hyresgäster

Vita Björn hoppas på dialog med hyresvärden

Posted on Updated on

Det är knappast någon nyhet att hyresvärdar runt om i landet nu börjar renovera sina fastigheter till en kostnad där många av hyresgästerna tvingas flytta. Människor har samlats för att protestera och skapat nätverk för att kunna bedriva dialoger med fastighetsägaren, i hopp om att komma till en kompromiss. Av dessa nätverk har vi har tidigare tagit upp Mobilisera Skarpan i Linköping och Pennygångens Framtid i Göteborg. Vissa har lyckats, andra misslyckats. På Pennygången har kampen lönat sig. “Under hösten 2014 slöts en överenskommelse mellan Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen om hyreshöjningar på i snitt 14 %. Vintern 2015 har renoveringen av det första huset på Pennygången påbörjats.” Dessutom drev Pennygångens Framtid frågan om rivningskontrakt, vilket nu har lett till att Stena Fastigheter har gett alla hyresgäster med rivningskontrakt  ett förstahandskontrakt. Nu sitter kvarteret Vita Björn i Göteborg i liknande sits och vi har därför bjudit in Anneli Nedholm, boende i Vita Björn att gästblogga. Har du en liknande berättelse? Kontakta oss gärna på twogreenspirits@gmail.com för att få din röst hörd! / Marina

************************************************************************

  Kv. Vita Björn byggdes 1965. Syftet var att bygga bostäder med ljus och luft efter rivning av den gamla bebyggelsen. Mot Bangatan ligger fem höghus med nio 11215759_10153401195007873_4573948038409098794_nvåningar med gaveln mot gatan. Placeringen ger sol och ljus på gården. Dessutom finns på så sätt utsikt mot Masthuggskyrkan från området. Mot Djurgårdsgatan ligger en länga med en höjd som är anpassad till landshövdingehusen på andra sidan gatan, fem till sex våningar. Utöver dessa tillkommer en indragen våning på samtliga hus. Kvarteret är strykjärnsformat med kortsidan mot Amiralitetsgatan i norr. I kvarteret finns 380 lägenheter fördelade på ett till fyra r.o.k.

Källa: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning

I slutet av 2014 kallade Wallenstam, vår hyresägare i Vita Björn Majorna, till stormöte och information om den stundade stamrenoveringen. Samtidigt som man gjorde stammarna vill man renovera resten av lägenheterna och standardhöja till “2015 års mått mätt”, som det hette, och erbjöd två renoveringsnivåer, en med kök, badrum, el och gemensamma utrymmen och en stor med hela lägenheten samt gemensamma utrymmen. Många av oss  som bor på Vita Björn insåg ganska snart att vi kommer behöva flytta om det inte finns ett lägre alternativ att välja på. I våra första möten, oss grannar emellan blev det väldigt tydligt att vi ville driva samma linje som Pennygången nämligen; ALLA SKALL KUNNA BO KVAR. På ett stormöte bildades en samrådsgrupp med alla de som ville vara med och gruppen fick mandat att föra dialog med Wallenstam och att driva vår vision.

Det vi hoppas på är en dialog, en verklig, sann dialog mellan Wallenstam och oss boende för att i slutändan komma till en renovering där alla känner sig tillgodosedda i sina behov. Vi pratar mycket om social hållbarhet i samrådsgruppen och hur man skall jobba för att få en hållbar stad. Detta är något vi är extremt måna om och hoppas att vi i ett samarbete med vår värd skall kunna åstadkomma. Under processens gång och efter lite kompetensinventering insåg vi ganska snabbt att mycket stor kunskap befann sig här på gården och det är vår största önskan att Wallenstam använder sig av den i den stundande renoveringen.

Anneli Nedholm/ Boende Vita Björn

Advertisements

Ge de boende med rivningskontrakt mer rättigheter

Posted on

Dagens inlägg är skrivet av gästbloggaren Mattias Axelsson från den bostadspolitiska podcasten Pennypodden.

—————————————————————————————————————-

När ett bostadsområde ska renoveras är det vanligaste att hyresvärden väljer att hyra ut lediga lägenheter på kontrakt med avstående av besittningsskydd (vardagligt kallat rivningskontrakt). Att hyra en lägenhet med rivningskontrakt betyder att du inte har den trygghet som en “vanlig hyresgäst” har. Hyresvärden kan när som helst och utan någon särskild orsak säga upp kontraktet och den som bor i lägenheten måste flytta.

På Pennygången har det annonserats om renoveringar sedan våren 2012. Alla nya kontrakt sedan senhösten 2011 har varit rivningskontrakt. Eftersom hyresgästerna gjort motstånd har Stena Fastigheter ännu inte påbörjat några renoveringar, men antalet lägenheter med rivningskontrakt ökar varje månad. Våren 2014 är mer än 200 lägenheter av totalt 771 uthyrda på rivningskontrakt – mer än en fjärdedel. De som flyttat in i området sedan hösten 2011 bor alltså inte på samma villkor. De kan inte med samma säkerhet opponera sig mot missförhållanden i lägenheten av rädsla för att mista kontrakt. De kan inte på samma villkor delta i dialoger om framtida renoveringar. Vid ev förslag på kraftiga renoveringar kan de inte heller driva frågan till hyresnämnden.

Eftersom renoveringen av Pennygången väntas hålla på i flera år kommer rivningskontrakt gå från att vara undantaget till att bli regeln. Makten över boendet flyttar således än mer från hyresgästerna till fastighetsägarna. Självklart kan rivningskontrakt i undantagsfall vara en lösning, men det kan aldrig få bli det vanliga. Därför måste Stena Fastigheter gå i frontlinjen om de vill visa att boendedialogen är på allvar och ge de boende på rivningskontrakt samma rättigheter. Vår uppmaning är därför att alla de som idag bor på rivningskontrakt ska ges samma möjligheter att bo kvar efter renoveringen.