mänskliga rättigheter

Turismens baksida

Posted on Updated on

Sol och bad, snö och skidor eller kanske shopping och museer. Många är vi som älskar att resa världen över. Det är avslappnande, upplyftande, spännande och framför allt roligt. Vi mår helt enkelt bra av ett miljöombyte, men hur påverkar egentligen vårt resande världen runt omkring oss? Hur påverkas lokalbefolkningen, djuren, naturen och miljön? Och vad kan vi göra för att resa hållbart?

Lokalbefolkningens verklighet

Resmål anpassas efter turisternas önskemål, vilket innebär att varor och tjänster till största delen styrs av vad resenärer efterfrågar, och du kan därför utnyttja din konsumentmakt för att påverka den lokala marknaden. Många vill ha det billigaste och den bästa servicen, men till vilket pris? Det är lokalbefolkningen får betala priset för våra bekvämligheter. De drabbas av vattenbrist, dåliga arbetsvillkor, små löner, prostitution, barnsexturism, barnarbete och exploaterad mark. Små byar med fiske och jordbruk förstörs och människor trängs bort från sina hem för att gynna turistnäringen (1).

Vad du kan göra för att gynna lokalbefolkningen:

 • fråga din researrangör om hur arbetsförhållandena ser ut för de anställda på hotellet innan du bokar
 • fråga din researrangör hur de motverkar barnsexhandel och prostitution på resmålet.DSC_2954
 • Välj ett litet lokalt hotell och lokala restauranger, affärer osv.
 • Respektera lokalbefolkningen och anställda. Acceptera deras kultur och boende.
 • Köp mat, dryck, aktiviteter och souvenirer av lokalbefolkningen och på marknaden, så ökar chansen att pengarna stannar kvar i landet.
 • Pruta inte för mycket och ge dricks. Respektera att många har svårt ställt och behöver få in pengar till sina familjer.
 • Anmäl misstänkta fall av barnsexhandel till lokala polisen, polisen i Sverige (childabuse@rkp.police.se) eller ECPAT Sveriges hotline (www.ecpathotline.se)
 • Säg till researrangören eller hotellchefen om du ser turister ta med sig prostituerade upp på rummet.
 • Besök inte en bar eller ett område där du vet att prostitution förekommer.
 • Var sparsam med vattnen och ström genom att duscha korta duschar, stänga av ventilationen när den inte används, dra ur mobilladdaren etc.
 • Lämna ett schyst avtryck på lokalsamhället genom att inte överkonsumera alkohol och droger. Tacka nej till illegala droger.
 • Meddela i receptionen på hotellet att handdukar och lakan inte behöver bytas varje dag.
 • Åk inte på golfsemester i länder med vattenbrist.

Djur, natur och ekosystem tar skada

Turister har stor påverkan på djur och natur: stränder som blir nerskräpade, korallreven som blir förstörda och sällsynta blommor som plockas. Det är vanligt med aktiviteter som fotografering med tigrar och apor, elefantridning, kamelridning , och delfinshower mm. “Många av dessa aktiviteter marknadsförs genom att påstå att aktiviteterna är för djurälskare, och att djuren har kul och mår bra. “. Aktiviteterna kan upplevas som “djurvänliga”, men sanningen är oftast en annan. Djur som drogas, misshandlas, binds fast och är instängda är väldigt vanligt. Djuren befinner sig ofta i en miljö som är stressig och som inte är naturlig för dem. De får ofta jobba många timmar varje dag  – ibland också utan mat och vatten. Dessa aktiviteter bör därför undvikas till varje pris. Enligt Djurens rätt skall Ving, Fritidsresor och Apollo inte längre sälja eller marknadsföra elefantridning och djurshower på sina resmål, vilket är goda nyheter, men djurplågeri finns överallt så det är viktigt att hålla ögonen öppna efter missförhållanden och att inte själv delta.

DSC_1686Vad du kan göra för att gynna djur och ekosystem:

 • Har du bevittnat djur som far illa är det bra om du kontaktar din researrangör, djurrättsorganisationer, värdlandets ambassad och media. Komma ihåg vad du har sett, när och var och berätta för dina vänner och bekanta om din upplevelse för att få fler människor att bli medvetna om djurens situation och samtidigt minska risken att de deltar i aktiviteter med djur. Fotografera missförhållanden!
 • Ät mycket vegetariskt.
 • Förorena inte vattnet och skräpa inte ner.
 • Stödj naturreservat och parker i landet du åker till. Följ reglerna som gäller i området.
 • Påpeka om hotellet inte verkar rena avloppet eller sortera sopor.
 • Respektera djur och natur.
 • Handla inte med varor från utrotningshotade arter så som tigerhud, elfenben, koraller etc..
 • Ta avstånd från aktiviteter där djur står för underhållningen.
 • Anmäl dig som volontär hos olika djurskyddsorganisationer eller djurhem som finns på destinationen.
 • Ta inte bilder på vilda djur.

Klimatet och resandet

Det är ingen nyhet att flyget leder till stora koldioxidutsläpp. Vi svenskar är medvetna om detta och ändå fortsätter vi flyga. “Globalt står flyget för 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. För Sveriges del utgör flygresor en tiondel av våra totala utsläpp. Ofta ser man lägre siffror. Det beror på att man bara räknat på koldioxid och inte på utsläppen av vattenånga och kväveoxider, som ger indirekta klimateffekter på hög höjd.

Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter. I begreppet koldioxidekvivalenter har man räknat in den samlade effekten av alla klimatpåverkande utsläpp. Generellt uppskattas dessa ofta, vad gäller utsläpp från flyget, till omkring två gånger den klimatpåverkande effekten av enbart koldioxid.

Du kan även räkna ut din flygresas koldioxidutsläpp. Enligt Naturskyddsföreningen ger en resa till Thailand för en enda person lika mycket utsläpp som en personbil ger under ett helt år (cirka två ton), vilket är lika mycket som en persons hela hållbara utsläppsutrymme för ett år. 90 procent av svenskarnas flygande är utrikesresor, och är på väg att bli vår största miljöbov. 2011–2014 var Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Spanien de mest populära destinationerna för utlandsresorna enligt Naturvårdsverket. Vissa av dessa resor kan med fördel göras med tåg.

flygresor
Bild: Trafikanalys

Vad du kan göra för att gynna klimatet:

 • Undvik flyg så ofta som möjligt.
 • Promenera och cykla gärna.
 • Tåg är ett bra alternativ.
 • Handla lokalproducerat och på marknader.

Det råder ingen tvekan om att vårt resande påverkar lokalbefolkning, djur, ekosystem och miljö, men vi får inte glömma att vi kan välja att ha en positiv påverkan på många områden. Därför bör vi ställa krav på oss själva att planera resorna bättre. Mycket kan vi förbereda innan vi reser, så som val av transporter och hotell, andra val måste vi göra aktivt på plats som att inte köpa djurdelar och inte delta i djurshower: många bäckar små gör stor skillnad. Vi bör också ställa krav på våra researrangörer, hotell, aktiviteter och så vidare. Det gäller därför att vara välinformerad och dessutom göra anmälan när vi upptäcker missförhållanden, både när det kommer till människor, djur och natur. Krav är något vi försöker komma bort från under semestern och att ta ansvar för sitt resande kan kännas tyngande när allt en vill är att ha roligt. Men som turister händer det att vi får se saker som påverkar oss och får oss att må dåligt, men om vi bara ägnar oss lite extra tid att fatta rätt beslut kan vi faktiskt påverka vår egen upplevelse av resan. För visst känns det mycket bättre att resa när en vet att en faktiskt kan göra nytta, att veta att en hjälpt någon och att en faktiskt inte själv varit med och haft en stor negativ påverkan.

Kolla in Schyst resandes hemsida för tips och material om hållbart resande.

Kolla även in Djurens rätts hemsida för tips om hur du kan vara en djurvänlig turist.

 

// Marina

Källor:

 1. Schyst resande, broschyr.
Advertisements

Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 4)

Posted on Updated on

Under de senaste månaderna har vi gjort en serie av blogginlägg som handlar om det kommande valet i september. Detta har vi gjort för att det är många som har det svårt att sätta sig in i de olika partiernas grundvärderingar och valprogram. Vi har försökt dela upp partiernas program i enkla kategorier och fortsätter idag med del nummer 4 i vår bloggserie. Läs gärna våra tidigare inlägg i serien:

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet

Del 3 – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Vi lägger inte egna värderingar i partiernas åsikter, utan vi försöker lägga upp deras partiprogram på ett mer överskådligt sätt. Däremot vill vi påminna dig om att ingen röst är bortkastad. Din röst är fortfarande värdefull om du nu skulle vilja rösta på ett parti som kanske riskerar att inte komma in i riksdagen. Din röst har alltid betydelse oavsett vilket parti du röstar på.

Fi-logo

 

 

FEMINISTISKT INITIATIV

JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Feministiskt initiativ vill starta en jämställdhetsfond för att öka kvinnors löner. De vill att människor med olika bakgrund eller sexualitet skall ha samma värde som alla andra, och kämpar för positiv särbehandling på arbetsmarknaden. Partiet vill införa en modern lagstiftning som stämmer in på alla familjekonstellationer och relationer. De strävar mot en värld fri från nationalism, stängda gränser och kvinnovåld.

MILJÖ. Feministiskt Initiativ lägger stor vikt i att varor och tjänster är miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkta, och vill att märkningarna skall innefatta god djurhållning när animaliska produkter produceras. Varor och livsmedel skall tillverkas med låg påverkan på miljö och klimat, samt önskar de skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Partiet vill ha en hållbar värld och kritiserar människors rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Att klimatpåverkan drabbar kvinnor hårdare ser F! som en global ekonomisk rättvisefråga.

KLIMAT. Partiet vill ersätta alla privat bilism med spårtrafik för att minska klimatpåverkan. De vill bygga en framtid med förnyelsebar energi.

VÅRD OCH OMSORG. Feministiska Initiativ vill verka för att det inom medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling inte ska finnas något kön som är norm. De vill att vården ska sluta förmedla och hålla liv i köns- och rasistiska stereotyper. För att nå detta mål vill de att alla utbildningar som leder till ett arbete inom vården ska ha obligatoriska genus-, qtbh- och antirasistiska utgångspunkter. Alla som har ett behov av omsorg ska behandlas lika oavsett vad de har för kön, etnicitet och sexuell läggning. Dessutom vill de att äldrevården byggs ut och att det ska finnas geriatriska mottagningar tillgängliga överallt, för att alla människor ska kunna få individanpassad vård under livets alla skeden.

UTBILDNING. Skolan ska vara en plats för alla. Förskola och skola måste skapa villkor som skapar möjligheter för varje individ att utvecklas självständigt och gör att människor får använda sin fulla potential, oavsett vad de har för kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund. Nej till rasism och diskriminering i skolan; nej till diskriminering av människor med funktionsnedsättning; nej till normerna om hur en kvinna respektive man ska vara och bete sig, säger partiet. Normer och maktstrukturer måste synliggöras av en normkritisk pedagogik som handlar om att förstå varför diskriminering förekommer och skapa verktyg att förebygga detta.

EKONOMI. Feministiska initiativ menar att den nuvarande enonomin har sin grund i patriarkala teorier som främst fokuserar på finansiall tillväxt med marknaden. Partiet vill istället ha fram ett helhetsperspektiv där miljömässiga och mänskliga resurser tas hänsyn till, för att skapa en hållbar utveckling. De vill avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Partiet vill även att skattepengarna ska gå till en gemensam välfärd.  

ARBETE. Partiet ifrågasätter den traditionella synen på arbetstid och vill korta ner arbetsdagen till sex timmar, då de anser att vi behöver mer tid att utvecklas som människor, umgås med nära och kära, förebygga stress, föräldraansvar och så vidare. De vill också satsa på åtgärder som förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna ska förbättras och genomföras ur ett genusperspektiv, för att minska kvinnors förtidspensionering, med mera.

 

piratpartiet

 

 

PIRATPARTIET

OLIKA – MEN LIKA VÄRDA. Piratpartiet vill att alla ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. 

FRIHET PÅ NÄTET. Partiet vill försvara möjligheterna som den moderna informationstekniken ger, så att vi kan dela med oss av kunskap till varandra, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss. Ett öppet inernet stärker frihet, demokrati och delaktighet eftersom människor inte behöver förlita sig på en viss typ av nyhetskälla, utan kan de världen ur många människors ögon. Det gömr att det är enklare att uppmärksamma orättvisor och makthavare får det svårare att utöva eventuella maktmissbruk. I Sverige kan vem som helst delta i politiken och göra sin röst hörd, anonym eller inte. Det vill Piratpartiet bevara. 

INTEGRITET. Alla människor ska själva få välja vad de vill berätta för andra och vad de vill hålla privat. Oavsett vem du är ska du kunna söka på vad du vill och kunna kommunicera med vänner och bekanta utan att riskera att övervakas. Så länge det inte finns en konkret misstanke att brott begåtts så ska en människa varken avlyssnas eller övervakas, menar Piratpartiet. De tycker att människor ska kunna leva sina liv utan att göra elektroniska fotavtryck efter sig överallt. Istället för att ha övervakningskameror överallt är fler poliser och nattvandrare att föredra.

FRI INFORMATION. För Piratpartiet är det viktigt att kunskap och information är fri att använda och dela med sig av. De vill avskaffa patentsystemet och digitalisera public service-arkiv, samt samlingar i museer och bibliotek, så att allt ska finnas fritt tillgängligt på nätet.

UTBILDNING. Piratpartiet anser att skolans viktigaste uppgift ska vara att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information för att själva kunna orientera sig i informations- och kunskapssamhället. Varje elev ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Tillgången till bemannade bibliotek och datorer med internetuppkoppling är viktig här. Att kunna utbilda sig är något som alla ska kunna göra

VÅRD. Oavsett var man bor och oavsett om man är svensk medborgare eller papperslös flykting, så ska man ha tillgång till sjukvård av hög kvalité, tycker Piratpartiet. Om papperslösa flyktingar befinner sig på eller i närheten av vårdinrättningar ska polisen inte ha rätt att söka efter dem där. Den sjukes integritet är viktig.

____

Det är inte alltid så enkelt att sätta sig in i politiken och känna samhörighet med ett parti. Vi hoppas att den här bloggserien har hjälp några av er att få en bättre bild av det som partierna står för och vad de vill åstadkomma. Glöm inte att din röst är viktig, oavsett vad du väljer att rösta på.

/ Caroline och Marina

Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.

Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 3)

Posted on Updated on

I detta tredje inlägg om hur man väljer parti kommer vi ta upp Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi kommer inte lägga egna värderingar i partiernas åsikter, utan försöka bena upp deras partiprogram för att göra det mer överskådligt. Del 1 i serien läses med fördel innan de andra två eftersom den innehåller en motivation till varför man skall rösta och hur man skall tänka när man väljer parti.

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet


CENTERPARTIET

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Centerpartiet är ett feministiskt parti och står för alla människors lika värde. Det ska finnas ett gemensamt ansvar för att alla skall ha möjighet att förverkliga sina liv och drömmar, och utjämna orättvisor. Man ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och egna val. Demokratin förutsätter allmän acceptans och respekt för människors olika åsikter, religion eller annan typ av livsåskådning. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är orubbligaprinciper, som även innefattar frihet att avstå från religion och från att organisera sig. “När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället.” Människors grundläggande behov: mat, kläder, boende och vård är nödvändigheter som vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till. Ingen skall därför tillåtas falla genom skyddsnätet.

MILJÖ. Centerpartiet vill tänka långsiktigt på miljön, ekosystemet och nyttjandet av naturens resurser. De tror på att kombinera miljöansvaret med tekniken och en hållbar utveckling. Man skall få betala om man belastar miljön och få betalt om man producerar ekosystemtjänster. De tror på förnybar energi, och ett land utan kärnkraft och oljeberoende.

EKONOMI. Entreprenörskap behövs för att människor skall kunna förverkliga sina drömmar. Statsfinanser och penningpolitik, utbildning och social trygghet lägger grunden för en stark ekonomi.

VÅRD OCH OMSORG.För kvalitet inom vården vill Centerpartiet öka konkurrensen genom fler aktörer på marknaden. Samtidigt ger det människor rätt att välja vem som skall ha ansvar för deras vård.

UTBILDNING. Friskolor ser till att det finns en skola för alla. Det fria skolvalet och skolpengen, samt lärare med passion för sitt yrke är viktigt för att barnen skall lyckas. Karriärtjänster ger lärare möjlighet till utveckling, ansvar och avancemang inom skolan.

INTEGRATION OCH INVANDRING. Det behövs enklare regler för att människor från andra länder skall kunna komma till Sverige och arbeta, med öppna dörrar kan vi som land utvecklas. Centerpartiet vill ta emot fler flyktingar och förespråkar ett europeiskt samarbete för att ta emot människor på flykt.


KRISTDEMOKRATERNA

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET. Kristdemokraternas kristna demokrati inspireras av den kristna traditionen med människovärdet och etiken i centrum. Varje människa är unik och oersättlig, och är av samma värde som någon annan. Hon är moralisk och har ansvar för sina egna handlingar. Alla människors liv, frihet och värdighet skall värnas om. Alla människor skall ha rätt till deltagande, inflytande och delaktighet.

VÅRD OCH OMSORG. Äldreomsorgen bör drivas i både privat och offentlig regi. Det skall också finnas stöd för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem. Tillgängligheten för funktionshindrade måste ökas i samhället och samhällets stöd skall vara anpassat och effektivt.

UTBILDNING. Skolans uppgift är intellektuell och praktisk utveckling, samt fostra barn till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Fristående skolor skall uppmuntras och stödjas av det offentliga. Det är elevens och föräldrarnas rätt att kunna välja skola.

INTEGRATION OCH FLYKTINGAR. Kristdemokraterna verkar för en generös och human flyktingpolitik  och vill samarbeta med andra stater. Landet skall ta hänsyn till människors skyddsbehov och humanitära skäl.

EKONOMI. Partiet tror på en friare  världshandel för att minska de globala klyftorna och minska fattigdom.

MILJÖ. Människan har ansvar att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Miljöförstöring skall förhindras oavsett  om inte det finns vetenskapliga bevis. Djur har inte samma värde som en människa men skall ändå behandlas med respekt och omtanke. Kärnkraften ska fasas ut för att ersättas med förnybar energi. Investeringar för minskad energianvändning skall löna sig och inte föra med sig en ökad fastighetsskatt.

–––

Efter noggrant övervägande känner vi på Two Green Spirits att vi måste ta avstånd från Sverigedemokraterna. Trots att de hävdar att de är antirasistiska har de haft alldeles för många politiker som uttryckt sig på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter och det är något vi inte kan ignorera. Vi vägrar ge dem ytterligare publicitet tills den dag då partiets representanter kan stå för deras ideologi.

–––

Vi hoppas att sammanfattningen av de viktigaste punkterna för de åtta riksdagspartierna hjälpt dig att hitta ett parti som passar dig, eller i alla fall fått några förslag för hur du skall ställa dig i årets val. Tvekar du är det bra att ställa sig frågor som:

Hur påverkar det en flykting att återvända till sitt land efter ett långt krig när deras hem och trygghet inte längre finns kvar?

Hur säkert är det att fortsätta använda kärnkraft?

Vad är konsekvenserna av det individuella tänkandet för de svaga samhället?

Innebär tidiga betyg att eleverna får bättre betyg eller mer ångest?

För visst är det så att partierna på många punkter påminner om varandra och man behöver tänka på konsekvenserna av partiernas politik. Så tänk efter på vilket samhälle du vill leva i och rösta efter vad du tror på, för din röst är värd mer än vad du tror.

/ Marina
Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.