Snart är det val – Del 3 : Politiska områden

Posted on Updated on

Snart är det val, vilket ni förmodligen vet om. Det pratas nästan inte om annat, lite tröttsamt kanske en del tycker, men vi på Two Green Spirits menar att vi bör prata ännu mer om det! Det är enkelt att blunda och hålla för öronen när politik kommer på tal, särskilt om en inte är väl insatt eller inte vet exakt själv hur en vill att samhället ska vara. Vi har sammanställt det som vi ser som några de viktigaste punkterna inför valet i september. Kommentera gärna och skriv om du håller med eller inte!

MILJÖ och KLIMAT
Ingen av våra läsare har kunnat undgå att vi på Two Green Spirits tycker att alla borde miljörösta. Det borde vara självklart att respektera vår planet, men så är inte fallet. Många fortsätter leva med skygglapparna på och visar väldigt lite hänsyn till konsekvenserna av sina val. I vår kategori “Miljömärkningar” tar vi upp många stora områden som rör de olika miljömärkningarna, miljö och klimat.

Vi behöver mer ekologisk produktion, stöd för de bönder som väljer småskaligt, hållbart och ekologiskt jordbruk. Farliga kemikalier måste dessutom förbjudas mycket tidigare vare sig det gäller bekämpningsmedel på maten vi äter, eller kemikalier i kläder, schampo, rengöringsmedel eller stekpannan. Glöm inte att kika in partiernas ekolöften på Coops hemsida.

Det behövs en bättre skogspolitik. Det pratas alldeles för lite om hur lite gammelskog vi har kvar i dag och hur skogsbrukets ofta missköts. Framförallt råder det många missförstånd hur en välmående skog ser ut och detta behöver redas ut. Vi behöver ha kvar våra urskogar inte bara för att vi skall kunna promenera och plocka bär där, utan för att bibehålla ett rikt ekosystem och förhindra klimatförändringar. Varför nämns det så sällan att vårt land är i stort behov av reservat, nationalparker och biotopskydd, och pratas så lite om att även nationalparkerna missköts? Vi behöver därför rösta på de partier som uppmärksammar skogen och skogsbruket.

Långt ifrån alla partier har en hållbar klimatpolitik. De partier som förespråkar att vi skall behålla kärnkraften och även utveckla den snarare än att satsa på förnybara alternativ tänker alldeles för kortsiktigt. Riskerna med kärnkraft är för stora för att vi inte skall avveckla det nu, innan fler olyckor sker.

DJURENS RÄTTIGHETER
Det är av största vikt att fler partier uttalar sig om djurens rättigheter. Alla djur skall behandlas med respekt och kunna leva så naturligt det bara går. Idag har vi inte bara djurmisshandel utan även för trånga och smutsiga utrymmen, boskapen utfodras med foder fullt av kemikalier och många djur saknar möjligheten till utevistelse. Lantbrukarna bör uppmuntras till ekologisk odling och reglerna för ytor att röra sig på bör skärpas även inom de ekologiska märkningarna.

FEMINISM och DISKRIMINERING
Kvinnors rättigheter har på senare tid blivit allt viktigare för partierna att bry sig om, ändå är det vissa partier som är skamligt dåliga på att visa framfötterna. Genusforskning och genuspolitik är något som inte får negligeras. För ett hållbart samhälle behöver alla samma rättigheter oavsett kön, klass, sexualitet, ursprung, religion och liknande. Vi behöver sträva mot ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter, och förutsättnignar. Människor skall uppmuntras att vara sig själva och veta att de duger precis som de är.

INVANDRAR- och FLYKTINGPOLITIK
Vi behöver vara solidariska. Människor som kommer till vårt land borde tas emot med öppna armar oavsett anledning. Dessa människor är lika mycket värda som alla andra. Det behövs lagliga vägar för dem att komma in, allt för många dör under flykten från deras hemland. De skall få möjligheten att leva, arbeta och bo där de önskar. Vi behöver bryta segregationen och motverka rasismen. Vi kan inte låta fobin för islam och andra minoritetsgrupper ta över. Vi behöver en human politik som stödjer var människa utan att gruppera dem i grupper, för det är en mänsklig rättighet att behandlas med respekt.

VÅRD och OMSORG
Det behövs stora förändringar inom vård och omsorg, oavsett om det gäller privat vård eller inte. Vinster inom vården borde inte få tas ut utan det överskott som finns bör gå tillbaka in i verksamheten. Det minskar risken för att patienter behandlas som kunder istället för människor. Majoriteten av oss behöver sällan vård förrän vi blir äldre, medan vissa behöver vård genom hela livet och kanske inte ens får chansen att någonsin börja arbeta. Vi behöver rösta på partier som sätter människan före vinsten, så att alla har råd till den vård, tandvård och omsorg som varje individ behöver. Vi behöver också tillräckligt med personal som kan ta hand om våra sjuka. Med de indragningar som görs både i privat och i offentlig vård far patienter illa, och det borde vara självklart att någon finns till hands när en behöver det, någon som inte genast måste stressa iväg till nästa patient utan kan ta sig tid att ge den omvårdnad och omtanke som behövs.

BOSTADSPOLITIK
Bostadspolitiken handlar om så mycket mer än bara bostadsbrist och fler lägenheter. De som följt vår blogg under en tid vet att vi har tagit upp ett antal områden där fastighetsägare runt om i landet har bestämt sig att renovera och höja hyrorna till oresonliga nivåer. Vissa områden har ingått dialog av varierande kvalitet, på andra ställen har hyresgästerna helt blivit överkörda och tvingats flytta. Vi efterlyser därför partier som vill ge hyresgästerna mer rättigheter när en fastighetsägare bestämmer sig för att inte lyssna på sina hyresgäster. Det behövs fler lägenheter med låga hyror så att alla har någonstans att bo och vi behöver mindre segregation i våra städer.

EKONOMI
Ekonomin är ett område som handlar om så mycket. För många människor är det viktigaste att få ha en bra lön, betala så lite skatt som möjligt och kunna ta ut stora vinster ur sina företag. Alla partierna höll med om under en debatt om tillväxt, att ekonomisk tillväxt inte alls behöver vara något bra. Vi på Two Green Spirits anser att tillväxt inte bör ske på bekostnad på välfärden och miljön. Människors, djurens och planetens välbefinnande måste alltid gå före ekonomisk tillväxt, även om det omöjliggör tillväxt. I det rådande klassystem som vi faktiskt har idag finns inte välbefinnande för alla människor. Så länge vi klämmer in för mycket boskap på samma yta har inte alla djur ett värdigt liv. Så länge vi konsumerar mer än det vi behöver lever vi inte hållbart och planeten skadas. Förmodligen är det inte ens möjligt att ha obegränsad tillväxt på en begränsad planet, och vi måste följa den parti som följer i solidaritetens fotspår snarare än vinstens.

UTBILDNING
Utbildningen är något av det allra viktigaste för varje människa. Alla skall ha rätt att få möjligheten att uppnå sin fulla potential oavsett om det innebär att man bara går ut grundskolan eller om man får en doktorsexamen. Så många barn som möjligt skall kunna läsa, skriva och räkna och för att nå det målet behövs fler lärare, mindre klasser och framför allt bör var skola ha möjligheten att erbjuda läxläsning och special pedagog. Vi kan inte heller tillåta att privata aktörer tar ut överskottet och stoppar i egen ficka. Går en skola med vinst skall de pengarna gå tillbaka in i verksamheten för att få en så bra skola som möjligt. Våra barn vinner inte på att ägarna blir rika istället för att de förbättrar skolan, för en skola kan alltid bli bättre. Barnen är människor, inte kunder.

ARBETSLÖSHET
Vi har stor arbetslöshet i vårt land. Vi behöver fler arbeten och fler lätta arbeten som alla klarar av. Vi har människor som av olika anledningar inte kan arbeta vid en vanlig arbetsplats och dessa måste också ges en möjlighet att få arbeta. Vi har välutbildade människor som bara sitter och väntar på arbete, men som inga jobb får. Vi behöver välja de partier som ger var människa en möjlighet till arbete. Kanske är kortare arbetsdagar en bra lösning till fler arbeten. Det ger absolut mer livskvalitet att få några extra timmar i veckan till familjen och nöjen, istället för att stressa genom sitt liv och dö i förtid. Samtidigt som man blir mindre sjuk och orkar prestera bättre på sin arbetsplats, kanske det skapas ännu en tjänst som någon annan behöver.

Sist men inte minst vill vi ännu en gång uppmana er att gå och rösta i september! Din röst har betydelse.

/ Marina och Caroline

Advertisements

4 thoughts on “Snart är det val – Del 3 : Politiska områden

  Ekolisa said:
  July 12, 2014 at 4:18 am

  Här är en som inte blundar 😉 Jag håller med om mycket som ni skriver. Jag skulle själv jobba färre timmar, men jag har inte känt att jag haft möjlighet. Det svåra med att införa 6-timmars arbetsdag är att vi lever i en tid av global konkurrens. Att reglera hyresmarknaden ännu mer tror jag inte heller på, men absolut på mer annan politisk styrning.

   Caroline och Marina responded:
   July 13, 2014 at 12:25 pm

   Härligt att du inte blundar!
   Att införa 6 timmars arbetsdag under en tid med global konkurrens är ingen lätt uppgift, men den är inte omöjlig. Det finns företag redan idag som har testat den modellen och fått positiva resultat. Självklart skall detta göras så att det inte minskar inkomsten väsentligt. Hur det skall gå till lämnar jag dock över till experterna, eftersom jag inte är tillräckligt påläst inom denna forskning.
   Det är ett stort problem att det idag byggs inte bara för lite, utan att det byggs lägenheter med för dyr hyra. Det ökar segregationen eftersom människor med lön under ca 30 000 inte har en chans att ta sig in i dessa områden. Bostadsbolag ser chansen att i områden där det bor lågavlönade bygga nya lägenheter och renovera de befintliga till att göra området mer attraktivt, vilket driver människor bort från områden. Renoveringar kan ske billigare och ändå ha en bra standard utan dessa hyreshöjningar, men det handlar helt enkelt om vinsten. De ser alltså till att minska antalet lägenheter med en bra hyresnivå. I de fall då de boende faktiskt går till hyresnämnden för att protestera behöver de större laglig rätt, då de idag i majoriteten av fallen förlorar på grund av nya lagar. Det finns forskning som stödjer att människor och barn som utsätts för denna typ av tvångsförflyttning lätt drabbas av långvariga depressioner och ångest. Konsekvenserna av detta för människors liv och ekonomi är inte svåra att lista ut. Att de får lov att flytta på majoriteten av boende från ett område borde helt enkelt vara olagligt.

  Björn said:
  September 15, 2014 at 1:47 pm

  Hej,

  Kul initiativ och bra blogg! Ni lyfter väldigt relevanta ämnen och frågor.

  Jag tänkte nu höra om ni skulle finna det intressant att skriva lite mer om förnyelsebar energi och om solenergi i synnerhet? Solceller är ju en energikälla som än så länge inte riktigt slagit i Sverige, mycket till del av politikernas ovilja att satsa på det ordentligt. Nu är priserna ändå så pass låga att det på allvar är intressant för villaägare att göra sin egen solel. Jag tänkte därför kolla om det är något som skulle vara intressant för er att skriva om?

  Vi är ett företag baserat i Stockholm, där vi i regionen erbjuder kostnadsfria konsultationer till såväl privatpersoner och företag. Det betyder att kunder utan kostnad kan ta reda på just deras förutsättningar för produktion av egen el utan att behöva binda sig till något alls. Just detta hoppas vi är något som kan få fart på branschen, att vi som företag också bjuder till och erbjuder oss att ta första steget kostnadsfritt. Med en ordentlig fart på branschen så kan vi förhoppningsvis gå i våra grannländers fotspår, som Danmark och Tyskland, där solenergin har blivit en stor energiform. Detta är något som alla tjänar på med minskade utsläpp!

  Hör gärna av dig om det är något som vore intressant att skriva om eller om jag kan komma med mer info.

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning,
  Björn /SVEA Solar

   Caroline och Marina responded:
   September 15, 2014 at 5:30 pm

   Tack för din kommentar. Kul att du gillar vår blogg!

   Självfallet har vi funderat på att skriva mer om solenergi! Vi är dessutom alltid ute efter folk som är insatta i frågan som kan tänka sig att bli citerade och svara på frågor. Du får gärna skicka information till twogreenspirits@gmail.com./Marina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s