Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 4)

Posted on Updated on

Under de senaste månaderna har vi gjort en serie av blogginlägg som handlar om det kommande valet i september. Detta har vi gjort för att det är många som har det svårt att sätta sig in i de olika partiernas grundvärderingar och valprogram. Vi har försökt dela upp partiernas program i enkla kategorier och fortsätter idag med del nummer 4 i vår bloggserie. Läs gärna våra tidigare inlägg i serien:

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet

Del 3 – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Vi lägger inte egna värderingar i partiernas åsikter, utan vi försöker lägga upp deras partiprogram på ett mer överskådligt sätt. Däremot vill vi påminna dig om att ingen röst är bortkastad. Din röst är fortfarande värdefull om du nu skulle vilja rösta på ett parti som kanske riskerar att inte komma in i riksdagen. Din röst har alltid betydelse oavsett vilket parti du röstar på.

Fi-logo

 

 

FEMINISTISKT INITIATIV

JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Feministiskt initiativ vill starta en jämställdhetsfond för att öka kvinnors löner. De vill att människor med olika bakgrund eller sexualitet skall ha samma värde som alla andra, och kämpar för positiv särbehandling på arbetsmarknaden. Partiet vill införa en modern lagstiftning som stämmer in på alla familjekonstellationer och relationer. De strävar mot en värld fri från nationalism, stängda gränser och kvinnovåld.

MILJÖ. Feministiskt Initiativ lägger stor vikt i att varor och tjänster är miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkta, och vill att märkningarna skall innefatta god djurhållning när animaliska produkter produceras. Varor och livsmedel skall tillverkas med låg påverkan på miljö och klimat, samt önskar de skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Partiet vill ha en hållbar värld och kritiserar människors rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Att klimatpåverkan drabbar kvinnor hårdare ser F! som en global ekonomisk rättvisefråga.

KLIMAT. Partiet vill ersätta alla privat bilism med spårtrafik för att minska klimatpåverkan. De vill bygga en framtid med förnyelsebar energi.

VÅRD OCH OMSORG. Feministiska Initiativ vill verka för att det inom medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling inte ska finnas något kön som är norm. De vill att vården ska sluta förmedla och hålla liv i köns- och rasistiska stereotyper. För att nå detta mål vill de att alla utbildningar som leder till ett arbete inom vården ska ha obligatoriska genus-, qtbh- och antirasistiska utgångspunkter. Alla som har ett behov av omsorg ska behandlas lika oavsett vad de har för kön, etnicitet och sexuell läggning. Dessutom vill de att äldrevården byggs ut och att det ska finnas geriatriska mottagningar tillgängliga överallt, för att alla människor ska kunna få individanpassad vård under livets alla skeden.

UTBILDNING. Skolan ska vara en plats för alla. Förskola och skola måste skapa villkor som skapar möjligheter för varje individ att utvecklas självständigt och gör att människor får använda sin fulla potential, oavsett vad de har för kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund. Nej till rasism och diskriminering i skolan; nej till diskriminering av människor med funktionsnedsättning; nej till normerna om hur en kvinna respektive man ska vara och bete sig, säger partiet. Normer och maktstrukturer måste synliggöras av en normkritisk pedagogik som handlar om att förstå varför diskriminering förekommer och skapa verktyg att förebygga detta.

EKONOMI. Feministiska initiativ menar att den nuvarande enonomin har sin grund i patriarkala teorier som främst fokuserar på finansiall tillväxt med marknaden. Partiet vill istället ha fram ett helhetsperspektiv där miljömässiga och mänskliga resurser tas hänsyn till, för att skapa en hållbar utveckling. De vill avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Partiet vill även att skattepengarna ska gå till en gemensam välfärd.  

ARBETE. Partiet ifrågasätter den traditionella synen på arbetstid och vill korta ner arbetsdagen till sex timmar, då de anser att vi behöver mer tid att utvecklas som människor, umgås med nära och kära, förebygga stress, föräldraansvar och så vidare. De vill också satsa på åtgärder som förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna ska förbättras och genomföras ur ett genusperspektiv, för att minska kvinnors förtidspensionering, med mera.

 

piratpartiet

 

 

PIRATPARTIET

OLIKA – MEN LIKA VÄRDA. Piratpartiet vill att alla ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. 

FRIHET PÅ NÄTET. Partiet vill försvara möjligheterna som den moderna informationstekniken ger, så att vi kan dela med oss av kunskap till varandra, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss. Ett öppet inernet stärker frihet, demokrati och delaktighet eftersom människor inte behöver förlita sig på en viss typ av nyhetskälla, utan kan de världen ur många människors ögon. Det gömr att det är enklare att uppmärksamma orättvisor och makthavare får det svårare att utöva eventuella maktmissbruk. I Sverige kan vem som helst delta i politiken och göra sin röst hörd, anonym eller inte. Det vill Piratpartiet bevara. 

INTEGRITET. Alla människor ska själva få välja vad de vill berätta för andra och vad de vill hålla privat. Oavsett vem du är ska du kunna söka på vad du vill och kunna kommunicera med vänner och bekanta utan att riskera att övervakas. Så länge det inte finns en konkret misstanke att brott begåtts så ska en människa varken avlyssnas eller övervakas, menar Piratpartiet. De tycker att människor ska kunna leva sina liv utan att göra elektroniska fotavtryck efter sig överallt. Istället för att ha övervakningskameror överallt är fler poliser och nattvandrare att föredra.

FRI INFORMATION. För Piratpartiet är det viktigt att kunskap och information är fri att använda och dela med sig av. De vill avskaffa patentsystemet och digitalisera public service-arkiv, samt samlingar i museer och bibliotek, så att allt ska finnas fritt tillgängligt på nätet.

UTBILDNING. Piratpartiet anser att skolans viktigaste uppgift ska vara att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information för att själva kunna orientera sig i informations- och kunskapssamhället. Varje elev ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Tillgången till bemannade bibliotek och datorer med internetuppkoppling är viktig här. Att kunna utbilda sig är något som alla ska kunna göra

VÅRD. Oavsett var man bor och oavsett om man är svensk medborgare eller papperslös flykting, så ska man ha tillgång till sjukvård av hög kvalité, tycker Piratpartiet. Om papperslösa flyktingar befinner sig på eller i närheten av vårdinrättningar ska polisen inte ha rätt att söka efter dem där. Den sjukes integritet är viktig.

____

Det är inte alltid så enkelt att sätta sig in i politiken och känna samhörighet med ett parti. Vi hoppas att den här bloggserien har hjälp några av er att få en bättre bild av det som partierna står för och vad de vill åstadkomma. Glöm inte att din röst är viktig, oavsett vad du väljer att rösta på.

/ Caroline och Marina

Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s