. På det sättet kan vi inte hjälpa människorna och många kommer att dö i onödan. Därför måste vi sluta se invandringen som enbart ett hot, den kan faktiskt bidra till något gott för samhället och vi bör utnyttja den väl.

Men på gatorna och på Internet är det oftast inte politik som diskuteras. Där hoppar vissa på invandrare med näbbar och klor. En del människor kan inte bara diskutera frågorna utan att hoppa på andra både fysiskt och/eller verbalt.

Uppdelningen i vi och dom skapar rasism

Efter terrorattacken 11 september 2001 uttryckte sig George Bush att “either you are with us or you are with the terrorists“, och jag förstår att han då var chockad och upprörd, men tycker det är oerhört ignorant att göra ett sådant uttalande. Det har blivit så allvarligt att det nästintill slutat med att alla muslimer runt om i världen har fått en terroriststämpel. Han delar upp alla människor i “vi” och “dom”, vilket är det första steget till fördomar och diskriminering. Så fort man delar upp något i vi och dom, så kommer snart tankar som “vi är inte som dem”, “vi är bättre än dem” och “eftersom vi är bättre än dem så har vi rätt att bestämma över dem” smygande. Under den första delen av 2000-talet  har det nästan förklarats krig mot muslimer, mycket  som följd av world trade centertragedin. Har mänskliga rättigheter glömts bort någonstans på vägen i politiken? Rätten att vara olika. Rätten till lika värde. Solidaritet. Hur många ledare i världen tar dessa viktiga frågor på stort allvar. Det har dock glatt mig att ledare bland annat Barack Obama varit tydliga med att Islam är en fredlig religion och att ISIS i norra Irak inte representerar alla muslimer (för tydlighetens skull vill jag betona att jag inte för den sakens skull stödjer Obamas beslut om krig).

Det som är främmande är ofta skrämmande och förändringar i samhället kan ofta göra människor rädda eftersom de inte vet vad de kan förvänta sig. Därför är det lätt att problemen i samhället skylls på de människor som är nya i vårt land, och åsikterna bygger sällan på någon fakta. Att en i ena andetaget menar att invandrarna kommer hit och tar våra jobb och i andra andetaget påstår att invandrarna kommer hit bara för att få slippa jobba och få socialbidrag håller inte. När åsikter är grundade på spekulationer och falsk fakta, kan mycket gå fel.

Brottslighet är något främlighetssfientliga människor ofta fokuserar på. Ingen har väl undgått alla rykten om att till exempel romer skulle vara tjuvaktiga. I ett program av Efterlyst sades det något om att brott beror snarare på klasstillhörighet än vilket land en kommer från.  Det är bara ett exempel på varför vi borde se till att få en gedigen klassanalys, då klyftorna bara ökar. De fattiga blir fattigare och de rika rikare. Det är inte konstigt att folk börjar hitta syndabockar, det är helt naturligt. Det är inte heller människorna med annan hudfärg än vit som ser till att de hamnar lägst ner i samhället, rasismen är en stor orsak till det. De får ofta ta arbeten som flertalet svenskar vägrar att ta och de tillåts många gånger inte anställas på arbeten där de kan få makt. Dessa människor behöver visas samma respekt och få samma möjligheter till att göra karriär eller inte göra karriär som vi svenskar.

Förekom inte fördomar om finländare och chilenare när de kom till Sverige? Är de inte nu mer eller mindre accepterade som en del av Sverige? Måste vi upprepa våra gamla misstag? Vi kan inte döma människor utifrån förutfattade meningar och dra alla över en kam. Vilket ursprung, kultur eller religion en individ tillhör ska inte spela någon roll. Patricia Lorenzoni, kulturskribent på Helsingborgs Dagblad (som också intressant nog recenserat boken Myten om den muslimska flodvågen av Doug Saunders) föreläste på en studiecirkel för politiska texter i Göteborg, där hon uttryckte sig något i stil med: “Allt man är övertygad om är inte sant.” Det var ord som fick mig att le för hon slog verkligen huvudet på spiken. Det är ett argument som jag tänkt tidigare men inte riktigt kunnat formulera. Kan vi inte bara börja tänka rationellt och solidariskt istället för med förakt?

Vad kan du göra?

# Ta reda på fakta för att stärka dina argument. Titta in på Regeringskansliet och läs på så att du kan slå hål på myterna om invandrare.
#Om du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering eller övergrepp kan du kontakta diskriminieringsombudsmannen.
#Du kan upplysa din omgivning om din åsikt, exempelvis tala om att ett diskriminerande skämt inte är roligt.
#Du kan engagera dig i diskrimineringsfrågor genom att blogga om det, engagera dig och/eller i ett parti  som främjar mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Tillhör du en grupp som är diskriminerad (observera att det inte betyder att det måste bero på ursprung eller religion)? Hör gärna av dig, jag vill göra din röst hörd!

// Marina

 

Advertisements

Snart är det val (Del 1 – att välja parti: Del 5)

Posted on Updated on

Något som kan vara viktigt att känna till är att det finns många mindre partier som tävlar om väljarnas röster inför valet i september. Det kanske verkar självklart när en säger det, men jag har själv aldrig tidigare tänkt utanför ramarna för vad som går att rösta på. Mitt eget synfält har alltid varit begränsat till de allra största partierna som syns mest i media, därför tänker jag skriva om två partier som det pratas mer sällan om.

djurpartiet DJURENS PARTI
Djurens parti menar att djuren ofta glöms bort när det diskuteras och planeras över ekonomin och hur vi ska utveckla vårt samhälle, därför försöker de föra in djurens perspektiv i en politiska debatten. Djur och människa ska må lika bra och kunna existera tillsammans utan att den ena tar mer plats än den andre. Både tama och vilda djur behöver en starkare röst. Det finns deklarationer för mänskliga rättigheter, varför inte även för djurens rättigheter? Nedan följer en sammanfattning av partiets manifest.

MÄNNISKANS UTVECKLING PÅ JORDEN. Människans mentala utveckling och förmåga har gjort att vi lever på ett sätt som skadar andra arter och orsakar onödigt lidande, men det måste inte vara så. Samma egenskaper möjliggör för oss att välja hur vi ska leva och hur vi ska behandla andra arter. Vi kan välja att handla med respekt och skapa en mer fredlig integration med djur och natur.

RESPEKT FÖR LIV. Den industriella revolutionen har gjort det möjligt för oss att exploatera och distansera oss från vår omgivning, vilket har lett till minskad förståelse och respekt för andra arter. Människans beteende präglas med likgiltighet och vårdslöshet, vilket gör att djurarter är på väg att utrotas, ekosystemet är under hårt tryck och naturområden försvinner med en oroväckande hastighet. Djurens parti menar att detta är moraliskt oacceptabelt och att vi måste införa strikta ekologiska restriktioner för att kommande generationer inte ska behöva känna av ödesdigra konsekvenser av vårt nuvarande beteende.

HÅLLBART BRUKANDE AV NATUREN. Tidigare nämnda restriktioner finns att läsa om i deklarationen Earth Charter, som används som en utgångspunkt av olika miljö- och naturskyddsorganisationer. Här står det bland annat om att djur som hålls i fångenskap inte ska behandlas med grymhet och att jakt- och fiskemetoder som orsakar utdraget, våldsamt och onödigt lidande inte ska vara tillåtna. Naturen ska brukas på ett hållbart sätt. Det finns inga tydliga restriktioner kring utnyttjandet av djur i deklarationen Earth Charter, men detta beskris istället i Den allmänna förklaringen om djurens rättigheter. Där står det att läsa att det inte ska bör vara godtagbart med onödigt dödande av djur, till exempel om en utövar jakt eller fiske som sport eller hobby.

DJUR ÄR INTE OBJEKT. Det har genom forskning klargjorts att djur känner smärta och att många arter har ett utvecklat och djupt känsloliv som liknar människans, därför bör de inte ses som objekt. Djurpartiet menar att även exploatering som sker på ett så kallat hållbart vis oundvikligen skapar konsekvenser för djuren och i nästan alla fall slutar med djurens död. Detta gör att varje interaktion med eller utnyttjande av djur kräver en avvägning mellan det mänskliga intresset och de konsekvenser som djuren kommer drabbas av.

MODERNISERING AV AFFÄRSIDÉER, TRADITIONER OCH TRO PÅGÅR KONTINUERLIGT. Traditioner är inte något statiskt, utan något som förändras med tiden och anpassas till nya moraliska normer som finns i samhället. Djurpartiet vill att religiösa och kulturella traditioner som kompromissar med djurens bästa ska moderniseras. Vad gäller försöksdjur och uppfödningsdjur bör det finnas med en etisk bedömning mellan båda parters intressen.

MÄNNISKORS OCH DJURS RÄTTIGHETER GÅR HAND I HAND. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillsammans med Den allmänna förklaringen om djurs rättigheter och Earth Charter skapar en grund för en respektfull och kärleksfull interaktion mellan djur, natur och människa, menar Djurpartiet.

barnpartiet

 

 

BARNPARTIET

Humanismen är ideologin som präglar Barnpartiet och det är de mänskliga värdena och välbefinnandet som befinner sig i fokus. Barnpartiet verkar inte endast för barnen, utan också för de äldre i vårt samhälle, och de arbetar med bostadspolitik, invandring med mera. De vill att FN:s konventioner ska följas av Sveriges riksdag, landsting och kommuner. Dessutom kräver partiet att FN:s barnkonvention ska bli en tvingande lag.

UTBILDNING. Barngrupperna i förskola, skola och fritidsverksamhet måste bli mindre och personaltätheten måste öka. Barnpartiet vill bland annat att skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas statligt för att säkerställa en likvärdig utbildning i Sverige. Även om stiftelser, ekonomiska föreningar och kooperativ ska få vara kvar så bör samtliga utbildningsformer ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar. Eventuella överskott ska gå tillbaka till själva verksamheten.

BOSTADSPOLITIK. Behovet av bostäder är fortsatt stort och därför måste det byggas fler bostäder, som alla har råd att bo i. Barnpartiet vill att dessa bostäder ska vara byggda på ett miljösmart sätt och att de ska vara energisnåla. Det är viktigt att bevara naturen nära bostäder då detta är viktigt för trivseln och välbefinnandet.

INVANDRING OCH INTEGRATION. De som kommer till Sverige ska känna sig välkomnade och trygga, samt känna att de kan förstå vår kultur och bli en del av samhället. Barnpartiet vill bland annat erbjuda hjälp för de som behöver bearbeta hemska upplevelser och de vill erbjuda både svenska- och hemspråksundervisning. För att minska bidragsberoendet är det viktigt att erbjuda invandrade praktikplatser eller lärlingsplatser. De som har yrkesutbildning ska ges tillträde till de yrken de har kompetens för.

ÄLDREOMSORG. Äldreomsorgen måste vara anpassad till den enskildes behov. Servicehus och särskilda boenden måste erbjuda bra boendestandard och en atmosfär som känns trygg. Personaltätheten måste vara anpassad efter behovet på plats. Partiet vill även att alla par ska ha rätt att bo tillsammans.

KULTUR. Barnpartiet vill inte att kultur ska vara en klassfråga, utan att det ska finnas tillgängligt för alla. Därför vill de bland annat behålla lokala bibliotek, se till att det finns resurser för biblioteken att hålla i kulturella aktiviteter och främja mångkulturell berikelse.

MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI. Partiet vill att kollektivtrafiken ska göras tillgänglig för fler resenärer, att kommunal verksamhet köper in ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt och att det ska finnas mer lätttillgänglig information bland annat om återvinning och källsortering.

_______

Finns det något annat mindre parti som du tycker att vi på Two Green Spirits bör skriva om? Kommentera gärna och diskutera med oss!

/ Caroline

Vi har inte lagt några värderingar i partiernas politik. 

Snart är det val – Del 3 : Politiska områden

Posted on Updated on

Snart är det val, vilket ni förmodligen vet om. Det pratas nästan inte om annat, lite tröttsamt kanske en del tycker, men vi på Two Green Spirits menar att vi bör prata ännu mer om det! Det är enkelt att blunda och hålla för öronen när politik kommer på tal, särskilt om en inte är väl insatt eller inte vet exakt själv hur en vill att samhället ska vara. Vi har sammanställt det som vi ser som några de viktigaste punkterna inför valet i september. Kommentera gärna och skriv om du håller med eller inte!

MILJÖ och KLIMAT
Ingen av våra läsare har kunnat undgå att vi på Two Green Spirits tycker att alla borde miljörösta. Det borde vara självklart att respektera vår planet, men så är inte fallet. Många fortsätter leva med skygglapparna på och visar väldigt lite hänsyn till konsekvenserna av sina val. I vår kategori “Miljömärkningar” tar vi upp många stora områden som rör de olika miljömärkningarna, miljö och klimat.

Vi behöver mer ekologisk produktion, stöd för de bönder som väljer småskaligt, hållbart och ekologiskt jordbruk. Farliga kemikalier måste dessutom förbjudas mycket tidigare vare sig det gäller bekämpningsmedel på maten vi äter, eller kemikalier i kläder, schampo, rengöringsmedel eller stekpannan. Glöm inte att kika in partiernas ekolöften på Coops hemsida.

Det behövs en bättre skogspolitik. Det pratas alldeles för lite om hur lite gammelskog vi har kvar i dag och hur skogsbrukets ofta missköts. Framförallt råder det många missförstånd hur en välmående skog ser ut och detta behöver redas ut. Vi behöver ha kvar våra urskogar inte bara för att vi skall kunna promenera och plocka bär där, utan för att bibehålla ett rikt ekosystem och förhindra klimatförändringar. Varför nämns det så sällan att vårt land är i stort behov av reservat, nationalparker och biotopskydd, och pratas så lite om att även nationalparkerna missköts? Vi behöver därför rösta på de partier som uppmärksammar skogen och skogsbruket.

Långt ifrån alla partier har en hållbar klimatpolitik. De partier som förespråkar att vi skall behålla kärnkraften och även utveckla den snarare än att satsa på förnybara alternativ tänker alldeles för kortsiktigt. Riskerna med kärnkraft är för stora för att vi inte skall avveckla det nu, innan fler olyckor sker.

DJURENS RÄTTIGHETER
Det är av största vikt att fler partier uttalar sig om djurens rättigheter. Alla djur skall behandlas med respekt och kunna leva så naturligt det bara går. Idag har vi inte bara djurmisshandel utan även för trånga och smutsiga utrymmen, boskapen utfodras med foder fullt av kemikalier och många djur saknar möjligheten till utevistelse. Lantbrukarna bör uppmuntras till ekologisk odling och reglerna för ytor att röra sig på bör skärpas även inom de ekologiska märkningarna.

FEMINISM och DISKRIMINERING
Kvinnors rättigheter har på senare tid blivit allt viktigare för partierna att bry sig om, ändå är det vissa partier som är skamligt dåliga på att visa framfötterna. Genusforskning och genuspolitik är något som inte får negligeras. För ett hållbart samhälle behöver alla samma rättigheter oavsett kön, klass, sexualitet, ursprung, religion och liknande. Vi behöver sträva mot ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter, och förutsättnignar. Människor skall uppmuntras att vara sig själva och veta att de duger precis som de är.

INVANDRAR- och FLYKTINGPOLITIK
Vi behöver vara solidariska. Människor som kommer till vårt land borde tas emot med öppna armar oavsett anledning. Dessa människor är lika mycket värda som alla andra. Det behövs lagliga vägar för dem att komma in, allt för många dör under flykten från deras hemland. De skall få möjligheten att leva, arbeta och bo där de önskar. Vi behöver bryta segregationen och motverka rasismen. Vi kan inte låta fobin för islam och andra minoritetsgrupper ta över. Vi behöver en human politik som stödjer var människa utan att gruppera dem i grupper, för det är en mänsklig rättighet att behandlas med respekt.

VÅRD och OMSORG
Det behövs stora förändringar inom vård och omsorg, oavsett om det gäller privat vård eller inte. Vinster inom vården borde inte få tas ut utan det överskott som finns bör gå tillbaka in i verksamheten. Det minskar risken för att patienter behandlas som kunder istället för människor. Majoriteten av oss behöver sällan vård förrän vi blir äldre, medan vissa behöver vård genom hela livet och kanske inte ens får chansen att någonsin börja arbeta. Vi behöver rösta på partier som sätter människan före vinsten, så att alla har råd till den vård, tandvård och omsorg som varje individ behöver. Vi behöver också tillräckligt med personal som kan ta hand om våra sjuka. Med de indragningar som görs både i privat och i offentlig vård far patienter illa, och det borde vara självklart att någon finns till hands när en behöver det, någon som inte genast måste stressa iväg till nästa patient utan kan ta sig tid att ge den omvårdnad och omtanke som behövs.

BOSTADSPOLITIK
Bostadspolitiken handlar om så mycket mer än bara bostadsbrist och fler lägenheter. De som följt vår blogg under en tid vet att vi har tagit upp ett antal områden där fastighetsägare runt om i landet har bestämt sig att renovera och höja hyrorna till oresonliga nivåer. Vissa områden har ingått dialog av varierande kvalitet, på andra ställen har hyresgästerna helt blivit överkörda och tvingats flytta. Vi efterlyser därför partier som vill ge hyresgästerna mer rättigheter när en fastighetsägare bestämmer sig för att inte lyssna på sina hyresgäster. Det behövs fler lägenheter med låga hyror så att alla har någonstans att bo och vi behöver mindre segregation i våra städer.

EKONOMI
Ekonomin är ett område som handlar om så mycket. För många människor är det viktigaste att få ha en bra lön, betala så lite skatt som möjligt och kunna ta ut stora vinster ur sina företag. Alla partierna höll med om under en debatt om tillväxt, att ekonomisk tillväxt inte alls behöver vara något bra. Vi på Two Green Spirits anser att tillväxt inte bör ske på bekostnad på välfärden och miljön. Människors, djurens och planetens välbefinnande måste alltid gå före ekonomisk tillväxt, även om det omöjliggör tillväxt. I det rådande klassystem som vi faktiskt har idag finns inte välbefinnande för alla människor. Så länge vi klämmer in för mycket boskap på samma yta har inte alla djur ett värdigt liv. Så länge vi konsumerar mer än det vi behöver lever vi inte hållbart och planeten skadas. Förmodligen är det inte ens möjligt att ha obegränsad tillväxt på en begränsad planet, och vi måste följa den parti som följer i solidaritetens fotspår snarare än vinstens.

UTBILDNING
Utbildningen är något av det allra viktigaste för varje människa. Alla skall ha rätt att få möjligheten att uppnå sin fulla potential oavsett om det innebär att man bara går ut grundskolan eller om man får en doktorsexamen. Så många barn som möjligt skall kunna läsa, skriva och räkna och för att nå det målet behövs fler lärare, mindre klasser och framför allt bör var skola ha möjligheten att erbjuda läxläsning och special pedagog. Vi kan inte heller tillåta att privata aktörer tar ut överskottet och stoppar i egen ficka. Går en skola med vinst skall de pengarna gå tillbaka in i verksamheten för att få en så bra skola som möjligt. Våra barn vinner inte på att ägarna blir rika istället för att de förbättrar skolan, för en skola kan alltid bli bättre. Barnen är människor, inte kunder.

ARBETSLÖSHET
Vi har stor arbetslöshet i vårt land. Vi behöver fler arbeten och fler lätta arbeten som alla klarar av. Vi har människor som av olika anledningar inte kan arbeta vid en vanlig arbetsplats och dessa måste också ges en möjlighet att få arbeta. Vi har välutbildade människor som bara sitter och väntar på arbete, men som inga jobb får. Vi behöver välja de partier som ger var människa en möjlighet till arbete. Kanske är kortare arbetsdagar en bra lösning till fler arbeten. Det ger absolut mer livskvalitet att få några extra timmar i veckan till familjen och nöjen, istället för att stressa genom sitt liv och dö i förtid. Samtidigt som man blir mindre sjuk och orkar prestera bättre på sin arbetsplats, kanske det skapas ännu en tjänst som någon annan behöver.

Sist men inte minst vill vi ännu en gång uppmana er att gå och rösta i september! Din röst har betydelse.

/ Marina och Caroline

Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 4)

Posted on Updated on

Under de senaste månaderna har vi gjort en serie av blogginlägg som handlar om det kommande valet i september. Detta har vi gjort för att det är många som har det svårt att sätta sig in i de olika partiernas grundvärderingar och valprogram. Vi har försökt dela upp partiernas program i enkla kategorier och fortsätter idag med del nummer 4 i vår bloggserie. Läs gärna våra tidigare inlägg i serien:

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet

Del 3 – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Vi lägger inte egna värderingar i partiernas åsikter, utan vi försöker lägga upp deras partiprogram på ett mer överskådligt sätt. Däremot vill vi påminna dig om att ingen röst är bortkastad. Din röst är fortfarande värdefull om du nu skulle vilja rösta på ett parti som kanske riskerar att inte komma in i riksdagen. Din röst har alltid betydelse oavsett vilket parti du röstar på.

Fi-logo

 

 

FEMINISTISKT INITIATIV

JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Feministiskt initiativ vill starta en jämställdhetsfond för att öka kvinnors löner. De vill att människor med olika bakgrund eller sexualitet skall ha samma värde som alla andra, och kämpar för positiv särbehandling på arbetsmarknaden. Partiet vill införa en modern lagstiftning som stämmer in på alla familjekonstellationer och relationer. De strävar mot en värld fri från nationalism, stängda gränser och kvinnovåld.

MILJÖ. Feministiskt Initiativ lägger stor vikt i att varor och tjänster är miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkta, och vill att märkningarna skall innefatta god djurhållning när animaliska produkter produceras. Varor och livsmedel skall tillverkas med låg påverkan på miljö och klimat, samt önskar de skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Partiet vill ha en hållbar värld och kritiserar människors rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Att klimatpåverkan drabbar kvinnor hårdare ser F! som en global ekonomisk rättvisefråga.

KLIMAT. Partiet vill ersätta alla privat bilism med spårtrafik för att minska klimatpåverkan. De vill bygga en framtid med förnyelsebar energi.

VÅRD OCH OMSORG. Feministiska Initiativ vill verka för att det inom medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling inte ska finnas något kön som är norm. De vill att vården ska sluta förmedla och hålla liv i köns- och rasistiska stereotyper. För att nå detta mål vill de att alla utbildningar som leder till ett arbete inom vården ska ha obligatoriska genus-, qtbh- och antirasistiska utgångspunkter. Alla som har ett behov av omsorg ska behandlas lika oavsett vad de har för kön, etnicitet och sexuell läggning. Dessutom vill de att äldrevården byggs ut och att det ska finnas geriatriska mottagningar tillgängliga överallt, för att alla människor ska kunna få individanpassad vård under livets alla skeden.

UTBILDNING. Skolan ska vara en plats för alla. Förskola och skola måste skapa villkor som skapar möjligheter för varje individ att utvecklas självständigt och gör att människor får använda sin fulla potential, oavsett vad de har för kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund. Nej till rasism och diskriminering i skolan; nej till diskriminering av människor med funktionsnedsättning; nej till normerna om hur en kvinna respektive man ska vara och bete sig, säger partiet. Normer och maktstrukturer måste synliggöras av en normkritisk pedagogik som handlar om att förstå varför diskriminering förekommer och skapa verktyg att förebygga detta.

EKONOMI. Feministiska initiativ menar att den nuvarande enonomin har sin grund i patriarkala teorier som främst fokuserar på finansiall tillväxt med marknaden. Partiet vill istället ha fram ett helhetsperspektiv där miljömässiga och mänskliga resurser tas hänsyn till, för att skapa en hållbar utveckling. De vill avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Partiet vill även att skattepengarna ska gå till en gemensam välfärd.  

ARBETE. Partiet ifrågasätter den traditionella synen på arbetstid och vill korta ner arbetsdagen till sex timmar, då de anser att vi behöver mer tid att utvecklas som människor, umgås med nära och kära, förebygga stress, föräldraansvar och så vidare. De vill också satsa på åtgärder som förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna ska förbättras och genomföras ur ett genusperspektiv, för att minska kvinnors förtidspensionering, med mera.

 

piratpartiet

 

 

PIRATPARTIET

OLIKA – MEN LIKA VÄRDA. Piratpartiet vill att alla ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. 

FRIHET PÅ NÄTET. Partiet vill försvara möjligheterna som den moderna informationstekniken ger, så att vi kan dela med oss av kunskap till varandra, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss. Ett öppet inernet stärker frihet, demokrati och delaktighet eftersom människor inte behöver förlita sig på en viss typ av nyhetskälla, utan kan de världen ur många människors ögon. Det gömr att det är enklare att uppmärksamma orättvisor och makthavare får det svårare att utöva eventuella maktmissbruk. I Sverige kan vem som helst delta i politiken och göra sin röst hörd, anonym eller inte. Det vill Piratpartiet bevara. 

INTEGRITET. Alla människor ska själva få välja vad de vill berätta för andra och vad de vill hålla privat. Oavsett vem du är ska du kunna söka på vad du vill och kunna kommunicera med vänner och bekanta utan att riskera att övervakas. Så länge det inte finns en konkret misstanke att brott begåtts så ska en människa varken avlyssnas eller övervakas, menar Piratpartiet. De tycker att människor ska kunna leva sina liv utan att göra elektroniska fotavtryck efter sig överallt. Istället för att ha övervakningskameror överallt är fler poliser och nattvandrare att föredra.

FRI INFORMATION. För Piratpartiet är det viktigt att kunskap och information är fri att använda och dela med sig av. De vill avskaffa patentsystemet och digitalisera public service-arkiv, samt samlingar i museer och bibliotek, så att allt ska finnas fritt tillgängligt på nätet.

UTBILDNING. Piratpartiet anser att skolans viktigaste uppgift ska vara att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information för att själva kunna orientera sig i informations- och kunskapssamhället. Varje elev ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Tillgången till bemannade bibliotek och datorer med internetuppkoppling är viktig här. Att kunna utbilda sig är något som alla ska kunna göra

VÅRD. Oavsett var man bor och oavsett om man är svensk medborgare eller papperslös flykting, så ska man ha tillgång till sjukvård av hög kvalité, tycker Piratpartiet. Om papperslösa flyktingar befinner sig på eller i närheten av vårdinrättningar ska polisen inte ha rätt att söka efter dem där. Den sjukes integritet är viktig.

____

Det är inte alltid så enkelt att sätta sig in i politiken och känna samhörighet med ett parti. Vi hoppas att den här bloggserien har hjälp några av er att få en bättre bild av det som partierna står för och vad de vill åstadkomma. Glöm inte att din röst är viktig, oavsett vad du väljer att rösta på.

/ Caroline och Marina

Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.

Kärnkraften är en viktig fråga inför valet

Posted on Updated on

En av de viktigaste miljöfrågorna att ta ställning till inför valet i till EU-valet och riksdagsvalet är hurvida vi skall behålla kärnkraften eller inte. Vi har tidigare belyst frågan i inlägget Varför eller inte varför Kärnkraft? där vi på Two Green Spirits tydligt tagit avstånd från kärnkraft som energikälla. Vi har beskrivit vilka partier som är för kärnkraft och vilka som är emot, samt fördelarna och nackdelarna med kärnkraft. Föga förvånande är listan med nackdelar mycket längre än listan med fördelar.

Dags att pensionera kärnkraften

Majoriteten av forskare är överens om att det är vi människor, i synnerhet de rika länderna, som rubbar balansen med vår konsumtion och att det påverkar klimatet. Enligt WWF kommer cirka 80 % av världens energiförbrukning från fossila bränslen vilket är orsaken till majoriteten av utsläppen av koldioxid.

Dessutom börjar kärnkraftverken bli alldeles för gamla. I Tid för pension – gammal kärnkraft, nya risker beskriver Greenpeace vilka risker det finns med kärnkraft och varför kärnkraft inte är nödvändig. Europas allra äldsta kärnreaktorer finns just här i Sverige och det är dags för en pensionsvåg att svepa över vårt land. De svenska kärnkraftverken har en beräknad teknisk livslängd på 25 till 40 år – allihop har nu passerat 25-årsgränsen och flera av dem är över 40 år gamla. Ändå är de fortfarande i drift, vilket vi tycker är vansinnigt.

Rapporter visar att ju äldre kärnkraftverken är, desto större blir riskerna. Komponenter slits och säkerhetsmarginalerna minskar. Strålsäkerhetsmyndigheten undersöker för närvarande om svenska kärnkraftverk ska få förlängd livstid och beslut kommer att tas i år. Greenpeace kräver att reaktorer som är äldre än sin tekniska livslängd omedelbart stängs.

Nyligen lanserades Efter stormen, som är ett romanprojekt som handlar om vad som skulle kunna ske här i Sverige om det sker en liknande katastrof här. Du kan göra ett test för att se hur länge du skulle ha klarat dig, samt delta i en novelltävling.

Här är en kort video från Greenpeace som illustrerar hur åldern tar ut sin rätt, förr eller senare:

Stort stöd för förnyelsebar energi

Enligt en undersökning från Sifo så finns det i Sverige ett starkt stöd för förnyelsebar energi. Föjande fråga ställdes till tusen personer:

“Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten, eller bör man inte eftersträva det?”

Hela 80% av de som svarade tycker att regeringen bör eftersträva detta. Läs mer på Supermiljöbloggen. Därför är det viktigt att vi tänker efter innan vi väljer ett parti. Om du tycker att klimatfrågan är en viktig fråga går det bara inte att rösta på ett parti som är emot avvecklandet av kärnkraften.

// Marina och Caroline

Snart är det val – Del 2: EU-valet

Posted on Updated on

Så snart som den 25 maj är det dags att välja representanter till EU. Vad en själv än personligen anser om EU är det viktigt att gå och rösta, för det ändrar inte det faktum att Sverige är medlem och besluten där påverkar oss både direkt och indirekt.

Vem skall en då rösta på?
Det är många kandidater att välja bland, i synnerhet om en inte ännu valt ett parti att rösta på. Runt om i städerna finns affischer med kandidaternas budskap, men hur många kommer vid dagens slut ihåg vad det stod eller ens vad politikern heter? Men det är inte omöjligt att ta reda på vilken kandidat eller vilket parti man skall välja. Det är tillexempel lätt att ta upp mobilen och fota affischer på politiker man är nyfiken på och sedan gå hem och leta runt på nätet efter mer information om dem. Man kan läsa genom svaren från toppkandidaterna på Svenska Dagbladets chat. Som vanligt finns det också ett gäng med valkompasser på nätet där en genom att svara på frågor kan matchas med olika partier. SVTs valkompass är en av dem som dessutom matchar dina svar med kandidaternas åsikter, vilket underlättar för dem som är mindre insatta.

Vi vill gärna uppmana alla att kika in på Naturskyddsföreningen som har utvärderat EU-kandidaternas miljöpolitik. Det är ett perfekt sätt att se vilket parti som hållt sina löften. Nu kan man också läsa om partiernas ekolöften på Coops hemsida.

Vad skall en tänka på?
Det som är viktigast att tänka på är egentligen vilket samhälle och vilken värld man vill leva i. Det är viktigt att se helheten och inte bara till hur valresultatet påverkar en själv som individ. Kanske påverkas en själv inte så mycket av klimatförändringarna, men en lantbrukare kanske inte längre får skörd och det så viktiga ekosystemet förstörs. Det kanske inte rör en i ryggen att någon blir utvisad, men det kan leda att någon helt oskyldig blir avrättad och en familj blir splittrad. Det får inte bli så att man inte ser problemen förrän de knackar på ens egen dörr.

Vi måste inse att vi har problem med vår planet innan vi måste evakuera. Vi behöver se patienter som människor som behöver vård, innan en själv ligger på långvården och blir illa omhändertagen för att chefen stoppar pengar i egen ficka istället för att anställa fler personal. Det är otroligt viktigt att tänka längre än näsan räcker och inte vara rädd att ändra åsikt på vägens gång. Framför allt är det viktigt att hitta fakta som stämmer innan en beslutar sig för att rösta på ett visst sätt. Viktiga beslut så som hur man skall rösta kan inte enbart vara grundat på vad grannen berättat eller vad någon sade på nyheterna. Det är viktigt att se till att det finns grund och stöd från flera parter innan man konkret kan veta att man själv kan vara nöjd med sitt beslut.

/ Marina

Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 3)

Posted on Updated on

I detta tredje inlägg om hur man väljer parti kommer vi ta upp Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi kommer inte lägga egna värderingar i partiernas åsikter, utan försöka bena upp deras partiprogram för att göra det mer överskådligt. Del 1 i serien läses med fördel innan de andra två eftersom den innehåller en motivation till varför man skall rösta och hur man skall tänka när man väljer parti.

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet


CENTERPARTIET

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Centerpartiet är ett feministiskt parti och står för alla människors lika värde. Det ska finnas ett gemensamt ansvar för att alla skall ha möjighet att förverkliga sina liv och drömmar, och utjämna orättvisor. Man ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och egna val. Demokratin förutsätter allmän acceptans och respekt för människors olika åsikter, religion eller annan typ av livsåskådning. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är orubbligaprinciper, som även innefattar frihet att avstå från religion och från att organisera sig. “När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället.” Människors grundläggande behov: mat, kläder, boende och vård är nödvändigheter som vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till. Ingen skall därför tillåtas falla genom skyddsnätet.

MILJÖ. Centerpartiet vill tänka långsiktigt på miljön, ekosystemet och nyttjandet av naturens resurser. De tror på att kombinera miljöansvaret med tekniken och en hållbar utveckling. Man skall få betala om man belastar miljön och få betalt om man producerar ekosystemtjänster. De tror på förnybar energi, och ett land utan kärnkraft och oljeberoende.

EKONOMI. Entreprenörskap behövs för att människor skall kunna förverkliga sina drömmar. Statsfinanser och penningpolitik, utbildning och social trygghet lägger grunden för en stark ekonomi.

VÅRD OCH OMSORG.För kvalitet inom vården vill Centerpartiet öka konkurrensen genom fler aktörer på marknaden. Samtidigt ger det människor rätt att välja vem som skall ha ansvar för deras vård.

UTBILDNING. Friskolor ser till att det finns en skola för alla. Det fria skolvalet och skolpengen, samt lärare med passion för sitt yrke är viktigt för att barnen skall lyckas. Karriärtjänster ger lärare möjlighet till utveckling, ansvar och avancemang inom skolan.

INTEGRATION OCH INVANDRING. Det behövs enklare regler för att människor från andra länder skall kunna komma till Sverige och arbeta, med öppna dörrar kan vi som land utvecklas. Centerpartiet vill ta emot fler flyktingar och förespråkar ett europeiskt samarbete för att ta emot människor på flykt.


KRISTDEMOKRATERNA

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET. Kristdemokraternas kristna demokrati inspireras av den kristna traditionen med människovärdet och etiken i centrum. Varje människa är unik och oersättlig, och är av samma värde som någon annan. Hon är moralisk och har ansvar för sina egna handlingar. Alla människors liv, frihet och värdighet skall värnas om. Alla människor skall ha rätt till deltagande, inflytande och delaktighet.

VÅRD OCH OMSORG. Äldreomsorgen bör drivas i både privat och offentlig regi. Det skall också finnas stöd för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem. Tillgängligheten för funktionshindrade måste ökas i samhället och samhällets stöd skall vara anpassat och effektivt.

UTBILDNING. Skolans uppgift är intellektuell och praktisk utveckling, samt fostra barn till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Fristående skolor skall uppmuntras och stödjas av det offentliga. Det är elevens och föräldrarnas rätt att kunna välja skola.

INTEGRATION OCH FLYKTINGAR. Kristdemokraterna verkar för en generös och human flyktingpolitik  och vill samarbeta med andra stater. Landet skall ta hänsyn till människors skyddsbehov och humanitära skäl.

EKONOMI. Partiet tror på en friare  världshandel för att minska de globala klyftorna och minska fattigdom.

MILJÖ. Människan har ansvar att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Miljöförstöring skall förhindras oavsett  om inte det finns vetenskapliga bevis. Djur har inte samma värde som en människa men skall ändå behandlas med respekt och omtanke. Kärnkraften ska fasas ut för att ersättas med förnybar energi. Investeringar för minskad energianvändning skall löna sig och inte föra med sig en ökad fastighetsskatt.

–––

Efter noggrant övervägande känner vi på Two Green Spirits att vi måste ta avstånd från Sverigedemokraterna. Trots att de hävdar att de är antirasistiska har de haft alldeles för många politiker som uttryckt sig på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter och det är något vi inte kan ignorera. Vi vägrar ge dem ytterligare publicitet tills den dag då partiets representanter kan stå för deras ideologi.

–––

Vi hoppas att sammanfattningen av de viktigaste punkterna för de åtta riksdagspartierna hjälpt dig att hitta ett parti som passar dig, eller i alla fall fått några förslag för hur du skall ställa dig i årets val. Tvekar du är det bra att ställa sig frågor som:

Hur påverkar det en flykting att återvända till sitt land efter ett långt krig när deras hem och trygghet inte längre finns kvar?

Hur säkert är det att fortsätta använda kärnkraft?

Vad är konsekvenserna av det individuella tänkandet för de svaga samhället?

Innebär tidiga betyg att eleverna får bättre betyg eller mer ångest?

För visst är det så att partierna på många punkter påminner om varandra och man behöver tänka på konsekvenserna av partiernas politik. Så tänk efter på vilket samhälle du vill leva i och rösta efter vad du tror på, för din röst är värd mer än vad du tror.

/ Marina
Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.