Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 3)

Posted on Updated on

I detta tredje inlägg om hur man väljer parti kommer vi ta upp Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi kommer inte lägga egna värderingar i partiernas åsikter, utan försöka bena upp deras partiprogram för att göra det mer överskådligt. Del 1 i serien läses med fördel innan de andra två eftersom den innehåller en motivation till varför man skall rösta och hur man skall tänka när man väljer parti.

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet


CENTERPARTIET

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Centerpartiet är ett feministiskt parti och står för alla människors lika värde. Det ska finnas ett gemensamt ansvar för att alla skall ha möjighet att förverkliga sina liv och drömmar, och utjämna orättvisor. Man ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och egna val. Demokratin förutsätter allmän acceptans och respekt för människors olika åsikter, religion eller annan typ av livsåskådning. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är orubbligaprinciper, som även innefattar frihet att avstå från religion och från att organisera sig. “När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället.” Människors grundläggande behov: mat, kläder, boende och vård är nödvändigheter som vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till. Ingen skall därför tillåtas falla genom skyddsnätet.

MILJÖ. Centerpartiet vill tänka långsiktigt på miljön, ekosystemet och nyttjandet av naturens resurser. De tror på att kombinera miljöansvaret med tekniken och en hållbar utveckling. Man skall få betala om man belastar miljön och få betalt om man producerar ekosystemtjänster. De tror på förnybar energi, och ett land utan kärnkraft och oljeberoende.

EKONOMI. Entreprenörskap behövs för att människor skall kunna förverkliga sina drömmar. Statsfinanser och penningpolitik, utbildning och social trygghet lägger grunden för en stark ekonomi.

VÅRD OCH OMSORG.För kvalitet inom vården vill Centerpartiet öka konkurrensen genom fler aktörer på marknaden. Samtidigt ger det människor rätt att välja vem som skall ha ansvar för deras vård.

UTBILDNING. Friskolor ser till att det finns en skola för alla. Det fria skolvalet och skolpengen, samt lärare med passion för sitt yrke är viktigt för att barnen skall lyckas. Karriärtjänster ger lärare möjlighet till utveckling, ansvar och avancemang inom skolan.

INTEGRATION OCH INVANDRING. Det behövs enklare regler för att människor från andra länder skall kunna komma till Sverige och arbeta, med öppna dörrar kan vi som land utvecklas. Centerpartiet vill ta emot fler flyktingar och förespråkar ett europeiskt samarbete för att ta emot människor på flykt.


KRISTDEMOKRATERNA

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET. Kristdemokraternas kristna demokrati inspireras av den kristna traditionen med människovärdet och etiken i centrum. Varje människa är unik och oersättlig, och är av samma värde som någon annan. Hon är moralisk och har ansvar för sina egna handlingar. Alla människors liv, frihet och värdighet skall värnas om. Alla människor skall ha rätt till deltagande, inflytande och delaktighet.

VÅRD OCH OMSORG. Äldreomsorgen bör drivas i både privat och offentlig regi. Det skall också finnas stöd för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem. Tillgängligheten för funktionshindrade måste ökas i samhället och samhällets stöd skall vara anpassat och effektivt.

UTBILDNING. Skolans uppgift är intellektuell och praktisk utveckling, samt fostra barn till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Fristående skolor skall uppmuntras och stödjas av det offentliga. Det är elevens och föräldrarnas rätt att kunna välja skola.

INTEGRATION OCH FLYKTINGAR. Kristdemokraterna verkar för en generös och human flyktingpolitik  och vill samarbeta med andra stater. Landet skall ta hänsyn till människors skyddsbehov och humanitära skäl.

EKONOMI. Partiet tror på en friare  världshandel för att minska de globala klyftorna och minska fattigdom.

MILJÖ. Människan har ansvar att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Miljöförstöring skall förhindras oavsett  om inte det finns vetenskapliga bevis. Djur har inte samma värde som en människa men skall ändå behandlas med respekt och omtanke. Kärnkraften ska fasas ut för att ersättas med förnybar energi. Investeringar för minskad energianvändning skall löna sig och inte föra med sig en ökad fastighetsskatt.

–––

Efter noggrant övervägande känner vi på Two Green Spirits att vi måste ta avstånd från Sverigedemokraterna. Trots att de hävdar att de är antirasistiska har de haft alldeles för många politiker som uttryckt sig på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter och det är något vi inte kan ignorera. Vi vägrar ge dem ytterligare publicitet tills den dag då partiets representanter kan stå för deras ideologi.

–––

Vi hoppas att sammanfattningen av de viktigaste punkterna för de åtta riksdagspartierna hjälpt dig att hitta ett parti som passar dig, eller i alla fall fått några förslag för hur du skall ställa dig i årets val. Tvekar du är det bra att ställa sig frågor som:

Hur påverkar det en flykting att återvända till sitt land efter ett långt krig när deras hem och trygghet inte längre finns kvar?

Hur säkert är det att fortsätta använda kärnkraft?

Vad är konsekvenserna av det individuella tänkandet för de svaga samhället?

Innebär tidiga betyg att eleverna får bättre betyg eller mer ångest?

För visst är det så att partierna på många punkter påminner om varandra och man behöver tänka på konsekvenserna av partiernas politik. Så tänk efter på vilket samhälle du vill leva i och rösta efter vad du tror på, för din röst är värd mer än vad du tror.

/ Marina
Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.

Advertisements

One thought on “Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 3)

    […] Del 3 – Centerpartiet och Kristdemokraterna […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s