GMO – en framtid eller en förödelse? Del 2.

Posted on Updated on

Kritiken rasar över spridningen av genetiskt modifierade organismer, GMO, som verkar vara här för att stanna, men finns det egentligen någon anledning till oro? Det är lätt att svepas med vågen, lätt att tro på den information som sprider sig som en löpeld över digital media och i de ganska dåligt genomförda dokumentärer som är emot GMO. Så vilka är argumenten som håller och vad är rent påhitt? Det är det vi försöker ta reda på. I det första inlägget tog vi upp hälsoaspekter och huruvida GMO kan lösa världssvälten, läs det gärna här. I detta inlägg kommer vi diskutera miljö och etik.

Miljöaspekter

Bin och humlor lockades till de väldoftande blommorna hos bondbönorna.När GMO sprider sig, vad blir då konsekvenserna? Med cocktaileffekten ser vi hur ofarliga kemikalier blandas i naturen till giftiga kombinationer. Finns då inte liknande risker med GMO? Vi har sett förut att införande av nya arter i områden där de inte skall finnas har gjort stor skada. Exempel på detta är den spanska skogssnigeln, eller vanligare kallad mördarsnigeln, som inte har några naturliga fiender här i Sverige. Ett annat exempel är den amerikanska hummern som får avkommor med vår europeiska hummer. Hur stor är risken då att Roundup grödor gör skada på det övriga ekosystemet?

Forskare som är för GMO hävdar att risken är liten att resistenta grödor skulle komma ut i naturen, men det finns tvekan även där:

“Ett exempel på när problem skulle kunna uppstå är dock om grödan genom genmodifieringen skulle få en bättre konkurrenskraft, vilket till exempel skulle kunna hända om en växt vars tillväxt framförallt begränsas av insektsangrepp görs resistent mot insekten. – Här handlar det om riskanalys igen och kombinationen av gröda, introducerad egenskap och omgivning. Man måste alltid räkna med att grödan kan hamna utanför fälten och titta på de möjliga konsekvenserna av detta, säger Anna Lehrman(10).”
 

Det finns positiva rapporter om minskad användning av insektsbekämpningsmedel och jordbearbetning, men också situationer där en behövt öka användningen. Det finns även oroande aspekter så som påskyndad utveckling av round up resistenta ogräs så som Kanadabinka, Bromus Diandrus, och många fler, och det talas även om resistenta skadedjur som blivit starkare så som majsrotbaggen (2)(13)(14).

Etiska aspekter

Spelet av de stora regerande företagen är fult, och det finns problem när nittio procent av GMO och GM-utsäde (bomull, raps, soja och majs) tillverkas och ägs av ett enda jätteföretag, som Monsanto (8). En skall vara försiktig med att anklaga företag för konspiration men det ligger förstås i företagets intresse att gå med vinst, och därför dölja information från sina konsumenter.

Monsanto kan med sin patent hindra bönder från att spara sina egna frön så att de tvingas köpa in mer från företaget.  Det kräver stora investeringar i dyra frön och stora mängder bekämpnings- och gödningsmedel. De har dessutom stämt ett hundratal bönder, då GMO spritt sig till deras åkrar. Bönder som sedermera förlorat sina gårdar.

Kalv på icke ekologisk Arla gård
Kalv på icke ekologisk Arla gård

När det kommer till genmanipulerade djur kommer vi in på en ytterst allvarlig etisk aspekt. Redan nu kan en se hur människan avlat fram djur  som exempelvis fått sjukdomar och andra defekter på grund av osund avling, t.ex. hundar som har svårt att föda utan kejsarsnitt och katter som inte kan klättra och är dömda till inomhusliv. Vårt boskap visas inte heller stor respekt i den stora jordbruksindustrin. Riskerna med att manipulera fram kor, grisar, höns och annat boskap för vårt eget syfte är höga, men kanske kan en i framtiden istället ta fram produkter som gör kött, ägg och mejerier mindre attraktiva på marknaden och på så vis kunde vi få slut på massproduktionen som idag gör att många djur lider.

Vi matas med information från olika håll från de som är för och emot GMO, samt att kritiker från båda håll ofta subjektivt anklagar varandra för dålig forskning och det är svårt att veta vad som stämmer och inte stämmer. Inte många av källorna nedan har undgått dålig kritik: som i de flesta heta ämnens områden som väcker starka känslor får en stå ut med att även lögner finns med i debatten. Och i ärlighetens namn så finns det brister i de flesta dokumentärer om GMO (9), vilka samtliga var emot genmodifiering av mat. Dokumentärer för GMO är det dock brist om, så har du ett exempel dela gärna i kommentarsfältet.

tomatplanta

Det går inte att undgå att oavsett sida, så är det samma relevanta argument och samma bevis som de åberopar. Och vi kan heller inte utesluta att forskare tystas, speciellt då stora företag är med i bilden. Men vi kommer inte undan det faktum att vi faktiskt inte vet vilken skada det kan göra, och att det finns forskning som visar att det finns tendenser som påvisar att det är skadligt för våra kroppar under lång sikt.

Skall vi då helt utesluta GMO i framtiden? Är det så att det den nya tekniken bara skrämmer oss? Det är inga enkla frågor att besvara. Den kan ge oss oändliga möjligheter inom olika områden som mat, sjukvård etc.. Men det är ändå oroande att grödor och djur med förädlade gener släpps ut i produktion efter så lite vetenskapligt underlag. Därför bör vi hålla oss till försiktighetsprincipen och hålla oss till det ekologiska och småskaliga tills dess vi vet hur dessa påverkar vår hälsa och miljö i det långa loppet.

/ Marina och Caroline

Källor:
1. Seeds Of Death – Unveiling the lies of GMO’S (Dokumentär)
2. GMO OMG (Observera: Ej vetenskaplig, subjektiv dokumentär men visar hur många människor känner.)
3. The World According to Monsanto
4. Anna Maria Corazza Bildt (M)
5
Naturskyddsföreningen
6. WHO
7
Risker med GMO i Jordbruket (Uppsats)
8. Greenpeace
9. Myles Power (Observera: Aningen subjektiv)
1
0. Genetiken är här för att stanna (Artikel)
11.Uppmärksammad studie om GMO-majs får stark kritik (Sveriges Radio)
12. Forskare: GMO kan ge cancer (Miljöaktuellt)
13. Positiva och negativa resultat behandlas helt olika i debatten (SLU blogg)
14. Miljökonsekvenser av GMO (Kunskapsöversikt)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s