Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan

Posted on Updated on

Det finns många människor som inte alls bryr sig om vad som händer i naturen, eller hur vårt leverne påverkar djuren, men faktum är att även vi människor kan vara i fara. Våra barn kan bära på höga doser miljögifter utan att vi vet om det. Vem vet vilka konsekvenser detta kan få i längden, både hos oss och naturen. Ämnena PFOS och PFOA är till exempel miljögifter som binder till proteiner i levande vävnad och kan vara mycket skadliga för foster. Djur håller redan på att utrotas och runt Östersjön har exempelvis testikelcancer, bröstcancer, reproduktions problem med mera, ökat samtidigt som vi har ökat mängden kemikalier, finns det ett samband?
Ett avsnitt av Vetenskapens värld tog upp om hur nya miljögifter har börjat orsaka problem och att flera miljarder bin har dött de senaste åren runt om i världen. För att ta reda på orsaken till massdöden har biodlaren  Markus Imhoo gjort filmen “Inte bara honung“, en film där bina har haft en radiosändare på ryggen och de har kunnat spåras av forskare. Det är ett stort problem att bin dör i sån stor utsträckning. Som bekant är vi inte bara beroende av bin för att få tillgång till honung till vårt te, det kan ha stora konsekvenser för oss människor. Två tredjedelar av våra livsmedelsodlingar påverkas när det finns för lite bin, eftersom de är beroende av deras pollinering. I filmen berättas det att även vegetarianer är beroende av industriell djuruppfödning.

EU har nyligen tillfälligt förbjudit jordbrukskemikalier av typen neonikotinoider, som även används flitigt i Sverige. Dessa kemikalier är 7000 gånger giftigare än DDT! Bin för med sig detta till sina kupor och dör även under vinterhalvåret. Men det är inte bara kemikalier som dödar bina, utan även aggressiva parasiter och det moderna jordbruket. Faktum är att stora monokulturer, det vill säga odlingar med en sorts gröda, gör att bin har svårt att hitta annan föda än grödan, vilket leder till att de svälter. Bin måste förflyttas till en annan plats. “Naturens mångfald håller på att vattnas ur“, beskriver Imhoo i Vetenskapens värld. Det är dessa faktorer tillsammans, ett resultat av framgångsrik civilisation, som leder till att så många bin dör. Läs gärna mer om bidöden på Naturskyddsföreningens hemsida.

Källa: WWF

DDT och PCB är idag förbjudna, men gifterna är långlivade och lever kvar. Dessutom använder vi långt mer kemikalier idag jämfört med för fyrtio år sedan. Många av de kemikalier som används just nu är nya och vi vet väldigt lite om dem. De nya kemikalierna finns överallt, bland annat i teflon, textilier och flammskyddsäkra medel. Dokumentären “Den andra vågen” av  Folke Rydén, som visades i programmet visar att de nya kemikalierna har obehagliga egenskaper som påverkar både människor och djur, och går vidare från generation till generation.

I fem år dokumenterades tillståndet i vårt världsunika innanhav, Östersjön. De gjorde filmer om den hotade torsken och övergödning, men blev snart varse om ett nytt, osynligt miljöhot: miljögifter och kemikalier, kanske det allvarligaste hotet av alla. Teamet gav sig ut på Östersjön igen för att ta reda på hur allvarlig störningen var och träffade flera forskare som är insatta i problemet.

Havsörnen som får hög koncentration av miljögifter kvar i kroppen, då de befinner sig högst upp i näringskedjan, kan studeras i sökningen på nya miljögifter. Naturskyddsföreningens projekt Havsörn startades 1971 och har sedan dess haft koll på denna magnifika fågels upp och nedgångar och forskare har upptäckt höga halter av nya miljögifter i havsörnen. Efter att ha återhämtat sig i stor skala, är den återigen hotad. Nu förekommer det bland annat missbildade foster, och forskare misstänker att en blandning mellan gamla och nya kemikalier, en så kallad cocktaileffekt, kan ligga till grund för problemen.

Eider Källa: Sveriges Radio Artikel: Ejdern dör i Östersjön (Klicka på bilden för att läsa)

Det finns en oerhörd allvarlig nedgång i bestånden av olika sjöfåglar. Nu finns det skärgårdar, exempelvis i Blekinge, som är så gott som tomma på sjöfågel. Det är något stort och allvarligt som har hänt, och det har gått fort. Populationer av sjöfågel riskerar att försvinna helt.
Störningen som vi människor inte riktigt förstår ännu, gör att fåglarna får bristsjukdomar exempelvis brist på tiamin (B1 vitamin), vilket skapar problem i deras system. Forskarna vet inte vad som orsakar tiaminbristen, men är säkra på att de gamla miljögifterna inte hade de effekterna på djuren. “Otroligt sorgligt att se den här utvecklingen för framtiden. Det är ytterst illa varslande faktiskt.” menar biokemisten Lennart Balk.

Källa: Arkö Kajak. Klicka på bilden för att få reda på lite fakta om olika djur i skärgården

Trots att gråsälen nu är tillbaka i Östersjön visar även dessa tecken på nya störningar som inte funnits innan. Det handlar till exempel om sår, förtjockningar och parasiter på tarmarna, samt att tjockleken på späcket har minskat vilket gör dem onormalt smala. Späcket är livsviktigt för sälarna, då det fungerar som isolering mot kylan, och att det är en energireserv när de föder upp sina kutar. Smala sälar kan överge sina kutar på tok för tidigt eller så leder det till att kuten inte får tillräckligt med fett, som i sin tur kan resultera att de har ett svårt utgångsläge när de skall lära sig söka föda.
Miljögiftsforskaren Anna Roos menar att det är svårt att identifiera vilket miljögift som orsakar sjukdomsbilderna, och att det kan hända att det är en effekt av flera nya gifter som samverkar.
På Knarrholmen i Blekinge har forskare följt abborren i 25 år, vilket har gett en serie världsunik data. Undersökningar visar att abborren drabbas av förminskade äggstockar, förändringar i levern och i vissa områden har populationen minskat.

Miljögifterna är långlivade och många av dem misstänks vara hormonstörande. Samtidigt som användandet av  kemikalier eskalerat har även välfärdssjukdomar så som testikelcancer och bröstcancer blivit allt vanligare bland invånarna runt Östersjön. Bo Jönsson, professor i miljömedicin säger att det är möjligt att det finns ett samband mellan den ökade användningen av miljögifter och hormonstörande sjukdomar. Det handlar även om reproduktion, spermakvalitet, allergier, astma, diabetes, övervikt.

ultraljud1
Foster vecka 18 (Ej Cecilias)

Cecilia, vars familj haft hus vid Östersjön i tre generationer, bor på Ringarö och började fundera på hur miljögifter kunde påverka hennes foster och bestämde sig för att ta prover på sig själv och senare på sitt spädbarn. De fann låga halter av 35 av de 49 miljögifter de letade efter hos Cecilia. Det var förväntat, vi bär alla på gamla förbjudna miljögifter, men de hittade även nya miljögifter, så kallade perflourerade ämnen som man finner i exempelvis vattenavstötande regnkläder och brandskum, som stannar kvar i kroppen i många år. Det skulle visa sig att barnet hade högre halter PFOS och PFOA än sin mor. PFOA, som bland annat finns i teflon, var om man tar hänsyn till viktskillnaden 20 gånger högre i spädbarnet, vilket tros föras över via modersmjölken. Detta var något forskare inte tidigare vetat om, eftersom det inte tidigare skett att blod från ett så litet barn studerats så noga efter miljögifter. Nu vill de studera vidare om det gäller generellt på alla barn.

Uttern är ett annat landlevande djur som drabbats hårt av perflourerade ämnen, gifterna de får i sig via fisken. Den är känslig för ämnen som är farliga för oss människor också. Även silgrisslor och de få tumlarna som numera är sällsynta i Östersjön har höga halter av dessa ämnen, var av de unga hade de högsta halterna och mjölken innehöll mer klorerande ämnen. Det är ett bevis på att det modern för över gifterna till kalven och den koncentrerade halten perflourerade miljögifterna tycks öka i avkomman, så som hos Cecilias spädbarn. Forskarna vet inte hur det påverkar kalvarna, eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat för att ta hand om gifterna, men effekten kan vara mycket stor.

Ett av de största problemen är att Östersjön är omgivet av länder som bedriver jord – och skogsbruk i stor omfattning. Enorma arealer med utsläpp når innanhavet via floder och vattendrag, och där stannar föroreningarna kvar eftersom vattenutbytet med Atlanten i Öresund är för litet. Meteorologiskt sätt ligger Östersjön dåligt till, då vädersystemen tar med sig utsläpp från omfattande, tunga industrier och avgaser från transporter på, över och runt om havet och släpper ner partiklar på ytvattnet. Men många av de 267378_10150244686733739_5956668_nnya miljögifterna spåras till saker som 85 miljoner människor använder dagligen, så som plastförpackningar, elektronik, UV-filter i solglasögon, kosmetika, hårspray, flamskyddsmedel och smuts-och vattenavvisande medel. Dessa ämnen fångas inte upp hos reningsverken utan förs vidare via avloppen och utflöden till havet.
Det är en bitter verklighet vi lever i. Miljögifterna finns i hela näringskedjan och problemet är lika stort som klimatförändringarna, eftersom problematiken med miljögifterna nu är lika allvarliga som för 40 år sedan. Något måste göras nu, inte bara av politiker och av industrier, utan av oss som privatpersoner. Vi måste tänka på vilka kemikalier vi använder och vilka mängder vi använder, annars kan våra barn och barnbarn få lida för det i framtiden.

Titta gärna in på Naturskyddsföreningens råd om hur man kan undvika kemikalier i hemmet.

På Sveriges avfallsportal kan du ta reda på vad som är viktigast att sopsortera.

På NSR kan du få reda på hur man sorterar just ditt avfall.

//Marina

Uppdaterad: 2015-10-08

Advertisements

5 thoughts on “Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan

  […] är världens mest förorenade innanhav. I ett tidigare inlägg beskrev vi ingående hur exempelvis testikelcancer, bröstcancer, reproduktions problem, fetma med […]

  […] allt från maten vi äter, till kläderna vi har på oss, till leksakerna våra barn leker med.  Testikelcancer, bröstcancer, reproduktionsproblem och för tidig pubertet är bara några exempel p…, för att inte tala om vad de gör för vårt ekosystem. Sälar med för lite späck, örnar med […]

  […] Läs gärna vad vi skrivit tidigare om miljögifter i vatten för att få veta lite mer. […]

  […] Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan […]

  Vår blogg och våra inlägg « Two Green Spirits said:
  December 30, 2017 at 6:37 pm

  […] Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s