Evenemang

Djur i fångenskap – hur mår de egentligen?

Posted on Updated on

Att se en schimpans svinga sig mellan träden, att upptäcka ett lodjurs öron i ett buskage eller få vidröra en späckhuggare är för oss, som för så många andra, en dröm. Djurparker, cirkusar och djurshower kan uppfylla dessa drömmar. Det är långtifrån alla som har möjlighet att se dessa djur i deras naturliga livsmiljöer och då blir djurparker, cirkusar och djurshower det självklara alternativet. Så det är inte svårt att förstå varför djur drar så mycket publik. Men är det rätt eller är det fel? Är det rätt av oss att hålla djur fånga för vårt eget nöjes skull? Svaret som finns i våra hjärtan är glasklart. Det är fel.

Men det finns de djurparker som tar hand om utrotningshotade arter och som är positiva för att kunna säkerställa artens fortlevnad. Vi har tidigare tagit upp hur myrpiggsvin födda på ett center gett ökad kunskap som kan hjälpa till att inte bara rädda myrpiggsvinen, utan även öka chansen för att liknande arter skall överleva. Frågan är om det argumentet räcker? Speciellt när det kommer till djurparker – måste djuren utsättas för publik?

Djurparker

Djur som spenderar sin tid i fångenskap behöver ha tillgång till sitt naturliga habitat, men det är långt ifrån alltid som människan lyckas skapa en miljö som tillfredsställer djurens behov. Delfiner, späckhuggare och andra marina däggdjur är en omdebatterad sida vad gäller djur i fångenskap, särskilt då de får röra sig på väldigt små ytor. Stark kritik har i många år riktats mot många olika slags djurparker, då det är tydligt att dessa djur far illa.

Ett exempel på ren misshandel är isbjörnen Arturo. En olycklig isbjörn i Argentinas hetta (40 grader) i en trång bur på Mendoza Zoo. Han är nu ensam, sedan hans vän dog för runt tre år sedan. Nu kämpar djurvänner för att få Arturo förflyttad till Kanada, hur det går med detta är ännu för oss okänt.
En  turist som besökt djurparken beskriver hur även aporna och tigrar bor trångt och ser ut att må dåligt. Djurparkers vara eller icke vara är en sak, men detta borde vara kriminellt i alla länder!

Parken Zoo, Kolmården och Ölands Djurpark är svenska djurparker som fått stor kritik. Det är alltså inte som många tror, bara ett problem i andra länder. Kalla fakta har gjort en utredning av Parken Zoo där det bland annat visat sig att djur svälter ihjäl.

Djurshower och cirkusar

Men hur är det med djurshower och cirkusar då? Det finns många sorters djurshower runt om i världen, vissa där de hetsas till människors nöje som tjurfäktning och fighter med alligatorer, andra som inte alls är våldsamma som elefanter som gör konster och att få klappa söta små gibbonapungar.
Djurshower ses av många som fantastiska och djuren kan se ut att ha roligt. För ett okritiskt öga och i situationer som inte är uppenbart grymma, det vill säga motsatsen till de exemplen vi gav ovan, kan det verka som djuren mår bra. Men det gör de inte.
Mitt i naturen visar hur den starkt utrotade gibbonapan drogas, misshandlas och dödas för att turister skall få vara nära detta fantastiska djur.
På WSPAs hemsida kan man läsa om hur djur vantrivs i underhållningsbranschen. Till exempel hur ”björnar i Indien tvingas dansa fastbundna i ett rep som deras ägare har fäst genom ett hål i nosen”. Det är vansinne! Precis lika vansinnigt är björnhetsning. ”En björn binds fast vid en påle och hetsas sedan till kamp av hundar”. Enligt WSPA är detta mycket trolig den mest grymma underhållningsformen i världen.

Delfinerna på Kolmården är ett exempel på djur som ser ut att trivas i sin fångenskap och gillar att uppträda inför människor, delvis på grund av att de ser ut att le. Verkligheten är dock mörkare än den glittrande ljusshow som visas för besökarna. Delfinerna dör ofta av magsår, som de får på grund av stress, och kloret som finns i vattnet skadar deras ögon och hud, menar Djurrättsalliansen.

Dokumentären “Black Fish“, berättar om späckhuggaren Tilikum som slits ifrån sin familj och under sin tid i fångenskap dödade flera personer. Det är bara ett exempel som visar att även personal som arbetar med djur inte alltid vet om hur fångenskap skadar djuren de tar hand om.

 Cirkus Scott anklagades för att ha anlitat en elefanttränare som hugger sina elefanter med vassa tjurkrokar, och där även assistenterna slår på elefanten med diverse tillhyggen, förfärligt dåligt av en sådan stor cirkus som bringar så mycket glädje till publiken. Dock kom det positiva beslutet förra året att cirkusen efter 76 år beslutat att sluta använda vilda djur, elefanter och sjölejon kommer inte längre att användas. Det är glädjande och visar att de strävar för att bli en modern cirkus. Det finns gott om människor som är himla duktiga på cirkuskonster som kan fortsätta underhålla och en hoppas att de behandlas med mer värdighet än de visade sina djur.

Miljövänlig turism

Djurvänlig turism är något som blir allt vanligare och det är mycket glädjande. Självklart finns det sätt att uppleva djuren på nära håll utan att riskera deras välbefinnande. Varför inte besöka ett djurhem och hjälpa till som volontär! En kan vårda sköldpaddsägg på den mexikanska kusten eller arbeta med orangutanger på Borneo. Tänk vad underbart!

Djurens rätt har gjort en lista på hur du som turist bör agera när du är utomlands, vad du bör undvika och vad du skall göra om du upptäcker att något djur far illa. Du bör till exempel inte ta kort på dig själv och vilda djur och dela på sociala medier, vilket idag är vanligt och kontakta gärna värdlandets ambassad när du kommer hem ifall du sett något djur som inte hanterats väl.

Det finns hur mycket som helst att skriva om i detta ämnet, skulle säkerligen bli en hel bok om vi beslutade oss för att ta upp allt hemskt som sker när vi håller djur i fångenskap. Men om vi tillsammans pressar underhållningsindustrin och turistbranschen, till exempel genom att vägra betala för attraktioner där djur utnyttjas, kommer de inse att djurs lidande inte är lönsamt.

Det kommer resultera i bättre djurvälfärd på sikt. Vi på Two Green Spirits har skrivit under. Skriv under du med!

Ta hand om varandra, djuren och planeten!

Mer att läsa:

Rädda delfinerna – stäng Kolmårdens delfinarium
Tidigare anställda starkt kritiska mot Ölands djurpark
// Marina och Caroline

Advertisements

När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet

Posted on

I 10 000 år har vi haft ett stabilt klimat, men nu börjar klimatet bli mer instabilt. Atmosfären håller på att värmas upp i en oroväckande hastighet och vi är nära bristningsgränsen. Även små förändringar riskerar att rubba balansen och förändra världen så som vi känner till den och då finns ingen återvändo.

Idag är världens totala utsläpp av växthusgaser ca 50 miljarder ton CO2 per år. De globala utsläppen ökar  fortfarande trots att klimatmålen säger att utsläppen måste börja sjunka. Nu har Kina satt ett historiskt klimatmål och EUs ledare inför klimatkonferens i Paris nästa år enats om ett klimatmål på 40%, men räcker detta?

“Jag skulle tycka att närmare 60-70 procents minskning till 2030 skulle vara det som faktiskt behövs. Då handlar det om att EU ska vara en region som går före och som tar ytterligare ansvar, mer än många fattiga länder som inte är samma utvecklingsstadier som oss.” säger Naturskyddsföreningens nya ordförande Johanna Sandahl till Ekot.

Effekterna av en global uppvärmning på den ekologiska och ekonomiska situationen i världen  är svåra att förutsäga. Enligt Vetenskapliga rådet för klimatfrågor (2007) beror omfattningen av de negativa konsekvenserna på storleken på klimatförändringarna samt hur känsligt ekosystemen och samhället är. Men det finns ändå en del förväntade effekter:

  • Globalt vattenförsörjningsproblem speciellt i redan utsatta områden.
  • Abrupt ändrade förutsättningar för ekosystemet som kan leda till en ökad risk för utrotning av en mängd djur- och växtarter.
  • En höjd havsnivå
  • Extrema väderförhållanden (översvämningar, torka, stormar, skogsbränder etc)

I det här inlägget kommer vi mestadels att fokusera på avsmältningen av glaciärerna på Grönland, som höjer vår havsnivå. En  höjd havsnivå leder till problem i främst deltaområden och för små ö-nationer. I den oerhört viktiga dokumentärserien Planetens gränser (The Tipping points) menar forskare att om hela Grönlands is på 1,7 miljoner kvadratkilometer försvann skulle havsnivån stiga med 7 meter världen över.

Vad påskyndar issmältningen?

Förutom att haven blir varmare, finns det andra faktorer som påskyndar issmältningen. Trots att isen är långt ifrån civilisationen är isen svart av kryokonit, som består av orenheter som mineralstoft som förts vidare med vinden. Sotpartiklar kommer bland annat från bränder, både naturliga och anlagda, samt från jordbruk, dieselmotorer och koleldade kraftverk. Människans aktiviteter har ökat mängden svart sot i kryokonit, och påverkar den globala uppvärmningen(1)(2). Krykoniten samlas i håligheter bildar stora hål i istäcket, vilket gör att isen absorberar mer av solens energi och isen smälter fortare.

En annan faktor som gör att isen smälter är så kallade Glaciärbrunnar. Naturligt bildade dräneringshål där väldiga smältvattenkanaler som bildas tidigt på sommaren rinner ner från isen. En teori är att dessa kanaler leds ner till isens underkant och lyfter upp istäcket, kanske så mycket som en meter uppåt så att stora block av is rycks loss. På vissa platser rör sig isen 30 cm om dagen, och ännu mer på sommaren.

Hur påverkas vi av att isen på Grönland smälter?

På sommaren rinner stora mängder sötvatten från glaciären ut i havet och spär ut saltvattnet i golfströmmen. Om glaciären fortsätter att smälta i sådan hög hastighet riskerar det att försvaga eller helt avbryta strömsystemet som ger Europa sitt milda klimat.  Avkylningen i Europa märks redan av i form av rekordlåga temperaturer. Flyg har fått ställas in och hamnar stängas av. Det är inte svårt att lista ut hur det kommer att påverka transporter och ekonomin i längden.

Det hela låter som ännu en katastroffilm och så klart finns det skeptiker som hävdar att allt bara är påhitt och skrämselpropaganda, men det finns gott om forskning, bilder och filmer som länge visat att glaciärer världen över håller på att smälta. Att isen minskar i omfattning påverkar inte bara isbjörnarna som det ofta pratas om utan även sälar, valrossar och så klart oss människor. Lokalbefolkningen i Arktis påverkas redan negativt av att havsisen smälter tidigare, vilket bland annat försvårar att färdas med hundslädar vid exempelvis jakt(1). Smältvattnet har ställt till problem i Kangerlussaq (1). Smältzonen växte från fyrtio procent till nittosju procent på bara fyra dagar, smältvattnet skapade floder och sjöar och förstörde broar.
“Ett gigantiskt isflak på cirka 100 kvadratkilometer och fem miljarder ton är på väg att brytas loss från en av världens största glaciärer, Petermann-glaciären, på nordvästra Grönland.” skriver Greenpeace i juli 2009. Samma år skriver WWF “Författarna bakom rapporten Witnessing Change: Glaciers in the Indian Himalayas har gjort mätningar vid Gangotri, en 30 km lång glaciär, och Kafni, en 4,2 km stor glaciär i den norra delstaten Uttarakhand i västra Himalaya.  Resultatet visar att de mindre glaciärerna drabbas hårdare av klimatförändringarna. Exempelvis har Kafni dragit sig tillbaka snabbare och förlorar en del av sitt istäcke – en trend som också observerats på andra håll.”

I mina ögon råder det ingen tvekan om att något behövs göras nu, vi är redan sent ute. Om temperaturökningen kommer upp till 3 grader, finns ingen återvändo, då kommer vi inte kunna hindra avsmältningen på Grönland. Som det är nu ser det ut att vara för sent att hindra en global uppvärmning på 2 grader eftersom åtgärderna som gjorts inte håller måttet trots alla löften. Troligtvis kommer vi se en temperaturhöjning på 3-4 grader det här århundradet, vilket betyder att vi befinner oss i riskzonen(1)(SMHI). Och Sverige kommer inte slippa undan. Skyfall, torka, isläggning, dåligt grundvatten, ras och skred är några konsekvenser vi kan drabbas av.

“Forskning gjord av SMHI tyder på att medeltemperaturen i Sverige kan komma att öka med 3- 4˚C i de södra delarna och 5- 6˚C i de mer nordliga delarna fram till år 2100 (SMHI, 2014)”

Det är tydligt att det behövs pengar till forskning, beskattningar, politiskt ansvar, lärdom av misstag och mycket mycket mer som jag tänker överlåta till experterna. Men något behöver hända idag.

“Vi har de verktyg vi behöver för att agera, nu fattas bara den politiska viljan. ” (Ben Abbott, Klimatforskare)

Några enkla saker du kan göra:

* Åka kollektivt

* Välj förnybar energi, energi lampor och titta efter energimiljömärkningar (Läs gärna vårt inlägg om miljömärkningar för klimat, energi och transport).

* Gå eller ta cykeln så ofta som möjligt

* Samåk gärna

* Duscha korta duschar, gärna med mindre varmvatten (Ett bad motsvarar ungefär en 11-15 minuters dusch).

* Byta till snålspolande kranar själv eller kontakta hyresvärden

* Undvik att slänga ätlig mat genom att anpassa dina inköp eller matlagning.

* Handla klimatsmarta produkter

* Kolla din klimatpåverkan på Klimatkontot och ekologiska fotavtryck och försök ändra din livsstil

* I New York den 21 september ägde världens största klimatmarsch rum. Hundratusentals människor från hela världen samlades i New York för att delta i klimatmarschen vars syfte var att sätta press på världens ledare att vidta riktiga åtgärder mot klimatförändringen. Även i Sverige pågår nu diskussioner om att ha liknande demonstration, kanske inför nästa års klimattopp möte. Gå med i facebook gruppen Klimatmarscher i Sverige, och följ med och marschera. Ta gärna en titt på dokumentären Disruption om klimatmarschen i New York.

* Kolla gärna in CCL Sverige som jag var i kontakt med i somras och hade lite intressanta idéer.

* Stödj Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace eller någon annan miljöorganisation.

 

// Marina

 

Källor:

1. Dokumentär: Planetens Gränser (2014)

2. National Geographic Sverige: En överraskande expedition på isen.(2010)

3. Klimatkontot

Våra ekologiska fotavtryck

Posted on

Inspirerad av artikeln “Bea Johnson: All my family’s waste for one year fits into just one small jar” bestämde vi på Two Green Spirits oss för att skriva ett inlägg om vad vi har gjort för miljön i år. Vi kämpar så gott som dagligen med att bli bättre på att vara miljövänliga och lapar i oss information för att kunna nå våra mål. Vi är långt ifrån perfekta och det finns mycket mer vi vill göra.

För att se om vi blivit klimatvänligare bestämde vi oss för att mäta våra ekologiska fotavtryck. Med detta menas, en uppskattning av hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram det vi människor konsumerar och absorbera avfallet.  Detta mäts genom att använda statistik över konsumtion och produktion. Medelsvensken har ett ekologiskt fotavtryck på 5.09 globala hektar och ett koldioxidutsläpp på 8.37 ton.

ekologiska fotspårDu kan själv mäta ditt ekologiska fotavtryck på WWFs hemsida. Vi kände att flera alternativ saknades, bland annat kunde man inte välja att man inte har husdjur, att man inte köpt någon elektronisk pryl det senaste året, eller att man återanvänder saker som kläder och annat. Uträkningen är i grova drag och endast riktlinjer, så det får man också ta hänsyn till. Men genom att skriva upp vad man lyckas bra med och vad man lyckas sämre med, blir det enklare att se i vilken riktning man ska röra sig för att bli mer miljömedveten.

Marina

Mitt ekologiska fotavtryck:
Om alla levde som jag skulle det behövas 2.23 jordklot (för ett år sedan: 2.9)
Ekologiskt fotavtryck: 4.01 globala hektar (för ett år sedan: 5.23)
Mina koldioxidutsläpp:6.26 ton(för ett år sedan: 8.6)

Under det senaste året har jag försökt göra mycket för att bli mer miljövänlig. Jag konsumerar inte lika mycket som innan, det är det lättaste man kan göra för miljön. Det svåraste har varit att få pengarna att räcka till för att köpa mer ekologiska produkter. Mina tre barn tänker redan åt det mer miljövänliga hållet och sambon köper också mer ekologiskt nu, så den biten börjar lätta.

Vad jag blivit bättre på:
*Köpa mer ekologisk mat och kläder
* Köpt MSC märkt fisk (fuskade en gång för att det inte fanns märkt lax, men bad affären köpa in det). Dock äter jag bara lax någon gång om året och avstår ofta att köpa andra vanliga matfiskar.
*Bara köpt miljömärkta rengöringsmedel, diskmedel och tvättmedel(när jag inte använt tvättnötter).
*Köpt mer miljövänligt schampo, balsam och tandkräm.
* Uppmärksamma personalen i affärer om att bisfenol finns i deras kvitton och att be dem prata med chefen om det.
*Efterfråga ekologiskt i mataffärer, kläd- och skönhetsbutiker.
*Minskat intaget av palmolja.
*Ätit mindre kött och mer vegetariskt
*Haft ett veganskt barnkalas, som förövrigt blev helt lyckat
*Källsorterat bättre
* Att få andra familjemedlemmar att också släcka efter sig.
*Påverkat i alla fall två vänner att tänka mer på vad och hur mycket de konsumerar
*Arbetat för Naturskyddsföreningen och spridit budskapet om att minska kemikalier i hemmet
*Använder nästan bara ättika och såpa till städning.
* Knappt satt mig i en bil i år och går så mycket jag kan
* Köpt mer på loppis, och återanvänt det jag kan
*Bytt ut plastförpackningen till smöret till glasburk
*Deltagit i Greenpeace manifestation och Earth Hour
*Inte köpt på mig för mycket färsk mat för att slippa slänga
*Äter inte jätteräka!

Vad kan jag göra bättre
* Kompostera maten mer
* Köpa mer ekologiskt
* Minska användandet av teknik för att minska elförbrukningen
* Bli medlem i fler organisationer för djur och miljö

Caroline

Mitt ekologiska fotavtryck:
Om alla levde som jag skulle det behövas 2.34 planeter (för snart två år sedan:  2,6 planeter.)
Ekologiskt fotavtryck: 4.22 globala hektar (för snart två år sedan:  4,68 hektar.)
Mina koldioxidutsläpp: 6.13 ton (för snart två år sedan:  7,84 ton CO2/år)

Under det senaste året har jag insett alltmer att vår framtid kommer se mycket mörk ut om vi inte konsumerar mindre och säger upp en del av våra bekväma liv. Det kan göras genom att ta cyklen oftare eller gå mer, och genom att vi ändrar på våra matvanor. Att byta ut ett osunt liv mot ett mer hälsosamt, helt enkelt, eftersom det inte bara får oss att må bättre utan även gör att miljön mår bättre.

Vad jag blivit bättre på:
* Äter mycket mindre kött, högst en gång i veckan
* Lagat egen vegetarisk och vegansk mat
* Köper mer ekologiskt och närodlat
* Använder miljömärkt schampo, balsam, deo, tandkräm osv
* Släcker lampor i rum där ingen befinner sig
* Stänger av dator och annat när jag inte använder det
* Använder mindre plast
* Återanvänder plastkassar
* Källsorterar allt, glas, papper, plast, you name it
* Deltagit i Greenpeace manifestation och Earth Hour
* Cyklade varje dag till jobbet i sommar
* Åker mycket mindre bil, tar buss eller cykel istället
* Dricker bara kranvatten
* Skriver aldrig ut något
* Äter färre tomma kalorier
* Köper mycket färre kläder, ärver istället från lillebror och vänner
* Använder mindre papper
* Köper färre böcker, lånar mer från bibliotek
* Lyckats få min mamma att inse vikten av ekologiskt och att vara miljömedveten
* Helt avstått från jätteräkan

Vad jag kan göra bättre
* Åka ännu mer kollektivt och ta cykeln oftare
* Köpa ännu mer ekologiskt och närproducerat, efter säsong
* Köpa miljömärkt diskmedel och liknande produkter
* Sluta helt med köttet och bli vegetarian, senare vegan
* Köpa mer second hand
* Minska användandet av teknik för att minska min förbrukning av el
* Odla mer egen mat, som grönsaker

Vi hoppas att vi under tiden som har gått inspirerat er läsare till att tänka mer miljövänligt. Både genom bloggen och andra medel kommer vi att fortsätta att sprida information och förhoppningsvis påverka någon till att ta ett steg i rätt riktning. Det är inte alltid lätt att ändra sin livsstil och i vissa fall är det ekonomin som sätter stopp. Även om vi borde avstå från mycket är det viktigaste är att man gör något och börjar någonstans. Tillslut blir det inte lika jobbigt, utan blir en livsstil. Har du inte riktigt kommit igång än med miljövänlighetstänket så ägna gärna en stund åt att skriva ner vad just du kan göra för att ändra ditt ekologiska fotavtryck, och dela det gärna med oss. Kanske är du en av dem som redan gör allt du kan, i sådana fall får du gärna kommentera och komma med tips på vad du gör för miljön!

// Marina och Caroline

Bostadsdagen 26 oktober i Göteborg

Posted on

Den 26 oktober är det dags för bostadsdagen, ett evenemang som tar upp bostadsfrågor från olika synvinklar. På grund av rådande bostadsbrist och den senaste tidens oacceptabla renoveringsförslag landet runt från olika fastighetsägare, är detta en viktig dag för hur vi vill att bostadspolitiken och marknaden skall se ut framöver. Förhoppningsvis kommer framtiden föra med sig en konsensus mellan boende och fastighetsägare och det här är en bra början på debatten.

(Texten nedan är tagen från Facebooks evenemanget Bostadsdagen 26 oktober. Klicka gärna in på sidan.)

Bostadsfrågor är just nu brännande aktuella, inte minst i vår stad Göteborg! Tillsammans arrangerar vi en dag med fokus på bostadsfrågor.

Meningen med Bostadsdagen är att slå våra krafter ihop och ta tag i bostadsfrågor från olika perspektiv. Vi börjar dagen med föreläsningar på tre teman;

* Bygga billigt
* Renovera demokratiskt och
* Bo annorlunda.

Därefter blir det workshops där vi diskuterar lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. I slutet av dagen blir det mat (till självkostnadspris) och festligheter för de som önskar. Dagen vänder sig till alla invånare i Göteborg, tjänstemän och politiker är också inbjudna. Hjärtligt välkomna att delta!

Fri tanke – Konkret handling – Nu gör vi det!

NÄR? 26 oktober 2013
VAR? Göteborgs Stadsmuseum
TID? 10.00-17.00 Föreläsningar och workshops
17.00 och framåt: Mat & fest

ANMÄLAN till stadenvivillha@gmail.com

Deltagande är gratis, mat kommer finnas till
självkostnadspris.

Föreläsningarna hålls på svenska och vi försöker ordna översättning till engelska och fler språk efter resurser.

Staden vi vill ha återkommer med vidare info

Bostadsdagen arrangeras i ett samarrangemang av personer från Pennygångens Framtid, Arkitekter utan gränser, Hyresgästföreningen, Staden vi vill ha, Byggemenskap Högsbo, Ecovillage Svandammen, Omställning Göteborg, Apricus, jagvillhabostad.nu och fler engagerade medborgare.

Vill du/ni ansluta er till att arrangera och bidra till Bostadsdagen på något sett hör av er till stadenvivillha@gmail.com

//Marina

 

Pennydagen 2013

Posted on Updated on

Den 31 augusti var det dags för Pennydagen 2013. Fint väder och fina människor som engagerade sig utan att få betalt skapade ännu en gång en lyckad tillställning.

imagePennydagen är en dag full med festligheter på Pennygången i Göteborg och arrangeras av nätverket Pennygångens Framtid som uppkommit tack vare striderna mellan de boende och Stena Fastigheter om en kommande renovering.

Den lokala hyresgästföreningen var också med och sponsrade denna festliga dag av grannsämja. Några glada människor från den lokala föreningen kämpade vid grillen och bjöd på korv, och grannarna samlades med bekanta för att glömma alla konflikter med hyresvärden och ha trevligt tillsammans.
Two Green Spirits var naturligtvis imagedär och sponsrade med gatukritor till barnen och bidrog med kakor till Café Andra Bullar. Vi befann oss även på loppisen där vi både sålde billiga prylar och skänkte bort bland annat barnkläder.image

Konstnären Fredrik Fabó hade utställning av sina tavlor, samtliga målade mot en dörr på Pennygången. Tillsammans med utställningen fanns en text kallad “Vad är hemma?”, författad av Fabó själv, ord vi kände var värda att publiceras i detta inlägg:

“När vi nu lever i ett samhälle där “rörlighet på bostadsmarknaden” ses som något mycket positivt, vill jag belysa och ta upp frågan om vad “hemma” egentligen är eller kommer att vara. Om vi utgår från att vi fortsätter i en riktning där folk kommer att flytta många gånger under sitt liv och inte alls befästa sig fysiskt på samma sätt som man gjort under tidigare decennier, kommer då “hemma” att bli ett ord för var man känner sig hemma oavsett den fysiska platsen? Kommer t.ex. det nya “hemma” vara vid datorn kring och i sociala medier där man har kontakt med sina vänner dagligen livet igenom,  eller kanske i den fysiska gemenskapen med vänner på platser som man gjort till sina? Kommer platsen  och knytpunkten där man träffas och känner sig trygg, bli det nya ”hemma”? Har man genom denna rörlighet flera utspridda ställen där man har en del av sitt ”hemma” t.ex. ”sin” badplats kanske ligger vid huset man hade under småbarnsåren, favoritcaféet finns i staden där man utbildade sig eller, -jag älskar att cykla på grusvägen, men den ligger vid vårt förra sommarställe..
Punkter utspridda på en större karta, mot det tidigare ”hemma”, med en plats, ett närområde, som bestod livet igenom. Vad gör denna utspriddhet med oss? En fråga som automatiskt uppkom när jag började arbeta med detta ämne är ju hur självvald denna vilja för rörlighet egentligen är. Många ekonomer har ju länge hävdat att den viktigaste effekten för konsumtion är just ”rörelse” och rörlighet. Och ifall vi då strävar efter ett mer hållbart samhälle med en balanserad konsumtions nivå känns ju budskapet att öka bostadskonsumtionen i Sverige genom att försöka stimulera rörlighet ganska kontraproduktivt. Men vilka tjänar egentligen på det här? Är det individens frihet som stödjs eller är det individens frihet som stjälps.”

Fredrik Fabó DSC_1410 DSC_1412 DSC_1413Fabó arrangerade även plank där barnen fick skapa konst tillsammans, genom att måla sitt boende. Utställningen och väggmålningen blev en synnerligen lyckad kombination. Vi på Two Green Spirit anser att konst och kultur är viktigt i barns liv. Detta var ett roligt sätt att ta med sig konst till barnen och låta dem vara med och skapa utan att det behövde kosta dem massa pengar.

image

image

imageimage

Under dagen fanns även Vanja Burden som målade snabbporträtt. Hon stod även för stjärnvinsten i konstlotteriet. Och på en familjedag som Pennydagen var ju ansiktsmålning ett måste!

image

image

En dansgrupp skapade härlig karnevalstämning. En perfekt uppvärmning för barnens pennylopp, där alla barnen fick var sitt diplom.
imageimageimageDSC_1366

imagePennydagen avslutades med sång och gitarr som Robin Hayes stod för. Det skapade en härlig stämning för de gäster som slagit sig ner för en sista fika på café Andra Bullar.image

Men flera av oss fortsatte att umgås långt in på kvällen. Vi njöt av grillning, pizza och allsång till gitarr. När mörkret började lägga sig tändes lyktor och barn satt och myste i föräldrarnas knän. Med den gemenskap som fanns grannarna emellan är det inte svårt att förstå varför de kämpar för att alla skall kunna bo kvar.image

För visst diskuterades det allvarligheter under dagen. Konflikten mellan hyresgästerna och Stena upprör fortfarande de boende och väntan på beslutet om renoveringen får ske oroar dem.

Boende intervjuades till podcasten Pennypodden som Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors driver. Pennypodden handlar om Pennygången, renoveringar och bostadspolitik. De berättar bland annat om sin vistelse i Almedalsveckan, där de diskuterade Pennygången, bostadsfrågor och liknande med såväl politiker som Stena Fastigheter.

Medlemmarna i Pennygångens Framtid kämpar på med föreläsningar, podcasts och att försöka få politiker att förstå att det är hyresgästerna som behöver dem, inte stora företag. Läs gärna våra tidigare inlägg om Pennygången, där man kan läsa om hela konflikten, om manifestationerna och så vidare.

imagePå plats fanns även Vänsterpartiet med vilka man kunde diskutera bostadspolitik och även lokala frågor.

Hur det slutar för Pennygången är ännu oklart, även om en gentrifiering verkar trolig. Men lite positiva nyheter finns ändå. Hyresgästföreningens lokala avdelning Valvteglet beslutade att inför familjedagen i juni avbryta samarbetet med Stena Fastigheter och sponsrade denna dag själva. I ett pressmeddelande från Valvteglet tog föreningen klart avstånd från Stena vid detta tillfälle eftersom hyresvärden för närvarande är i konflikt med sina hyresgäster. När nyheten kom ut spreds lättnad och glädje bland de boende, och hade roligt på familjedagen utan Stena på plats. Vi på Two Green Spirits tycker att det var ett rättvist beslut. Hyresgästföreningen behöver sätta ner foten när de stora pamparna trampar på sina hyresgäster. Ett sådant agerande från föreningen ökar hoppet om en dialog med Stena.

/ Marina

Pennygången Framtids har inte gett upp

Posted on Updated on

Det har gått drygt ett år sedan breven från Stena Fastigheter om renovering och ockerhyror damp ner i brevlådorna på Pennygången i Göteborg. Fortfarande har överklagan från de hyresgäster som vägrat godkänna renoveringen inte fått ett beslut. Många hyresgäster har redan tvingats flytta eftersom de inte kunnat betala de enorma hyreshöjningarna på över 60 %. Men nätverket Pennygångens framtid, som består av boende på Pennygången, har som många av er redan vet tagit upp kampen mot Stena Fastigheter. Läs gamla inlägg om kampen på Pennygången här om du vill ha mer information om situationen. Stena beräknar att renoveringen kan börja först efter sommaren, vilket innebär att fastighetsägarens planer nu är förskjutna med ett år. Trots att Stena vägrar ha en dialog med hyresgästerna, har nätverket inte gett upp. När liknande renoveringar och chockhöjningar under året har uppstått på fler ställen i landet har nätverket till och med fått mer vatten på sin kvarn och de vill inte bara hjälpa hyresgästerna i sitt område, utan även andra i samma situation. På första maj manifesterade de för hyresgästernas rättigheter för att få inte bara media att öppna ögonen, utan även politikerna och på deras hemsida går att läsa lite om vilka rättigheter man egentligen har. Under första halvan av året har nätverket även spelat in podcast om Pennygången, renoveringar och bostadspolitik, samt haft föreläsningar i Malmö och Stockholm om Pennygången, segregation och gentrifiering för att sprida kunskap. Alla som är intresserade kan kontakta dem och be någon i nätverket komma och föreläsa.

960104_10151494705133429_1437765746_nMen på Pennygången är det inte bara tråkiga saker som händer. Nätverket har till exempel, som nämnt i tidigare blogginlägg, startat det icke vinstdrivande kaféet Andra Bullar i samarbete med Hyresgästföreningen. Deras start den 7 april var en succé och de har under maj haft stor framgång med sina sopponsdagar, där det (oftast) bjudits på vegetariska och veganska soppor, och så naturligtvis en kopp kaffe och en liten bulle eller kaka på maten. Nyheten om nätverkets kafé nådde även Tidningen Väster som var på plats under en av sopponsdagarna. Tanken med Andra Bullar, som drivs ideellt av ett gäng frivilliga, var inte att gå med vinst, utan att alla skulle kunna ha råd att vara med, ha lite trevligt och äta sig mätta. Flera gäster lade dock till en extra slant som en donation till nätverket, för att de skall kunna arrangera fler aktiviteter. Grannarna samlades för att kunna ha trevligt tillsammans och slappna av efter en stressig dag, medan barnen kunde umgås med både gamla och nyfunna vänner i en lekhörna. Vid ett tillfälle kom även en grupp arkitekter och hade möte på kaféet, vilket var härliga nyheter och jag hoppas de fann mycket inspiration. Kaféet har nu tagit sommarledigt, dock verkar de komma tillbaka i höst och det kan till och med hända att de dyker upp någon gång under sommaren också, eftersom de ansvariga har mycket engagemang och vilja.

En annan trevlig sak är att Pennydagen håller på att arrangeras för andra året i rad, efter en succé förra sommaren. Pennydagen 2013 kommer att äga rum lördagen den 31 augusti på Pennygången. Förra året bjöds Pennygångens Framtid, i samarbete med hyresgästföreningen,på en dag med bland annat hoppborg, ansiktsmålning, mat, fika, loppis, pennyloppet för barn, stadsvandring och livemusik. I år hoppas de på en favorit i repris, fast förhoppningarna är högre än någonsin.

Stadsvandringen på Pennygången på Pennydagen 2012:

Kvällen avslutades med livemusik från bland annat En Svensk Tiger:

källa:Adlibris

Under våren gavs boken “Stad i rörelse : Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania” ut.  Författaren Håkan Thörn är professor i sociologi vid Göteborgs Universitet, och boende på Pennygången och boken handlar om:
“[…] striderna kring Christiania och Haga, som engagerar Slumstormare och Husnallar, punkare och hippies, arkitekter och byråkrater, ockupanter och pensionärer. Strider som ytterst handlar om ett större skifte i styrningen av staden, som leds av politiska och ekonomiska intressen.[…] ” (Källa: baksidan av boken.)

I epilogen tar författaren upp situationen på Pennygången och Pennygångens Framtid. I boken på sidan 407 skriver Thörn:
Min familj hör till den minoritet som har råd, men likväl var det självklart att sluta upp i den mobilisering mot hyreshöjningarna som under våren innebar möten i en fullsatt skolmatsal i området och cirka 1000 medlemmar på den Facebook-sida som startats av Nätverket Pennygångens framtid.

Sid 408
Sid 408

Dessa ord var de första jag läste när jag fick en kopia av författaren. Det var dessa ord som fick mig att vilja läsa hela boken, eftersom  jag blev nyfiken på begreppet ‘stadsomvandling’ och att det var ord som visade att ingen går oberörd ur en sådan situation som i fallet på Pennygången. Människor som behöver flytta rycks upp ur sina liv och de som har råd att bo kvar blir av med sina vänner och grannar. Och för mig, känns det underbart att se människor visa solidaritet. Det finns det mycket av på Pennygången. Trots alla tårar och all ilska, finns det en kämparglädje och en empati som det inte verkar finnas något slut på. Vägen har varit lång, och vägen till målet är möjligen ännu längre, men de som kämpar finns kvar med nätverket i spetsen. De står fast för vad de tror på och mycket energi och engagemang finns kvar. Något säger mig, att ju mer motstånd de får, ju mer tänds kämparglöden.

Manifestationen – en uppmaning till politikerna

Posted on Updated on

Jag blev glatt överraskad när jag upptäckte hur många människor som var ute i centrala Göteborg för att delta i första majtåg och manifestationer. Enligt tidskriften Göteborgs Fria ökar deltagandet i demonstrationer i Göteborg. Demonstrerande och engagerade människor är något jag tycker vi har för få av här i landet, så det var för mig glada nyheter.
944441_10151578003558739_841050178_nSjälv anslöt jag mig till den skara av mer eller mindre 60 personer som samlats på Drottningtorget i Göteborg för att tillsammans med nätverken Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) manifestera för hyresgästernas rättigheter. Framför allt var det boende på Pennygången och deras vänner som kommit för att visa sitt stöd, då främst till de grannar som redan har tvingats flytta mot sin vilja och de som snart är på väg att behöva lämna sina hem. Men där fanns även andra människor som hört talas om manifestationen, samt några förbigående  som stannade nyfiket och lyssnade en stund och tog emot flygblad.
DSC_0306
Manifestationen hade inte bara uppmärksammats av Göteborgs Fria, utan även av en dokumentärfilmare som gick runt och filmade och intervjuade arrangörerna, talarna och åskådarna.
En av tankarna med manifestationen var att visa politiker att de behöver stärka hyresgästernas rättigheter. De förespråkade också en dialog mellan hyresgäster och fastighetsägare, rimliga hyror och att alla skall kunna ha råd att bo kvar. Några politiker ställde sig aldrig på talarpallen, även om partierna blivit inbjudna, men jag kunde skymta en bekant lokal politiker som stannade en stund och förhoppningsvis tog med sig budskapet till nästa möte. Nätverkens budskap är viktiga för hur det kommer se ut framöver, och hur hyresvärdar får bete sig, så jag hoppas det kommer snart till debatt i samtliga partier.

MDSC_0291anifestationen är ett bevis på att nätverken inte har dött ut, snarare tvärt om. De beger sig från det lokala till att ta upp frågan på nationell nivå. Det fanns många åsikter att ta del av och förutom de tre talare som stod på agendan, kom flera upp och spontant sa några ord. Trots att alla inte var vana talare var DSC_0303budskapet klart och talen väldigt rörande och inspirerande. Kämpar andan var på topp!

Det som berörde mig mest var de två barn som vågade sig upp och beskriva sin verklighet. En flicka hade en dikt som beskrev hur hennes hem skulle renoveras och om hur det kan bli för hyresgäster om vinsten får styra. En pojke talade om hur hans vänner hade tvingats flytta fast de ville bo kvar i sina hem och kunna leka tillsammans med sina kompisar. DSC_0296Orden från de båda barnen var rörande, det var ord som skar genom hjärtat och många blev tårögda. Jag önskade att samtliga fastighetsägare och politiker kunde varit där och lyssnat på dessa fantastiska barn, då hade vi kanske haft en mänskligare bostadsmarknad.

DSC_0312Det både nätverken och de talande ville få fram var också att bostäder borde vara en mänsklig rättighet, men det är i dag på tok för många som är utan hem. Vi har som bekant en stor bostadsbrist, men vi har också många människor som inte har råd att bo kvar i sina hem när fastighetsägarna bestämmer sig för att höja hyrorna till orimliga nivåer. Vi har människor som inte, av olika anledningar, kan få en annan lägenhet och konsekvensen kan bli att dessa människor, även hela familjer, tvingas flyttas runt när renoveringen kommer till deras område.

DSC_0286Flera jag argumenterat med tycker att när renoveringen kommer får man byta ner sig till en mindre lägenhet eller skaffa inneboende om de inte har råd med hyran och vill bo kvar. Kanske är det så vissa politiker tänker, eller kanske bara de som har gott ställt. Då undrar jag om det är meningen att till exempel en familj på fem personer skall bo i en trea, och vart skall den stackaren som inte kommer ha råd att bo i en etta ta vägen. Jag undrar också om det är meningen att de skall skaffa inneboende när de knappt får plats själva i de trånga lägenheterna? De som argumenterar på detta sättet brukar säga att de inte DSC_0288själva skulle vilja dela lägenhet med någon och att de inte vill bo så trångt att de har sängar även i vardagsrummet. Själv skulle jag gladeligen ha en inneboende, det har jag haft förut, men vart denne skulle få plats eller om denne skulle stå ut med att inte ha en privat yta är en annan sak.

DSC_0300Enligt mig så måste man lösa problemet med nedgångna fastigheter på ett sätt som inte drabbar hyresgästerna så hårt som det gör nu. Människor som har lägenhet skall inte behöva lämna dessa, för att hyresvärden år efter de flyttat in bestämmer sig för att höja hyrorna så mycket att de inte har råd att bo kvar. Det är ett problem för hela landet och behöver lösas av politiker, nu och inte senare.
Tänkte avsluta med att dela ut  ett klipp jag fann, videon är oerhört inspirerande och talar om hur många hyresgäster runt om i landet känner just nu.