politik

Vår blogg och våra inlägg

Posted on Updated on

Ett nytt år är snart här och vi gör en återblick till året som gått. Vi är ingen stor blogg, men det glädjer oss att fler och fler följer oss, och framför allt att många läser våra inlägg. Det motiverar oss att fortsätta med vårt bloggande som förutom skrivandet kräver en hel del brainstorming, research, källkritik och rättande av texter. Alla kommentarer vi får (på bloggen, mailen, Instagram och Twitter) är inte alltid trevliga, men vi är tacksamma för de inspirerande förslag och vänliga ord som ändå tillhör majoriteten.
Genom att se över statistiken på våra inlägg får vi en hint av vad ni läsare vill veta mer om, men vi tar gärna emot förslag för vad ni vill att vi skall skriva om. Vissa ämnen återkommer då och då, medan andra inte får lika mycket utrymme och kanske är det något ni tycker att vi borde ta upp igen?

Top- 10 mest lästa inlägg:

 1. Varför eller varför inte kärnkraft?
 2. Djur i fångenskap – hur mår de egentligen?
 3. Sojans miljöpåverkan
 4. Vi behöver inte äta kött
 5. När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet
 6. Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan
 7. Röd Panda eller Kattbjörn
 8. Gröna preventivmedel
 9. GMO – en framtid eller en förödelse? Del 1.
 10. Hotet mot den svenska skogens ekosystem

Det finns även områden på vår blogg som inte har särskilt många läsare, så som Hållbar IT och bostadspolitik med en hållbar synvinkel, men dessa områden är hjärtefrågor hos oss som bloggare. Även om en nichning skulle ge oss fler läsare har vi valt att vara en bred blogg med inriktning på solidaritet och rättvisa snarare än att hålla oss till ett enstaka område. Vi vill erbjuda en blogg som inte bara informerar och inspirerar, utan även tar upp viktiga frågor ur olika perspektiv.

Läs gärna också:

 1. Psykisk ohälsa – ur människans perspektiv
 2. Badplatsernas baksida: algblomning och tungmetaller
 3. Ekologiskt är bättre än närproducerat
 4. Vi måste tänka på hela skogen
 5. Ta ett miljövänligare flyg
 6. Våra pollinatörer är hotade
 7. Giftfri Halloween och maskerad
 8. Parabener
 9. Turismens baksida
 10. Jätteräka?
 11. En diskussion om kvinnans rätt i samhället
 12. Så grillar du miljövänligt och häslosamt
 13. Uppdelningen i “vi”, och “dom” skapar rasism
 14. Fattigdomen vi inte vill se
 15. Livet från ägg till höna

Vi får ofta förslag från olika företag som vill göra reklam på vår hemsida. De flesta godkänns inte eftersom vi inte tycker att de uppfyller våra krav eller bryter mot våra policies. Det händer att vi har samarbeten med företag och organisationer som bidrar till mer kunskap, som har erbjudanden till våra läsare eller liknande, men vi tjänar inte några pengar på vår blogg. Det gör att vi kan fortsätta ha en bred och öppen blogg, och gör det möjligt för er läsare att inte bara påverka vår blogg utan även gästblogga. Vill du gästblogga eller inleda ett samarbete läs här. Inläggsförslag kan mailas, ges i kommentarsfältet nedan eller på vår Instagram.

Vi ser fram emot ett nytt år och att få dela kunskap och inspiration med er.
Vi vill också passa på att tacka Mikael P Vahlgren  som så ofta förser oss med fotografier till våra inlägg!

Gott nytt år!

// Marina och Caroline

Advertisements

Ängarnas framtid

Posted on

När jag och barnen plockade vår sedvanliga midsommarbukett under det obligatoriska åskregnet hade jag svårt att hitta sju sorters ängsblommor. Även tidigare år har artrikedomen i mina buketter blivit allt magrare och det är inte helt utan oro jag tänker på de framtida ängsmarkerna.
Varningsklockorna har fått mig att vara extra noggrann när jag är ute med mina barn och plockar blommor. De får inte bara lära sig vad de olika växterna heter och vart en hittar dem, utan även hur viktigt det är att använda sax istället för att dra av stjälkarna, sätta tillbaka rötter en råkar få upp, inte plocka en ensam blomma av sin art och att alltid lämna kvar fler än en tar. Många föräldrar har skakat på huvudet över hur petig jag är, men nu har allt fler rapporter kommit om hur viktigt det är att bevara våra ängar då dessa marker minskat drastiskt.

Konsekvenser av klimat och jordbruk

Sedan 60-talet har växtsäsongen enligt SMHI förlängts med två veckor i norra Sverige och ökat något mindre än en vecka även i södra delarna av vårt land. Det innebär att våren kommer tidigare och även islossningen sker tidigare än förr(1). Det kan tyckas trevligt, men det kan finnas risker med det.
Klimatet påverkar floran. Det går exempelvis att se förändringar i fjäll- och polarområden där det finns många känsliga arter.

Vad innebär en tidigare vår för vårt ekosystem? Betyder det att även insekterna blir aktiva tidigare, lägger ägg tidigare och att det kanske inte finns så mycket larver kvar när flyttfåglarna återkommit och fått sina ungar? Kanske har blommorna blommat färdigt innan pollinatörerna vaknar? Även små rubbningar i klimatet kan ha stora konsekvenser för ekosystemet, och ängarna är i stor grad en del av ekosystemet.

Kulturskogen, så kallad odlad skog, är inte enbart ett hot för klimatet då de släpper ut mer koldioxid än vad de lagrar, utan tränger även undan våra ängar och hagar där vilda blommor och insekter trivs. Det har lett till att Evert Taubes  gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är snart ett minne blott. Dagfjärilarna är också svårt hotade. De är bland de första som hotas när våra ängar förvandlas till ett jord- och skogsbruk. 33 av våra 120 arter finns idag på röda listan av hotade arter(3).

Vår bebyggelse och det moderna jordbruk med monokultur, intensiv markanvändning, miljögifter och gödsling hotar att utrota en stor del av våra växter och insekter. Fortfarande används växtskyddsmedel innehållande neonikotinoider som påverkar humlor och bins fortplantningsförmåga, samt lokalsinne även vid mindre doser.

Ängsblommor trivs i näringsfattiga förhållanden. De hushåller med näringen genom att vara småväxta, smala och ha långlivade blad och en jämn tillväxthastighet. När betesmark gödslas och ökar näringen i jorden slås dessa arter ut genom att snabbväxande och högväxta arter tar över.

 Allt hänger ihop

Våra trädgårdar och parker är fulla av vackra blommor, men de svenska insekterna är anpassade för just svenska växter (2), därför är ängarna väldigt viktiga.

I vårt inlägg “Våra pollinatörer är hotade” beskrev vi att tillståndet för våra bin, humlor och fjärilar är kritiskt. Många insektsarter har specifika krav på växter för att överleva och även blommor är specialiserade och beroende av en eller få insektsarter för befruktning.
Mnemosynefjärilen är exempelvis beroende av lövskogsgläntor och hagmarker med nunneört till deras larver, Orkidéer är väldigt beroende av mykorrhizasvampen för att kunna överleva och pollineringen av Brudsporren utförs av fjärilar.

Eftersom pollinatörerna behöver växterna för att överleva och många växter behöver insekterna för att kunna sprida sig vidare får vi inte förbise att allt hör ihop.  Genom att anpassa våra stadsparker och offentliga grönområden till att anlägga ängsmark skulle vi kunna skapa de förutsättningar som behövs för att kunna rädda många hotade ängsblommor, och även flera av våra rödlistade insektsarter. Det är åtgärder som redan håller på att tas på exempelvis många kyrkogårdar och i naturreservat, men fler platser behövs.

 Vad kan jag göra?

Det är allvarligt att våra insekter och växter håller på att dö ut, de får inte glömmas bort när vi pratar om den biologiska mångfalden. Men än kan vi rädda våra ängsmarker med dess invånare och det finns mycket du kan göra själv. 

  •  Gör om en del av din trädgård till en äng. Lämna den torraste delen av din gräsmatta till att sköta sig själv, klipp eller slå med lie och plocka bort allt hö.
   Du kan också gräva upp en gräsplätt, ta bort kväverik jord och så frön i magrare jord eller plantera ängsblommor. Fyll gärna ut med mosand när du formar din äng.
   Det finns färdiga fröblandningar med en mängd olika ängsblommor. Det tar några år men genom att utarma jorden blir den rik på både blomster och insekter.
  • Har du en pallkrage kan du arrangera en liten äng med hjälp av lite frön och mager jord. Det hjälper insekterna att pollinera de vilda blommorna.
  • Köp eller bygg ett insektshotell för våra värdefulla insekter. Det är något som barnen kan vara med att bygga och du för på så vis vidare kunskap som vår planet kommer att behöva i framtiden för att överleva. Sätt upp deras bostad i ett skyddat läge, gärna i öst, så att det får morgonsol. Hämta inspiration till ditt insektshotell här.
  • Gör en bivattnare och ställ ut så att bin och andra insekter kan hämta andan och få i sig vätska i sommarvärmen. Här hittar du hur du gör!
  • Lämna kvar död ved på skyddade platser i din trädgård. Där kan insekter som
   behöver multnande trä att frodas.

 • Anlägg gärna en liten fiskfri damm som inte bara gynnar groddjuren utan även en hel del insekter.
 • Klipp inte gräset där det blommar, vänta tills växterna fröat av sig.
 • Tänk efter innan du plockar , tar bort eller flyttar en växt, är den fridlyst?
 • Skapa opinion: prata ihop dig med andra om att skapa ängsmarker på offentliga platser och starta namninsamlingar
 • Kontakta lokala politiker i din kommun som kan föra er talan om ängsmarker och ge er råd hur ni skall gå tillväga. Det enklaste sättet är att ringa växeln i din kommun eller park- och naturnämndens ordförande eller vice ordförande.

 Lycka till!

 

 //Marina
Källor:
1. Sveriges Natur, Naturskyddsföreningen, 2:17, s 21.
2. Sveriges Natur:En trädgård för mångfald. Naturskyddsföreningen, 1:17, s 30.
3. Sveriges Natur:Snart ett minne blott?. Naturskyddsföreningen, 2:17, s 34.

Om våld och hållbarhet

Posted on Updated on

Detta inlägg är skrivet av Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. i nazimoffentlig förvaltning. Forskar om demokrati, stadsutveckling och politiskt deltagande på Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Ni kan också höra honom i Pennypodden om om deliberativ demokrati, medborgardialog, inflytande, Porto Alegre och Alby inte till salu.

*****************************************

Det tog mig tre kvällar att se klart på SVT-aktuella Göran Hugo Olssons dokumentärfilm ”Om våld”. Filmen handlar om ett nära förflutet, om kolonialismen sedd genom svenska tv-arkiv berättade med citat ur Franz Fanons ”Jordens fördömda”. ”Kolonialismen är inte någon tänkande maskin, inget förnuftigt väsen. Den är renodlat våld och kommer bara att böja sig för ett ännu starkare våld”, skrev Fanon.

Varför drabbades jag så hårt av ”Om våld”? Någonstans har det nog att göra med denna mörka höst. Jihadistiska och rasistiska terrordåd, krig, flyktingarnas situation, demokratins kriser, högerpopulismens framfart, klimattoppmötet Cop21. Det känns inte längre som att vi är på väg ifrån den världsordning som ”Jordens fördömda” skildrade. Vi verkar vara fast, och jag kan inte längre förlita mig på tankefallskärmen att saker bara blir bättre. Det ser ut att kunna bli mycket värre.

Hållbara anti-utopier

Pessimism har varit höstens tonart. Paradoxalt nog får man ett helt annat intryck när man läser politiska handlingsplaner för ”hållbar utveckling”. I stort förmedlar de en entydig bild av att historien visserligen inte varit problemfri, men att det går bra nu. Och det kan bara bli bättre.

”Hållbarhet” florerade i radikala miljörörelser men har nu snabbt förvandlats till ett otroligt framgångsrikt språkbruk på alla nivåer och omhuldas av världens globala och lokala politiska och ekonomiska eliter. Hållbarhet är någonting som alla verkar vilja uppnå och ingen däremot. Men vad betyder det egentligen?

Det är när begreppet konkretiseras i handlingsplaner som innehållet går att greppa.

Den brittiska planeringsforskarens Mike Raco har rätt när han skildrar hållbarhetspolitik som ett ”anti-utopistiskt utopiskt projekt”. Det som ska göras hållbart är den kapitalistiska post-koloniala samhällsmodell som har försatt oss i våra dilemman till att börja med. Scenerna ur ”Om våld” i oändlig repeat. Samtidigt kopplas de svenska städerna, med skenande utsläpp och välstånd bort från de globala orättvisorna. På ett märkvärdigt sätt blir svenskarnas marknad global, men atmosfär lokal.

Låt mig ta två exempel från Göteborg.

Hållbar tillväxt?

Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner samlades i början av 2000-talet för att förvandla gammalt groll till samarbete för ömsesidig vinning (1). ”Hållbar utveckling” var visionen. Rådslagen mellan politikerna resulterade i en gemensam förståelse att ett samhälle med små sociala klyftor har ett egenvärde. Social rättvisa, miljöns stabilitet som handlingsutrymme och ekonomin som medlet skulle säkra utvecklingen i stadsregion. Det goda livet skulle skapas för alla.

När visionen skulle konkretiseras tog en skicklig koalition med ”uthållig tillväxt” som paroll över rodret (2). Koalitionens berättelse om stadens historia och möjliga framtid snickrades fram av infrastrukturexperter (HUR2050), funktionärer i bolag som Business Region Göteborg, nyliberala konsulter (Tyréns) och ekonomer (Från handels i Jönköping). Den gemensamma övertygelsen var att stadsregioners storlek är den främsta nyckeln till ekonomiskt välstånd. Med andra ord var målet att bereda väg för storföretag genom att tillförsäkra lämplig arbetskraft. Social rättvisa prioriterades ner till förmån för att skapa en långsiktig god grund för tillväxt: företag antas vilja etablera sig i städer beroende på utbudet av högspecialiserad arbetskraft.

Kruxet är att arbetskraften både ska vara billig och högspecialiserad. Staden vill ha turism-arbetare och ingenjörer. Men de välutbildade flyttar från Göteborg till större städer och eftersom de antas vilja ha urbanitet, mångfald, kultur och service åtog sig Göteborg att bygga 45 000 boplatser och 60 000 arbetsplatser. GR-kommunerna kom överens om miljardinvesteringar i vägar, kollektivtrafik, broar och tunnlar för att bereda väg för utvecklingen. 2013 uppdaterades GR-strategin.

Rådslagen mellan politikerna präglades av en entydig optimism: det går bra nu! Men, hur ska vi göra för att behålla de välutbildade invånarnas innovationsförmåga och skattekraft? Vi bygger för långsamt, dags att snabba på bostadsbyggandet bestämdes det. Ordet ”uthållig” ändras till ”hållbar tillväxt” (3).

Vad hände då med klimatet och social rättvisa? Det handlar om att skapa en sammanhållen stad, står det i strategin. Det var dock ingen i tillväxtkoalitionen som kände för att ta obekväma frågor som asylsökande, segregation, fattigdom, ohälsa och social oro vidare. Eller frågan om vart stadens många arbetare skulle bo. Dessa frågor överläts till kommunerna att hantera. Desto mer ambitiös var strategin för klimatet i teorin: fossiloberoende region till 2030. Hur? Utbyggnad av tät stad och kollektivtrafik. Göteborgarnas globala klimatavtryck fanns inte ens med i analyser. I praktiken hanterades alltså inte klimatfrågan(4).

En politik för social hållbarhet?

I Göteborgs stad har hållbarhetspolitiken haft en annan klang, men med liknande resultat (5). Politiker och anställda var frustrerade över ekonomins primat i konkretiseringen av hållbarhet. Men tillväxten ledde inte till ett bättre samhälle i stadens egna analyser om miljön och sociala frågor.

Makt och resurser måste omfördelas till hela staden sades det om ”en stad för alla” ska till. På miljöförvaltningen undersöktes vad en omställning anpassad till klimatet egentligen skulle innebära för samhället ur ett 50 årsperspektiv (6). Resultatet är svindlande, även om utsläpp från transporter och uppvärmning försvinner kommer konsumtionen av mat och resor vara de stora utmaningarna.

En grupp tjänstepersoner med politiskt uppdrag att sätta frågan om ”social hållbarhet” på agendan la upp en skicklig strategi för att programmera stadens organisation, rutiner och arbete till att öka medvetenheten om ojämlikhetens skadliga verkan på samhället. Ökat medvetande bland politik och förvaltning antogs leda till mer rättvisa praktiker.

På många sätt har de organisatoriska instrument som skapats, så som stadsutvecklare i stadsdelsförvaltningar, medborgardialoger och sociala konsekvensanalyser bidragit till att synliggöra ojämlika förhållanden och praktiker. Hållbarhetstänket har bidragit till att sätta frågorna på agendan. Men någon större fördjupning av demokratin, minskning av segregation eller ojämlikhet kan vi inte se.

En huvudsaklig anledning till det är att stadens utvecklingspolitik och byggande redan är fastlåst i nyliberala principer vilket gör andra värden svåra att inlemma i maskineriet. I slutändan är det marknadens aktörer, ofta äldre vita män, som bestämmer hur, vart, när och för vem det ska byggas. Stadsplaneringen är involverad i ett intrikat nät som i slutändan premierar den som kan bygga mest för dem som kan betala mest. Samtidigt minskar budgetutrymme för större reformer av skola, vård och omsorg.

Dags för realistiska utopier

”Om våld” påminner om att historien avspeglar sig i vår samtid. Att vår samtid är historien. Hållbarhetspolitiken bär med sig förhoppningar om att världen mobiliserar mot orättvisor. Men tvärtom används retoriken för att legitimera en fossiltörstig imperialistisk kapitalism och den procent i världen som gynnas av dess utveckling.

Ska vi vända begreppet ryggen? Jag tror inte att det spelar någon roll om semantiken ändras. Nya begrepp dyker ständigt upp i politiska processer och spelar alltid en specifik funktion i respektive sammanhang. Hållbarhetsbegreppets roll är att ge partierna ett redskap att komma överens kring några centrala punkter i samhällsutvecklingen. Men dess innebörd är alltid en fråga om förhandling och makt.

Vi som vill ha en annan värld, den antikoloniala och rättvisa värld som Fanon föreställde sig när han skrev ”Jordens fördömda” på sin dödsbädd, måste engagera oss i denna förhandling. Vi måste fylla utvecklingsbegreppet med realistiska utopier (7), inte vända den ryggen. Även om hösten varit mörk hoppas jag på en ljusare vår, bortom den nyliberala kapitalism som inte längre förmår lösa våra gemensamma problem.

 

Källor:
1. Hållbarhets politik i Göteborgsregionen, Mistra Urban Futures, 2014

2. Uthållig tillväxt, Göteborgsregionens kommunalförbund

3. Hållbar tillväxt, Göteborgsregionens kommunalförbund, 2013

4. Klimatomställningen i Göteborg 2.0, Mistra Urban Futures, 2014

5. Socialt hållbar stadsutveckling? Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad, Nazem Tahvilzadeh, 2015

6. Klimatomställning Göteborg 2.0, Mistra Urban Futures , 2014

7. How to Be an Anticapitalist Today, Erik Olin Wright, 2015

 

Tillbaka in i debatten

Posted on Updated on

Efter några veckors ledighet är Marina och jag tillbaka framför datorskärmarna och vi är i full gång med att skriva nya blogginlägg! Ni kommer bland annat få läsa mer om hoten mot skogen, och så kommer ett inlägg om djurparker och djurvänlig turism. Missa inte det!

Medan vi knåpar vidare kan ni läsa några av våra tidigare blogginlägg, några av dem mycket omtyckta och några som skapat debatt:

Följ oss gärna på vårt twitterkonto TwoGreenSpirits och på instagram, där vi heter @twogreenspirits! Där tipsar vi om god vegetarisk och vegansk mat, ekologisk odling, klimatsmarta tips i vardagen och mycket annat inspirerande! Senast skrev jag om Earth Overshoot Day, som inföll igår den 19 augusti. Earth Overshoot Day innebär att vi har förbrukat lika mycket resurser som jorden kan producera på ett år. Fruktansvärd läsning, men icke desto mindre sant, och vi måste tillsammans göra något åt mänsklighetens överkonsumtion! Du kan läsa mer om Earth Overshoot Day på Supermiljöbloggen. Vi har tidigare skrivit om överkonsumtion i Slöseriets ålder, där Marina ger några enkla tips på vad du kan göra för att minska din konsumtion.

// Caroline

Snart är det val (Del 1 – att välja parti: Del 5)

Posted on Updated on

Något som kan vara viktigt att känna till är att det finns många mindre partier som tävlar om väljarnas röster inför valet i september. Det kanske verkar självklart när en säger det, men jag har själv aldrig tidigare tänkt utanför ramarna för vad som går att rösta på. Mitt eget synfält har alltid varit begränsat till de allra största partierna som syns mest i media, därför tänker jag skriva om två partier som det pratas mer sällan om.

djurpartiet DJURENS PARTI
Djurens parti menar att djuren ofta glöms bort när det diskuteras och planeras över ekonomin och hur vi ska utveckla vårt samhälle, därför försöker de föra in djurens perspektiv i en politiska debatten. Djur och människa ska må lika bra och kunna existera tillsammans utan att den ena tar mer plats än den andre. Både tama och vilda djur behöver en starkare röst. Det finns deklarationer för mänskliga rättigheter, varför inte även för djurens rättigheter? Nedan följer en sammanfattning av partiets manifest.

MÄNNISKANS UTVECKLING PÅ JORDEN. Människans mentala utveckling och förmåga har gjort att vi lever på ett sätt som skadar andra arter och orsakar onödigt lidande, men det måste inte vara så. Samma egenskaper möjliggör för oss att välja hur vi ska leva och hur vi ska behandla andra arter. Vi kan välja att handla med respekt och skapa en mer fredlig integration med djur och natur.

RESPEKT FÖR LIV. Den industriella revolutionen har gjort det möjligt för oss att exploatera och distansera oss från vår omgivning, vilket har lett till minskad förståelse och respekt för andra arter. Människans beteende präglas med likgiltighet och vårdslöshet, vilket gör att djurarter är på väg att utrotas, ekosystemet är under hårt tryck och naturområden försvinner med en oroväckande hastighet. Djurens parti menar att detta är moraliskt oacceptabelt och att vi måste införa strikta ekologiska restriktioner för att kommande generationer inte ska behöva känna av ödesdigra konsekvenser av vårt nuvarande beteende.

HÅLLBART BRUKANDE AV NATUREN. Tidigare nämnda restriktioner finns att läsa om i deklarationen Earth Charter, som används som en utgångspunkt av olika miljö- och naturskyddsorganisationer. Här står det bland annat om att djur som hålls i fångenskap inte ska behandlas med grymhet och att jakt- och fiskemetoder som orsakar utdraget, våldsamt och onödigt lidande inte ska vara tillåtna. Naturen ska brukas på ett hållbart sätt. Det finns inga tydliga restriktioner kring utnyttjandet av djur i deklarationen Earth Charter, men detta beskris istället i Den allmänna förklaringen om djurens rättigheter. Där står det att läsa att det inte ska bör vara godtagbart med onödigt dödande av djur, till exempel om en utövar jakt eller fiske som sport eller hobby.

DJUR ÄR INTE OBJEKT. Det har genom forskning klargjorts att djur känner smärta och att många arter har ett utvecklat och djupt känsloliv som liknar människans, därför bör de inte ses som objekt. Djurpartiet menar att även exploatering som sker på ett så kallat hållbart vis oundvikligen skapar konsekvenser för djuren och i nästan alla fall slutar med djurens död. Detta gör att varje interaktion med eller utnyttjande av djur kräver en avvägning mellan det mänskliga intresset och de konsekvenser som djuren kommer drabbas av.

MODERNISERING AV AFFÄRSIDÉER, TRADITIONER OCH TRO PÅGÅR KONTINUERLIGT. Traditioner är inte något statiskt, utan något som förändras med tiden och anpassas till nya moraliska normer som finns i samhället. Djurpartiet vill att religiösa och kulturella traditioner som kompromissar med djurens bästa ska moderniseras. Vad gäller försöksdjur och uppfödningsdjur bör det finnas med en etisk bedömning mellan båda parters intressen.

MÄNNISKORS OCH DJURS RÄTTIGHETER GÅR HAND I HAND. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillsammans med Den allmänna förklaringen om djurs rättigheter och Earth Charter skapar en grund för en respektfull och kärleksfull interaktion mellan djur, natur och människa, menar Djurpartiet.

barnpartiet

 

 

BARNPARTIET

Humanismen är ideologin som präglar Barnpartiet och det är de mänskliga värdena och välbefinnandet som befinner sig i fokus. Barnpartiet verkar inte endast för barnen, utan också för de äldre i vårt samhälle, och de arbetar med bostadspolitik, invandring med mera. De vill att FN:s konventioner ska följas av Sveriges riksdag, landsting och kommuner. Dessutom kräver partiet att FN:s barnkonvention ska bli en tvingande lag.

UTBILDNING. Barngrupperna i förskola, skola och fritidsverksamhet måste bli mindre och personaltätheten måste öka. Barnpartiet vill bland annat att skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas statligt för att säkerställa en likvärdig utbildning i Sverige. Även om stiftelser, ekonomiska föreningar och kooperativ ska få vara kvar så bör samtliga utbildningsformer ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar. Eventuella överskott ska gå tillbaka till själva verksamheten.

BOSTADSPOLITIK. Behovet av bostäder är fortsatt stort och därför måste det byggas fler bostäder, som alla har råd att bo i. Barnpartiet vill att dessa bostäder ska vara byggda på ett miljösmart sätt och att de ska vara energisnåla. Det är viktigt att bevara naturen nära bostäder då detta är viktigt för trivseln och välbefinnandet.

INVANDRING OCH INTEGRATION. De som kommer till Sverige ska känna sig välkomnade och trygga, samt känna att de kan förstå vår kultur och bli en del av samhället. Barnpartiet vill bland annat erbjuda hjälp för de som behöver bearbeta hemska upplevelser och de vill erbjuda både svenska- och hemspråksundervisning. För att minska bidragsberoendet är det viktigt att erbjuda invandrade praktikplatser eller lärlingsplatser. De som har yrkesutbildning ska ges tillträde till de yrken de har kompetens för.

ÄLDREOMSORG. Äldreomsorgen måste vara anpassad till den enskildes behov. Servicehus och särskilda boenden måste erbjuda bra boendestandard och en atmosfär som känns trygg. Personaltätheten måste vara anpassad efter behovet på plats. Partiet vill även att alla par ska ha rätt att bo tillsammans.

KULTUR. Barnpartiet vill inte att kultur ska vara en klassfråga, utan att det ska finnas tillgängligt för alla. Därför vill de bland annat behålla lokala bibliotek, se till att det finns resurser för biblioteken att hålla i kulturella aktiviteter och främja mångkulturell berikelse.

MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI. Partiet vill att kollektivtrafiken ska göras tillgänglig för fler resenärer, att kommunal verksamhet köper in ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt och att det ska finnas mer lätttillgänglig information bland annat om återvinning och källsortering.

_______

Finns det något annat mindre parti som du tycker att vi på Two Green Spirits bör skriva om? Kommentera gärna och diskutera med oss!

/ Caroline

Vi har inte lagt några värderingar i partiernas politik. 

Snart är det val – Del 3 : Politiska områden

Posted on Updated on

Snart är det val, vilket ni förmodligen vet om. Det pratas nästan inte om annat, lite tröttsamt kanske en del tycker, men vi på Two Green Spirits menar att vi bör prata ännu mer om det! Det är enkelt att blunda och hålla för öronen när politik kommer på tal, särskilt om en inte är väl insatt eller inte vet exakt själv hur en vill att samhället ska vara. Vi har sammanställt det som vi ser som några de viktigaste punkterna inför valet i september. Kommentera gärna och skriv om du håller med eller inte!

MILJÖ och KLIMAT
Ingen av våra läsare har kunnat undgå att vi på Two Green Spirits tycker att alla borde miljörösta. Det borde vara självklart att respektera vår planet, men så är inte fallet. Många fortsätter leva med skygglapparna på och visar väldigt lite hänsyn till konsekvenserna av sina val. I vår kategori “Miljömärkningar” tar vi upp många stora områden som rör de olika miljömärkningarna, miljö och klimat.

Vi behöver mer ekologisk produktion, stöd för de bönder som väljer småskaligt, hållbart och ekologiskt jordbruk. Farliga kemikalier måste dessutom förbjudas mycket tidigare vare sig det gäller bekämpningsmedel på maten vi äter, eller kemikalier i kläder, schampo, rengöringsmedel eller stekpannan. Glöm inte att kika in partiernas ekolöften på Coops hemsida.

Det behövs en bättre skogspolitik. Det pratas alldeles för lite om hur lite gammelskog vi har kvar i dag och hur skogsbrukets ofta missköts. Framförallt råder det många missförstånd hur en välmående skog ser ut och detta behöver redas ut. Vi behöver ha kvar våra urskogar inte bara för att vi skall kunna promenera och plocka bär där, utan för att bibehålla ett rikt ekosystem och förhindra klimatförändringar. Varför nämns det så sällan att vårt land är i stort behov av reservat, nationalparker och biotopskydd, och pratas så lite om att även nationalparkerna missköts? Vi behöver därför rösta på de partier som uppmärksammar skogen och skogsbruket.

Långt ifrån alla partier har en hållbar klimatpolitik. De partier som förespråkar att vi skall behålla kärnkraften och även utveckla den snarare än att satsa på förnybara alternativ tänker alldeles för kortsiktigt. Riskerna med kärnkraft är för stora för att vi inte skall avveckla det nu, innan fler olyckor sker.

DJURENS RÄTTIGHETER
Det är av största vikt att fler partier uttalar sig om djurens rättigheter. Alla djur skall behandlas med respekt och kunna leva så naturligt det bara går. Idag har vi inte bara djurmisshandel utan även för trånga och smutsiga utrymmen, boskapen utfodras med foder fullt av kemikalier och många djur saknar möjligheten till utevistelse. Lantbrukarna bör uppmuntras till ekologisk odling och reglerna för ytor att röra sig på bör skärpas även inom de ekologiska märkningarna.

FEMINISM och DISKRIMINERING
Kvinnors rättigheter har på senare tid blivit allt viktigare för partierna att bry sig om, ändå är det vissa partier som är skamligt dåliga på att visa framfötterna. Genusforskning och genuspolitik är något som inte får negligeras. För ett hållbart samhälle behöver alla samma rättigheter oavsett kön, klass, sexualitet, ursprung, religion och liknande. Vi behöver sträva mot ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter, och förutsättnignar. Människor skall uppmuntras att vara sig själva och veta att de duger precis som de är.

INVANDRAR- och FLYKTINGPOLITIK
Vi behöver vara solidariska. Människor som kommer till vårt land borde tas emot med öppna armar oavsett anledning. Dessa människor är lika mycket värda som alla andra. Det behövs lagliga vägar för dem att komma in, allt för många dör under flykten från deras hemland. De skall få möjligheten att leva, arbeta och bo där de önskar. Vi behöver bryta segregationen och motverka rasismen. Vi kan inte låta fobin för islam och andra minoritetsgrupper ta över. Vi behöver en human politik som stödjer var människa utan att gruppera dem i grupper, för det är en mänsklig rättighet att behandlas med respekt.

VÅRD och OMSORG
Det behövs stora förändringar inom vård och omsorg, oavsett om det gäller privat vård eller inte. Vinster inom vården borde inte få tas ut utan det överskott som finns bör gå tillbaka in i verksamheten. Det minskar risken för att patienter behandlas som kunder istället för människor. Majoriteten av oss behöver sällan vård förrän vi blir äldre, medan vissa behöver vård genom hela livet och kanske inte ens får chansen att någonsin börja arbeta. Vi behöver rösta på partier som sätter människan före vinsten, så att alla har råd till den vård, tandvård och omsorg som varje individ behöver. Vi behöver också tillräckligt med personal som kan ta hand om våra sjuka. Med de indragningar som görs både i privat och i offentlig vård far patienter illa, och det borde vara självklart att någon finns till hands när en behöver det, någon som inte genast måste stressa iväg till nästa patient utan kan ta sig tid att ge den omvårdnad och omtanke som behövs.

BOSTADSPOLITIK
Bostadspolitiken handlar om så mycket mer än bara bostadsbrist och fler lägenheter. De som följt vår blogg under en tid vet att vi har tagit upp ett antal områden där fastighetsägare runt om i landet har bestämt sig att renovera och höja hyrorna till oresonliga nivåer. Vissa områden har ingått dialog av varierande kvalitet, på andra ställen har hyresgästerna helt blivit överkörda och tvingats flytta. Vi efterlyser därför partier som vill ge hyresgästerna mer rättigheter när en fastighetsägare bestämmer sig för att inte lyssna på sina hyresgäster. Det behövs fler lägenheter med låga hyror så att alla har någonstans att bo och vi behöver mindre segregation i våra städer.

EKONOMI
Ekonomin är ett område som handlar om så mycket. För många människor är det viktigaste att få ha en bra lön, betala så lite skatt som möjligt och kunna ta ut stora vinster ur sina företag. Alla partierna höll med om under en debatt om tillväxt, att ekonomisk tillväxt inte alls behöver vara något bra. Vi på Two Green Spirits anser att tillväxt inte bör ske på bekostnad på välfärden och miljön. Människors, djurens och planetens välbefinnande måste alltid gå före ekonomisk tillväxt, även om det omöjliggör tillväxt. I det rådande klassystem som vi faktiskt har idag finns inte välbefinnande för alla människor. Så länge vi klämmer in för mycket boskap på samma yta har inte alla djur ett värdigt liv. Så länge vi konsumerar mer än det vi behöver lever vi inte hållbart och planeten skadas. Förmodligen är det inte ens möjligt att ha obegränsad tillväxt på en begränsad planet, och vi måste följa den parti som följer i solidaritetens fotspår snarare än vinstens.

UTBILDNING
Utbildningen är något av det allra viktigaste för varje människa. Alla skall ha rätt att få möjligheten att uppnå sin fulla potential oavsett om det innebär att man bara går ut grundskolan eller om man får en doktorsexamen. Så många barn som möjligt skall kunna läsa, skriva och räkna och för att nå det målet behövs fler lärare, mindre klasser och framför allt bör var skola ha möjligheten att erbjuda läxläsning och special pedagog. Vi kan inte heller tillåta att privata aktörer tar ut överskottet och stoppar i egen ficka. Går en skola med vinst skall de pengarna gå tillbaka in i verksamheten för att få en så bra skola som möjligt. Våra barn vinner inte på att ägarna blir rika istället för att de förbättrar skolan, för en skola kan alltid bli bättre. Barnen är människor, inte kunder.

ARBETSLÖSHET
Vi har stor arbetslöshet i vårt land. Vi behöver fler arbeten och fler lätta arbeten som alla klarar av. Vi har människor som av olika anledningar inte kan arbeta vid en vanlig arbetsplats och dessa måste också ges en möjlighet att få arbeta. Vi har välutbildade människor som bara sitter och väntar på arbete, men som inga jobb får. Vi behöver välja de partier som ger var människa en möjlighet till arbete. Kanske är kortare arbetsdagar en bra lösning till fler arbeten. Det ger absolut mer livskvalitet att få några extra timmar i veckan till familjen och nöjen, istället för att stressa genom sitt liv och dö i förtid. Samtidigt som man blir mindre sjuk och orkar prestera bättre på sin arbetsplats, kanske det skapas ännu en tjänst som någon annan behöver.

Sist men inte minst vill vi ännu en gång uppmana er att gå och rösta i september! Din röst har betydelse.

/ Marina och Caroline

Snart är det val… (Del 1: Att välja parti – del 4)

Posted on Updated on

Under de senaste månaderna har vi gjort en serie av blogginlägg som handlar om det kommande valet i september. Detta har vi gjort för att det är många som har det svårt att sätta sig in i de olika partiernas grundvärderingar och valprogram. Vi har försökt dela upp partiernas program i enkla kategorier och fortsätter idag med del nummer 4 i vår bloggserie. Läs gärna våra tidigare inlägg i serien:

Del 1 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Del 2 – Moderaterna och Folkpartiet

Del 3 – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Vi lägger inte egna värderingar i partiernas åsikter, utan vi försöker lägga upp deras partiprogram på ett mer överskådligt sätt. Däremot vill vi påminna dig om att ingen röst är bortkastad. Din röst är fortfarande värdefull om du nu skulle vilja rösta på ett parti som kanske riskerar att inte komma in i riksdagen. Din röst har alltid betydelse oavsett vilket parti du röstar på.

Fi-logo

 

 

FEMINISTISKT INITIATIV

JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Feministiskt initiativ vill starta en jämställdhetsfond för att öka kvinnors löner. De vill att människor med olika bakgrund eller sexualitet skall ha samma värde som alla andra, och kämpar för positiv särbehandling på arbetsmarknaden. Partiet vill införa en modern lagstiftning som stämmer in på alla familjekonstellationer och relationer. De strävar mot en värld fri från nationalism, stängda gränser och kvinnovåld.

MILJÖ. Feministiskt Initiativ lägger stor vikt i att varor och tjänster är miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkta, och vill att märkningarna skall innefatta god djurhållning när animaliska produkter produceras. Varor och livsmedel skall tillverkas med låg påverkan på miljö och klimat, samt önskar de skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Partiet vill ha en hållbar värld och kritiserar människors rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Att klimatpåverkan drabbar kvinnor hårdare ser F! som en global ekonomisk rättvisefråga.

KLIMAT. Partiet vill ersätta alla privat bilism med spårtrafik för att minska klimatpåverkan. De vill bygga en framtid med förnyelsebar energi.

VÅRD OCH OMSORG. Feministiska Initiativ vill verka för att det inom medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling inte ska finnas något kön som är norm. De vill att vården ska sluta förmedla och hålla liv i köns- och rasistiska stereotyper. För att nå detta mål vill de att alla utbildningar som leder till ett arbete inom vården ska ha obligatoriska genus-, qtbh- och antirasistiska utgångspunkter. Alla som har ett behov av omsorg ska behandlas lika oavsett vad de har för kön, etnicitet och sexuell läggning. Dessutom vill de att äldrevården byggs ut och att det ska finnas geriatriska mottagningar tillgängliga överallt, för att alla människor ska kunna få individanpassad vård under livets alla skeden.

UTBILDNING. Skolan ska vara en plats för alla. Förskola och skola måste skapa villkor som skapar möjligheter för varje individ att utvecklas självständigt och gör att människor får använda sin fulla potential, oavsett vad de har för kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund. Nej till rasism och diskriminering i skolan; nej till diskriminering av människor med funktionsnedsättning; nej till normerna om hur en kvinna respektive man ska vara och bete sig, säger partiet. Normer och maktstrukturer måste synliggöras av en normkritisk pedagogik som handlar om att förstå varför diskriminering förekommer och skapa verktyg att förebygga detta.

EKONOMI. Feministiska initiativ menar att den nuvarande enonomin har sin grund i patriarkala teorier som främst fokuserar på finansiall tillväxt med marknaden. Partiet vill istället ha fram ett helhetsperspektiv där miljömässiga och mänskliga resurser tas hänsyn till, för att skapa en hållbar utveckling. De vill avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Partiet vill även att skattepengarna ska gå till en gemensam välfärd.  

ARBETE. Partiet ifrågasätter den traditionella synen på arbetstid och vill korta ner arbetsdagen till sex timmar, då de anser att vi behöver mer tid att utvecklas som människor, umgås med nära och kära, förebygga stress, föräldraansvar och så vidare. De vill också satsa på åtgärder som förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna ska förbättras och genomföras ur ett genusperspektiv, för att minska kvinnors förtidspensionering, med mera.

 

piratpartiet

 

 

PIRATPARTIET

OLIKA – MEN LIKA VÄRDA. Piratpartiet vill att alla ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. 

FRIHET PÅ NÄTET. Partiet vill försvara möjligheterna som den moderna informationstekniken ger, så att vi kan dela med oss av kunskap till varandra, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss. Ett öppet inernet stärker frihet, demokrati och delaktighet eftersom människor inte behöver förlita sig på en viss typ av nyhetskälla, utan kan de världen ur många människors ögon. Det gömr att det är enklare att uppmärksamma orättvisor och makthavare får det svårare att utöva eventuella maktmissbruk. I Sverige kan vem som helst delta i politiken och göra sin röst hörd, anonym eller inte. Det vill Piratpartiet bevara. 

INTEGRITET. Alla människor ska själva få välja vad de vill berätta för andra och vad de vill hålla privat. Oavsett vem du är ska du kunna söka på vad du vill och kunna kommunicera med vänner och bekanta utan att riskera att övervakas. Så länge det inte finns en konkret misstanke att brott begåtts så ska en människa varken avlyssnas eller övervakas, menar Piratpartiet. De tycker att människor ska kunna leva sina liv utan att göra elektroniska fotavtryck efter sig överallt. Istället för att ha övervakningskameror överallt är fler poliser och nattvandrare att föredra.

FRI INFORMATION. För Piratpartiet är det viktigt att kunskap och information är fri att använda och dela med sig av. De vill avskaffa patentsystemet och digitalisera public service-arkiv, samt samlingar i museer och bibliotek, så att allt ska finnas fritt tillgängligt på nätet.

UTBILDNING. Piratpartiet anser att skolans viktigaste uppgift ska vara att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information för att själva kunna orientera sig i informations- och kunskapssamhället. Varje elev ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Tillgången till bemannade bibliotek och datorer med internetuppkoppling är viktig här. Att kunna utbilda sig är något som alla ska kunna göra

VÅRD. Oavsett var man bor och oavsett om man är svensk medborgare eller papperslös flykting, så ska man ha tillgång till sjukvård av hög kvalité, tycker Piratpartiet. Om papperslösa flyktingar befinner sig på eller i närheten av vårdinrättningar ska polisen inte ha rätt att söka efter dem där. Den sjukes integritet är viktig.

____

Det är inte alltid så enkelt att sätta sig in i politiken och känna samhörighet med ett parti. Vi hoppas att den här bloggserien har hjälp några av er att få en bättre bild av det som partierna står för och vad de vill åstadkomma. Glöm inte att din röst är viktig, oavsett vad du väljer att rösta på.

/ Caroline och Marina

Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.