Badplatsernas baksida: algblomning och tungmetaller

Posted on Updated on

Även om sommaren är långt gången och många redan haft sin semester är badsäsongen långt ifrån över. Få saker slår ett svalkande dopp i hav eller sjö. Ungefär 70 procent av jordens yta är vatten och bara i Sverige finns det 2 700 officiella badplatser, men allt vatten är inte hälsosamt att bada i.
strand

Algblomning kan utgöra stor hälsofara

Övergödning som beror på att mänskliga aktiviteter tillför extra näringsämnen till vattnet är ett stort problem i våra hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till dålig vattenkvalitet och syrebrist, samt massförökning av växtplankton, vanligen kallad algblomning.

Algblomning förekommer till havs, vid kuster, i sjöar och vattendrag, och kan ha allvarliga hälsoeffekter och en bör därför undvika att både bada och använda vattnet till matlagning vid algblomning. Att koka vattnet hjälper inte mot gifterna! Algblomningarna kan ge hudirritation, och utgöra en hälsofara, främst för små barn och husdjur.

Några gånger under varje badsäsong tas prover av badvattnet på de kommunala badplatserna. Resultatet finns att hitta under respektive kommuns hemsida om det inte finns på badplatsens hemsida eller Havs- och Vattenmyndigheten.
För att veta hur övergödningssituationen ser ut i ditt närområde kan du också söka på  VISS (Vatteninformationsystem Svergie), genom att ange vattendrag eller en sjö, eller via karta. Detta krävs lite dock lite mer kunskap i vad en skall leta efter.

Information om algsituationen i svenska havsområden, finns hos :

people on beach
Foto: Mikael P. Vahlgren

Dålig giftkoll på våra badplatser

Många, särskilt föräldrar, är mån om att kolla upp kvalitén på vattnet på badplatser för att undvika att få till exempel kräkningar och diarré.
Men vad rapporterna om vattenkvalitén saknar är ofta mätningar på hur höga nivåer tungmetaller som finns på platserna. Det innebär att badgästerna inte är medvetna om att just deras paradis kan vara så förorenat att det är hälsofarligt.

“…”Utmärkt kvalitet” syftar bara på en sak – halten av tarmbakterier, alltså risken att bli magsjuk. Ingenting om miljögifter. Inte ens i badvatten som ligger nära kända platser för dumpade gifter behöver man mäta något annat än bakterier.

Enligt en undersökning som SVT gjort finns minst 200 bladplatser nära zoner som räknas som riskområden också på grund av gamla föroreningar och miljögifter.

strand med sten
Foto: Mikael P. Vahlgren

I Blekinge finns tre badplatser som ligger nära områden som länsstyrelsen har pekat ut som hög risk för människors hälsa och för miljön.

På botten vid Brunnsviksbadet i Stockholm finns höga halter av kvicksilver, kadmium, arsenik, bly, koppar, zink, kobolt och nickel, samt polycykliska kolväten, TBT och PCB. Båtar och vågor kan röra om på botten så att människor utsätts för exponering.

“TBT är tribultyntenn, en mycket giftig organisk förening som togs fram för bekämpning av bland annat snäckor men också användes i färger för båtar för bekämpning av påväxt. TBT är idag helt förbjudet pga sin giftighet.

PCB står för polyklorerade bifenyler som är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar. PCB har skadliga effekter på djur och människor (SVT).”

Gatesjön i Laholm, Scaniabadplatsen i Malmö och Nösnäsbadet i Stenungssund är bara några områden som kan ha höga halter av föroreningar.

Titta gärna på SVTs badkarta om riskområden.

“Normalt faller du inte ned död pladask, om du får det i dig. Men vi vet inte i dag vad hela den här soppan av miljögifter vi får i oss har för effekt på oss om tjugo år. Jag skulle försöka undvika den extra exponeringen från badvatten.” menar  Britta Hedlund på Naturvårdsverket.

I VISS kan en hitta annan information om miljöövervakningar där en till exempel söker efter miljögifter, men sökningen på detta är komplicerad och kräver kunskap i både databassökning och tolkning av informationsdata.

badbrygga
Foto: Mikael P. Vahlgren

Många människor föredrar också att bada avskilt och väljer därför badplatser som inte är officiella. Vissa badar också så gott som dagligen under badsäsongen på samma plats. Därför är det viktigt att vattenkvaliteten är bra överallt och att det finns tydliga varningar på platser där risken att bli sjuk är hög, även om det handlar om att vara exponerad under lång tid. Informationen behöver vara lättolkad och tillgänglig för alla, och inte bara vara finnas på internet, så att var och en själv kan avgöra om de vill ta risken att vistas på platsen eller inte.

Läs gärna vad vi skrivit tidigare om miljögifter i vatten för att få veta lite mer.

//Marina

Advertisements

One thought on “Badplatsernas baksida: algblomning och tungmetaller

    Vår blogg och våra inlägg « Two Green Spirits said:
    December 30, 2017 at 6:37 pm

    […] Badplatsernas baksida: algblomning och tungmetaller […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s