Snart är det val…(Del 1: Att välja parti)

Posted on Updated on

2014 är det val igen och partierna är i full gång med att planera, debattera och försöka värva nya medlemmar och behålla gamla medlemmar. Det är härligt att se alla duktiga och vältaliga politiker komma med genomtänkta förslag och komma med relevant kritik, även om det kanske för min del blir lite väl mycket pajkastning i vissa debatter. Men alla svenskar tycker inte om att lyssna på debatter, läsa igenom valprogram eller fundera på hur man skall tolka de olika motionerna. Det är även många som hävdar att de inte intresserar sig för politik och att det är tråkigt. Jag vill däremot hävda, kritisera mig om ni vill, att så fort man har en åsikt om samhället så är det politik, vare sig det gäller något globalt som krigsföring, om EUs lagar om miljön, om något nationellt som invandring, något regionalt som sjukvården eller kanske har man åsikter om en skola som skall rivas i området där man bor. Åsikter finns det gott om och det diskuteras flitigt bland vänner och bekanta, även hos de som säger sig inte ha ett intresse för politik. Det finns människor som faktiskt inte bryr sig om någonting, men dessa personer har inga åsikter om samhället och så måste det få vara. Men så fort man har en åsikt så borde man i alla fall ha tillräckligt med intresse för att bry sig om hur politiker sköter sitt jobb eller hur partier agerar i vissa frågor.

Alla debatter är viktiga och det kan vara svårt att sätta sig in i frågorna eftersom det krävs kunskap för att fatta beslut, inte bara åsikter. Politik kräver att man kan se samband och konsekvenser, så ja, politik kan vara långdraget, ointressant och det kan vara många svåra ord. Och visst finns det politiker, ja även partier som man har svårt att ta seriöst och alla partier gör sina misstag.

Men jag tror ändå det svåraste är att hitta samhörighet med och förtroende för ett parti. Många kanske väntar på det perfekta partiet, men det får man nog bilda själv i så fall. Men för mig råder det ingen tvekan om att det går att finna ett parti som har den politik som stämmer överens med det man själv tycker, med frågor som är viktiga för en själv. Man behöver kanske läsa på lite om olika partier, ofta har man väl hyfsat bra koll på vilket eller vilka partier man kan bojkotta, men man behöver bara anstränga sig så mycket som man själv vill. Kanske läser man alla partiers partiprogram, kanske också valprogrammen och de kommunpolitiska handlingsprogrammen. Det är viktigt att veta att partiernas inställning i sakfrågor kan skilja sig mellan olika städer. Huvudsaken är att man väljer ett parti man känner skulle göra bäst jobb, kanske vill man rösta på olika till EU parlamentet, riksdagen, regional och kommunen. Även om det är viktigt för partierna att man blir medlem i just deras parti, är det viktigaste att man faktiskt röstar.

Eftersom de heta frågorna ändras från valkampanj till valkampanj tycker jag personligen att ideologierna (en del av partiprogrammet) är det viktigaste att titta på när man först skall välja parti. De gäller en längre tidsperiod och ligger till grund för partiernas åsikter och påverkar deras praktiska arbete mer än man kan tro. Bara ideologierna ger ett hum om vilka partier man skall koncentrera sig på och man spar ofantligt med tid. Sedan kan man välja att gå djupare och läsa hela partiprogrammen,eller kanske bara läsa de delar som man är intresserad av.

Tanken är att  jag nu skall försöka sammanfatta alla riksdagspartiers ideologier. De kommer vara väldigt kortfattade, så vill man gräva djupare så får man gå in på respektive partis hemsida, som jag använt som källa. Finns mycket mer intressant att läsa. För att det här inlägget inte skall bli för långt, kommer jag att börja med de rödgröna partierna, med den enda anledningen att de är färre än alliansen, som kommer att beskrivas i del två av denna “Snart är det val…” – serien.

 

Socialdemokraterna

DEMOKRATI – Alla människor har lika värde, och skall ha rätt till att få uttrycka sin mening, kritisera, upplysa och bilda opinion. Demokratin skall utvidgas till att gälla även i de ekonomiska och sociala områdena, då rätt till personlig utveckling, social trygghet och inflytande är att föredra. Människor skall ha rätt att driva sina åsikter och sina intressen, men har också skyldigheten att lyssna på andra. Statschefen ska utses på demokratisk väg och monarkin ska avskaffas.

FRIHET, JÄMSTÄLLDHET OCH SOLIDARITET – Maktskillnader skall utjämnas för att skapa mer frihet. Alla människor, oavsett klass, kön och etnicitet, skall ha möjligheter till ett gott liv. Partiet kämpar för de som har mindre makt, för att öka friheten i vårt samhälle.

ARBETETS VÄRDE – Arbetslivet skall vara lärande och ge möjlighet att utvecklas. Arbetarna skall kunna påverka arbetsplatsen, och bli bemötta med respekt för sitt arbete och sin arbetsinsats. Det skall finnas en god balans mellan lönearbete och ledighet, och arbetet ska kunna förenas med ansvar för barn och familj.

Läs gärna mer om exempelvis deras samhällssyn på deras hemsida.

 

Miljöpartiet de gröna

SOLIDARITET – Solidaritet skall visas för världens alla människor och de kommande generationerna samt djur, natur och det ekologiska systemet.

DEMOKRATI – Demokratin skall vara decentraliserad och makten skall utgå utifrån folket, som deltar i besluten.

EKOLOGISK INSIKT – Människan är en del av ett känsligt ekologiskt system där allt hänger samman. Människan måste ta ansvar för att förvalta jordens resurser i balans med naturen, så att den biologiska mångfalden kan bevaras.

SOCIAL RÄTTVISA – Alla människor har rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, samt att vi skall överbrygga ekonomiska klyftor och erbjuda utbildning till alla. Vården och omsorgen skall utgå från den enskilde individens önskemål och behov.

BARNENS RÄTTIGHETER -Alla barns grundläggande behov skall tillgodoses, samt att barn och unga i växande grad skall kunna vara med och påverka samhället.

KRETSLOPPSEKONOMI – Ekonomin skall utgå utifrån social och ekologisk hänsyn. Resurser skall fördelas rättvist och hänsyn skall visas för djurens välfärd och naturens begränsningar. Ekonomisk utveckling måste ske inom naturens ramar, utan att människor slits ut. Vi skall leva på avkastningen av naturresurser, inte tära på dem. Företagande skall vara med delaktighet och personligt ansvar.

GLOBAL RÄTTVISA – Alla människor skall kunna få sina grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter tillgodosedda, med fritt kulturutbyte och rätt att bo, studera och arbeta vart man önskar, samt att flyktingar skall ha rätt till asyl.

ICKEVÅLD – Konflikter skall hanteras med icke våld och en nationell och global nedrustning av alla militära vapen krävs.

JÄMSTÄLLDHET OCH FEMINISM –  Män och kvinnor skall ha en ekonomisk, social och politisk likställighet.

DJURENS RÄTTIGHETER – Människor skall respektera och låta djuren leva utifrån sina naturliga beteenden. Djur skall inte behandlas som handelsvaror, utan man måste värdesätta och visa solidaritet för djuren, så de slipper lida.

SJÄLVTILLIT OCH SJÄLVFÖRVALTNING –  Lokala möjligheter att klara av basförsörjning av mat och energi skall tas vara på. För att i större utsträckning ta till vara hela människan som individ och social varelse skall man använda sig av självförvaltning och kooperativa organisationsformer.

FRIHET – Människor skall ha rätt att utvecklas och vara olika, utan att utsättas för förtryck, då mångfald är en del av samhällets drivkraft. Samhället skall vara fullt tillgängligt för funktionshindrade, jämställt mellan könen och ickediskriminerande avseende etnisk bakgrund, livsåskådning, sexualitet och ålder.

LÅNGSIKTIGHET – Genom förändringar av dagens samhälle och personligt ansvar för sin egen livsstil, kan man lämna över ett samhälle frihet och solidaritet till framtida generationer.

Gå gärna in på Miljöpartiets hemsida och läs hur de ser på världen idag, eller för annan information.

 

Vänsterpartiet

RÄTTVISA OCH JÄMLIKHET – Män och kvinnor skall vara jämlika. Kvinnor skall ha hela lönen och halva makten.   Klasskillnaderna och andra orättvisor måste tas bort, samt att rasismen på nätet skall bekämpas.

ARBETE – Arbeten skall vara trygga, ungdomsarbetslösheten skall bekämpas och skattepengarna måste användas till välfärden istället för att gå till riskkapitalbolag. Ökad sysselsättning är målet för den ekonomiska politiken. Investeringar skall göras där det behövs, vilket ger mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar.

VÄLFÄRD – Vinster skall inte förekomma i välfärden. Skattepengarna ska användas där de behövs bäst. Skatt kan gärna betalas till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag.

KLIMAT – Klimatkrisen måste tas på allvar, och ett agerande mot utsläppen behövs göras nu och inte i morgon. Utsläppsmålen måste skärpas och Sverige behöver ta ett större ansvar.

EURON – Euron är en orsak till den ekonomiska krisen i Europa, och skall därför inte införas.

FLYKTINGAR – Alla människor har lika värde. Flyktingpolitiken skall vara human och generös. Rasism och främlingsfientlighet är oacceptabelt. Alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och alla som lever i Sverige är lika mycket värda.

Mycket mer finns att läsa på Vänsterpartiets hemsida, titta gärna in för att läsa om deras syn på miljön och andra viktiga områden.

Att Miljöpartiet hade fler punkter i den här listan beror inte på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade mindre att säga. Tvärtom, alla tre partierna hade långa och väldigt tänkvärda partiprogram att gå igenom. Jag uppmuntrar alla till att läsa genom dem för att få en mer djupgående bild av vad partierna står för, eftersom detta bara är en bråkdel av den information som finns att hitta. Jag vill också uppmuntra er, om ni inte orkar läsa partiprogrammen, att gå in på partiernas hemsidor och läsa genom deras A-Ö – lista, där du kan lättare hitta frågor som just du känner är viktiga. Jag hoppas att denna information har varit till hjälp, och kanske sympatiserar du redan med något av dessa partier så att du vet vad du skall rösta på nästa år. Annars kommer kanske dina frågor att besvaras i nästa del…

//Marina

Advertisements

3 thoughts on “Snart är det val…(Del 1: Att välja parti)

    […] Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. […]

    […] Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. […]

    […] Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s