GMO – en framtid eller en förödelse? Del 1.

Posted on

Vetenskap är fantastiskt. Vad vi kan göra med genetiken och vad vi skulle kunna åstadkomma med den är häpnadsväckande, men är det verkligen helt riskfritt? GMO, eller genetiskt modifierade organismer, är organismer där människan förändrat arvsmassan, på ett sätt som inte kan ske naturligt, så att de får de egenskaper en vill ha. Det kan lätt blandas ihop med den traditionella förädlingen som går ut på att en letar efter organismer som liknar de egenskaper man vill ha, och avlar på dem så att egenskapen förstärks över generationerna. En flyttar alltså inte över ett fåtal gener över artbarriärer som inom GMO.

GM-majs, GM-potatis och GM-raps är godkänt i Sverige, men tekniken är ny och många frågetecken finns kvar. Vad vet vi om vad den gör med vår hälsa och vad den gör med vår miljö?  Är det ofarligt eller kanske rentutav skadligt, och vågar vi vara delaktiga i ett experiment som kan kosta både människan och naturen ett högt pris? I det här inlägget försöker vi så objektivt som möjligt ta reda på sanningen.

Två sorters GMO

Det finns två sorters GMO. Grödor modifierats för att bli resistenta mot herbicider (ogräsbekämpningsmedel) eller att bli Bt-grödor, där en gen från bakterien Bacillus thuringiensis, som producerar det giftiga ämnet Bt-toxin, har introducerats i växten så grödan kan producera sitt eget insektsgift (8)(2).

Kan GMO lösa världssvälten?

Ett av de mest populära argumenten för GMO är att det är nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta föda världens ökande befolkning, men forskning visar att handswithearthGMO och kemikalier inte behövs för att det skall finnas tillräckligt med mat för att lösa världssvälten (1)(2)(3)(4). Tillgången på mat är inte problemet vid svält utan det påverkas snarare av faktorer som distribution av livsmedel, brist på mark, vatten och inkomst. Det finns också exempel som visar att GMO har varit problem för bönder i utvecklingsländer snarare än hjälpt dem (1)(7), vilket innebär att GMO inte alltid är en bra lösning.

Hälsoaspekter

Faktum är att medan människor runt om i världen protesterar mot GMO, så går många människor runt utan att veta vad begreppet riktigt innebär. Det saknas etiketter på våra livsmedel, vilket gör många människor misstänksamma. Samtidigt är andra helt ovetande om att de får i sig genmodifierad mat. De flesta källor vi har att tillgå erkänner problemet med att gener kan sprida sig till andra organismer (6)(11)(1)(2). Konsekvensen blir att inte ens GMO-fria produkter är helt utan GMO. GMO finns alltså i maten vi äter,  i fodret till vårt boskap och kanske även i laxen du fiskar ute i vildmarken – lite olika mycket beroende på i vilket land en bor. Men är det farligt?

Det verkar som om den riskforskning kring GMO som gjorts visar att det faktiskt inte är mer riskfyllt än konventionellt förädlade grödor. Dock finns det en studie om GMO som gjorts på råttor, men som har fått skarp kritik från olika håll (9). Huruvida det är relevant kritik eller inte är svårt att avgöra, men det talas om mutor, konspirationer med mera.

Att en av studierna faller på vilken råttart som använts kan låta lite som ett vagt argument, då resultatet ändå visade att de utvecklade cancer i högre grad än de andra råttorna (1)(2)(10). Men utan relevanta kvalifikationer är det inget som är värt att kritisera eller använda sig utav även om denna forskning används flitigt som bevis och motbevis bland gemene man (1)(2). Denna forskning tyder också på ökade risker av cancer, fertilitetsproblem, leverskador med mera, vilket också bönder säger sig ha upplevt. Dessutom visar andra studier att finns det höga nivåer kvar av Round up (glyfosyfatbaserat, cancerframkallande, GMO-växtgift) i mat, vilket är oroande.

Det kanske inte är så konstigt om folk blir lite fundersamma eller till och med övertygade om att det finns intressekonflikter när Michael R. Taylor, som tidigare arbetat högt upp i Monsanto, börjar arbeta hos United States Food and Drug Administration (FDA).

Monsanto är ett hårt kritiserat företag. De äger och tillverkar hela nittio procent av GMO och GM-utsäde och de anstränger sig för att dölja att detta finns i vår mat. Greenpeace har skrivit en rapport om Monsantos 7 största synder, där Monsanto beskrivs som ett företag utan något som helst miljötänk och där pengar är det enda viktiga.

“Monsanto är skyldig enligt anklagelserna för brott mot naturen, brott mot jordbrukarnas rätt att odla, och konsumenternas rätt att äta GMO-fria grödor och livsmedel.” – Greenpeace

Michael R. Taylors förflutna i Monsanto antyder ju att det kan finnas kopplingar till Monsanto överallt, vilket så klart skapar en paranoia och kanske inte en så ogrundad oro.

Det finns företag på den svenska marknaden som använder sig av GMO-teknik till exempel i tillverkningen av ost och sojaprodukter. Samtidigt råder stor försiktighet med GMO här i Sverige, i synnerhet på den ekologiska marknaden. “Vi menar att det finns för mycket risker och för mycket som är okänt för att vi ska släppa fram den här typen av produktion”, säger Johan Ceije, försäljningschef hos KRAV.

Det råder dock ingen tvekan om att det behövs mer forskning innan en kan vara säker. Förespråkare för GMO medger att varje fall måste riskbedömas för sig. Oavsett vad forskningen visar så finns det inget som säger att all GMO är skadligt, men det innebär inte heller att all GMO är ofarlig (2)(5). Det vore naivt att påstå att allt är frid och fröjd och att vi bör släppa GMO:n fri, för det här är långt ifrån okomplicerat.

Missa inte del två i vår miniserie om GMO, där vi bland annat kommer diskutera miljöaspekter och etiska aspekter med just GMO.

/ Marina och Caroline

Källor:
1. Seeds Of Death – Unveiling the lies of GMO’S (Dokumentär)
2. GMO OMG (Observera: Ej vetenskaplig, subjektiv dokumentär men visar hur många människor känner.)
3. Anna Maria Corazza Bildt (M)
4
. Naturskyddsföreningen
5. WHO
6
. Risker med GMO i Jordbruket (Uppsats)
7. Greenpeace
8
. Genetiken är här för att stanna (Artikel)
9.Uppmärksammad studie om GMO-majs får stark kritik (Sveriges Radio)
10. Forskare: GMO kan ge cancer (Miljöaktuellt)
11. Miljökonsekvenser av GMO (Kunskapsöversikt)

Advertisements

3 thoughts on “GMO – en framtid eller en förödelse? Del 1.

  Charlotte said:
  May 6, 2015 at 12:57 pm

  Hej Marina och Caroline,

  Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med er gällande ett möjligt samarbete. Kontakta mig gärna per mail.

  Varma hälsningar,
  Charlotte

  […] I det första inlägget tog vi upp hälsoaspekter och huruvida GMO kan lösa världssvälten, läs det gärna här. I detta inlägg kommer vi diskutera miljö och […]

  Vår blogg och våra inlägg « Two Green Spirits said:
  December 30, 2017 at 6:37 pm

  […] GMO – en framtid eller en förödelse? Del 1. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s