När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet

Posted on

I 10 000 år har vi haft ett stabilt klimat, men nu börjar klimatet bli mer instabilt. Atmosfären håller på att värmas upp i en oroväckande hastighet och vi är nära bristningsgränsen. Även små förändringar riskerar att rubba balansen och förändra världen så som vi känner till den och då finns ingen återvändo.

Idag är världens totala utsläpp av växthusgaser ca 50 miljarder ton CO2 per år. De globala utsläppen ökar  fortfarande trots att klimatmålen säger att utsläppen måste börja sjunka. Nu har Kina satt ett historiskt klimatmål och EUs ledare inför klimatkonferens i Paris nästa år enats om ett klimatmål på 40%, men räcker detta?

“Jag skulle tycka att närmare 60-70 procents minskning till 2030 skulle vara det som faktiskt behövs. Då handlar det om att EU ska vara en region som går före och som tar ytterligare ansvar, mer än många fattiga länder som inte är samma utvecklingsstadier som oss.” säger Naturskyddsföreningens nya ordförande Johanna Sandahl till Ekot.

Effekterna av en global uppvärmning på den ekologiska och ekonomiska situationen i världen  är svåra att förutsäga. Enligt Vetenskapliga rådet för klimatfrågor (2007) beror omfattningen av de negativa konsekvenserna på storleken på klimatförändringarna samt hur känsligt ekosystemen och samhället är. Men det finns ändå en del förväntade effekter:

 • Globalt vattenförsörjningsproblem speciellt i redan utsatta områden.
 • Abrupt ändrade förutsättningar för ekosystemet som kan leda till en ökad risk för utrotning av en mängd djur- och växtarter.
 • En höjd havsnivå
 • Extrema väderförhållanden (översvämningar, torka, stormar, skogsbränder etc)

I det här inlägget kommer vi mestadels att fokusera på avsmältningen av glaciärerna på Grönland, som höjer vår havsnivå. En  höjd havsnivå leder till problem i främst deltaområden och för små ö-nationer. I den oerhört viktiga dokumentärserien Planetens gränser (The Tipping points) menar forskare att om hela Grönlands is på 1,7 miljoner kvadratkilometer försvann skulle havsnivån stiga med 7 meter världen över.

Vad påskyndar issmältningen?

Förutom att haven blir varmare, finns det andra faktorer som påskyndar issmältningen. Trots att isen är långt ifrån civilisationen är isen svart av kryokonit, som består av orenheter som mineralstoft som förts vidare med vinden. Sotpartiklar kommer bland annat från bränder, både naturliga och anlagda, samt från jordbruk, dieselmotorer och koleldade kraftverk. Människans aktiviteter har ökat mängden svart sot i kryokonit, och påverkar den globala uppvärmningen(1)(2). Krykoniten samlas i håligheter bildar stora hål i istäcket, vilket gör att isen absorberar mer av solens energi och isen smälter fortare.

En annan faktor som gör att isen smälter är så kallade Glaciärbrunnar. Naturligt bildade dräneringshål där väldiga smältvattenkanaler som bildas tidigt på sommaren rinner ner från isen. En teori är att dessa kanaler leds ner till isens underkant och lyfter upp istäcket, kanske så mycket som en meter uppåt så att stora block av is rycks loss. På vissa platser rör sig isen 30 cm om dagen, och ännu mer på sommaren.

Hur påverkas vi av att isen på Grönland smälter?

På sommaren rinner stora mängder sötvatten från glaciären ut i havet och spär ut saltvattnet i golfströmmen. Om glaciären fortsätter att smälta i sådan hög hastighet riskerar det att försvaga eller helt avbryta strömsystemet som ger Europa sitt milda klimat.  Avkylningen i Europa märks redan av i form av rekordlåga temperaturer. Flyg har fått ställas in och hamnar stängas av. Det är inte svårt att lista ut hur det kommer att påverka transporter och ekonomin i längden.

Det hela låter som ännu en katastroffilm och så klart finns det skeptiker som hävdar att allt bara är påhitt och skrämselpropaganda, men det finns gott om forskning, bilder och filmer som länge visat att glaciärer världen över håller på att smälta. Att isen minskar i omfattning påverkar inte bara isbjörnarna som det ofta pratas om utan även sälar, valrossar och så klart oss människor. Lokalbefolkningen i Arktis påverkas redan negativt av att havsisen smälter tidigare, vilket bland annat försvårar att färdas med hundslädar vid exempelvis jakt(1). Smältvattnet har ställt till problem i Kangerlussaq (1). Smältzonen växte från fyrtio procent till nittosju procent på bara fyra dagar, smältvattnet skapade floder och sjöar och förstörde broar.
“Ett gigantiskt isflak på cirka 100 kvadratkilometer och fem miljarder ton är på väg att brytas loss från en av världens största glaciärer, Petermann-glaciären, på nordvästra Grönland.” skriver Greenpeace i juli 2009. Samma år skriver WWF “Författarna bakom rapporten Witnessing Change: Glaciers in the Indian Himalayas har gjort mätningar vid Gangotri, en 30 km lång glaciär, och Kafni, en 4,2 km stor glaciär i den norra delstaten Uttarakhand i västra Himalaya.  Resultatet visar att de mindre glaciärerna drabbas hårdare av klimatförändringarna. Exempelvis har Kafni dragit sig tillbaka snabbare och förlorar en del av sitt istäcke – en trend som också observerats på andra håll.”

I mina ögon råder det ingen tvekan om att något behövs göras nu, vi är redan sent ute. Om temperaturökningen kommer upp till 3 grader, finns ingen återvändo, då kommer vi inte kunna hindra avsmältningen på Grönland. Som det är nu ser det ut att vara för sent att hindra en global uppvärmning på 2 grader eftersom åtgärderna som gjorts inte håller måttet trots alla löften. Troligtvis kommer vi se en temperaturhöjning på 3-4 grader det här århundradet, vilket betyder att vi befinner oss i riskzonen(1)(SMHI). Och Sverige kommer inte slippa undan. Skyfall, torka, isläggning, dåligt grundvatten, ras och skred är några konsekvenser vi kan drabbas av.

“Forskning gjord av SMHI tyder på att medeltemperaturen i Sverige kan komma att öka med 3- 4˚C i de södra delarna och 5- 6˚C i de mer nordliga delarna fram till år 2100 (SMHI, 2014)”

Det är tydligt att det behövs pengar till forskning, beskattningar, politiskt ansvar, lärdom av misstag och mycket mycket mer som jag tänker överlåta till experterna. Men något behöver hända idag.

“Vi har de verktyg vi behöver för att agera, nu fattas bara den politiska viljan. ” (Ben Abbott, Klimatforskare)

Några enkla saker du kan göra:

* Åka kollektivt

* Välj förnybar energi, energi lampor och titta efter energimiljömärkningar (Läs gärna vårt inlägg om miljömärkningar för klimat, energi och transport).

* Gå eller ta cykeln så ofta som möjligt

* Samåk gärna

* Duscha korta duschar, gärna med mindre varmvatten (Ett bad motsvarar ungefär en 11-15 minuters dusch).

* Byta till snålspolande kranar själv eller kontakta hyresvärden

* Undvik att slänga ätlig mat genom att anpassa dina inköp eller matlagning.

* Handla klimatsmarta produkter

* Kolla din klimatpåverkan på Klimatkontot och ekologiska fotavtryck och försök ändra din livsstil

* I New York den 21 september ägde världens största klimatmarsch rum. Hundratusentals människor från hela världen samlades i New York för att delta i klimatmarschen vars syfte var att sätta press på världens ledare att vidta riktiga åtgärder mot klimatförändringen. Även i Sverige pågår nu diskussioner om att ha liknande demonstration, kanske inför nästa års klimattopp möte. Gå med i facebook gruppen Klimatmarscher i Sverige, och följ med och marschera. Ta gärna en titt på dokumentären Disruption om klimatmarschen i New York.

* Kolla gärna in CCL Sverige som jag var i kontakt med i somras och hade lite intressanta idéer.

* Stödj Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace eller någon annan miljöorganisation.

 

// Marina

 

Källor:

1. Dokumentär: Planetens Gränser (2014)

2. National Geographic Sverige: En överraskande expedition på isen.(2010)

3. Klimatkontot

Advertisements

18 thoughts on “När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet

  […] bränsle som har störst miljöpåverkan. I ett tidigare inlägg tog vi upp hur bland annat koleldade kraftverk påverkar en ökning av smältningen av våra stora glaciärer och havsisar, vilket redan idag har en negativ påverkan på både människor och klimat. Kolet har störst […]

  […] När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet […]

  Vår blogg och våra inlägg « Two Green Spirits said:
  December 30, 2017 at 6:37 pm

  […] När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet […]

  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
  January 30, 2018 at 8:35 pm

  Vad har ni för vetenskapliga evidens för det första stycket? När jag själv letar finner jag mestadels evidens mot detta skräckscenario.

   Caroline och Marina responded:
   January 30, 2018 at 9:50 pm

   Som du säkert läste så är inlägget från 2014, så exakta källan minns jag tyvärr inte. Jag skulle gissa att det kommer från dokumentären Tipping points, även Rockström har talat om liknande senarion, och även andra föreläsare jag har haft möjlighet att lyssna på.

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    January 30, 2018 at 10:25 pm

    Ok. Jag förstår. Det finns många profeter betalda av monopolkapitalet som tycker en massa saker, men jag är inte så religiöst lagd så jag tittar alltid på evidens och bevis när jag själv analyserar vad som är sannolikt.

    Anledningen att jag frågade er om evidens är att jag är en f.d. miljöpartist som öppet och skeptiskt letat evidens för klimathotet, men inte funnit några. Jag har funnit många psykologiska trix, olika former av osanning, men även källan till klimathotet, samt mer troliga bevis på att vi förmodligen bör oroa oss mer för en plötslig nedkylning och framför allt har jag funnit evidens och bevis för att vi sannolikt bör fokusera mer på ekologisk balans lokalt i varje nation i världen vad gäller resurser, population och konsumtion.

    ”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
    / Mark Twain

    ”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
    / Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

    Caroline och Marina responded:
    January 30, 2018 at 11:28 pm

    Two Green Spirits är politiskt och religöst obunden, och är inte heller sponsrade. Precis som du söker vi bevis och är därför inte heller partiska.
    Att klimatet redan håller på att ändras kan vi tydligt se både i vårt land och runt om i världen, det finns gott om statistik om detta.
    Bevis på att vi påskyndar förändringarna och själva klimathoten, samt vad som triggar dem och vilka konsekvenserna blir (och till viss mån redan är ) finns men är näst intill omöjligt att googla fram. Det krävs att en läser x antal oberoende vetenskapliga artiklar och även utbildning och expertis för att hänga med. De flesta av dessa är låsta i databaser som kräver inloggning och därför används inte dessa som källor på vår blogg.
    Det finns naturligtvis några få forskare som hävdar motsatsen, som med så mycket annat. Där är det upp till var och en att tolka vilken sida som har rätt, precis som vi behöver besluta vilket parti vi vill tro på och om vi skall vara konspiratoriska och vara övertygade att även dessa är köpta. För att minska sannolikheten att forskningen är manipulerad för att forskarna är uppköpta behöver en gå igenom många forskningsrapporter från forskare som är oberoende av varandra, vilket du är säkert medveten om. Det är viktigt att vara skeptisk, men lika viktigt att lita på fakta som är säkerhetsställd när den finns framför en.

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    January 31, 2018 at 3:24 am

    Bra att ni söker bevis och försöker vara opartiska.

    Att klimatet förändras står inte under debatt, det har det alltid gjort fram och tillbaka.

    Det som diskuteras är hur mycket, varför och vilka svängningar som är rimliga att oroa sig för.

    Själv tycker jag mig inte se bevis på att mänskligheten påskyndar förändringarna nämnvärt i diagrammen. Förändringarna verkar ha pågått under en mycket lång tid, ca 10000 år och är mycket små. En skeptisk källa till klimatbluffen är klimatupplysningen.se och Jakob Nordangård.

    Jag tycker att de förklarar ganska väl vad det handlar om och de tar fram data och förklarar den väl.

    Det är INTE få forskare som hävdar motsatsen. De är många med kompetens som hävdar motsatsen, samtidigt är inte argumentationsfelet Ad populum hållbart i vetenskapliga sammanhang. Den som använder det argumentationsfelet har oftast inte rent mjöl i påsen.

    Caroline och Marina responded:
    January 31, 2018 at 12:39 pm

    Tidigare skrev du “källan till klimathotet”, så jag undrar om du enbart letar efter en anledning till klimatförändringarna? I mina efterforskningar finns det tämligen många olika faktorer som spelar roll och ofta i korrelation till varandra. För att kunna göra en så verklighetstrogen analys som möjligt behöver en se det holistiska perspektivet.

    När det kommer till statistik så antar jag att du är medveten om att även små siffror kan göra stor skillnad. Det är här expertisen kommer in för att kunna tolka hur omfattande skadorna egentligen kommer att bli. Det är här det är relevant även att titta på den förändring som skett de senaste 30-50 åren, jämförelsevis med de senaste 10 000 åren.
    Här har du inte bara forskare som inser allvaret utan även vanliga männsiskor som sysslar med till exempel renuppfödning och jordbruk. Människor som i generationer sysslat med att arbeta i naturen, som ser skillnaderna i bland annat temperaturer från dag till dag, problem med skadedjur, djurarter som dyker upp där de inte tidigare hört hemma, skillnad i nederbörd, antal soltimmar, antal skogsbränder och andra naturkatastrofer mm mm. Människor vars levebröd är hotat och forskare som kan bevisa att deras upplevelser inte är ett påhitt.

    Jag känner till både Klimatupplysningen och Nordangård, jag håller mig självklart inte enbart till att läsa en sida av debatten. Deras argument och deras data håller inte när jag jämför det med annan data jag har till mitt förfogande. Diskussionen för att bevisa klimatbluffen innefattar även ofta påhopp på olika partier som förespråkar klimatförändringarna och även personliga påhopp på forskare när deras forskning granskas. Det känns inte seriöst eller särskilt vetenskapligt, så jag undrar vad som får dig att vara säker på att det inte är en bluff i sig? Det är inte en metod använder jag använder mig av. Därför slutar det med att det finns FÅ forskare som jag anser har något att komma med när det kommer till klimatförnekelse och/eller bluff att mänskligheten påskyndar förändringarna.

    Jag använder mig inte heller av argument som “argumentationsfel” eftersom det är en tendens att utöva makt, vilket jag inte heller är intresserad utav. Kommentaren som tyder på att vi inte skulle ha rent mjöl i påsen tänker jag helt enkelt ignorera, eftersom personliga påhopp som sagt inte intresserar mig. Det är upp till dig vad du vill tro om den saken. Vi vet att vi inte sysslar felaktig propaganda, och om någon väljer att tolka vår fakta annorlunda från oss är det helt okej. Om det visar sig att det hela är en klimatbluff desto bättre, det är bättre än klimathotet vi står inför.

    Här i kommentarsfältet är det högst relevant att vi inte använder svåråtkomliga källor. Det är inte ett argument utan ett faktum. Den här bloggen är inte till för experter, utan för vanligt folk som försöker leva ett mer miljö- och klimatvänligt. Vi vill inte rikta oss till människor som redan har kunskapen eller bara människor som har hög intelligens, därför är våra argument och vårt språk anpassat därefter. Det återspeglar inte all kunskap vi innehar på högre nivå, eftersom det inte faller in i vår målgrupp. Ibland får vi frågor som är mer vetgiriga och vill veta mer, då hänvisar vi vidare till rapporter och avhandlingar som vi kan rekomendera. Sedan är det upp till dem om de vill skaffa konto och ibland även betala för att få tag på detta.
    Här på bloggen befinner du och jag oss inte i en privat diskussion, därför vill jag hålla även den enkel för att alla skall kunna hänga med. Vi är heller inte i ett vetenskapligt sammanhang där två experter har en diskussion. Jag har inte någonstans påstått att jag är en expert och mitt mål är inte att övertyga forskare och vetenskapsmän om hur allvarlig situationen är. Diskutera med experter gör jag, men då för att få fram argument och fakta, och i vissa situationer även velat ha fram argument för varför vissa forskare säger emot sig själva i olika avghandlingar, har förutsättningarna ändrats som har gjort att forskningen lett åt ett annat håll tex. Detta enbart för att komma åt sanningen, utan att för dens skull anklaga eller smutskasta dem.

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    January 31, 2018 at 7:46 pm

    Det är bra att ni är öppna för att det hela kan vara en klimatbluff. Öppenhet är en viktig deal av vetenskaplighet. Skepticism en annan viktig del. T.o.m. intuition är en viktig del.

    ”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
    /Jane Goodall

    Jag rekommenderar denna läsning om ni vill veta mer skeptiskt om klimathotet: http://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/

    Det finns ”expertis” med olika uppfattning, men användandet av auktoritets-argumentationsfelet säger inget om kvaliteten på den s.k. ”expertisens” fakta och analys. Även de kan ha en politisk agenda.

    Vanliga människor har också uppfattningar, ofta baserat på massmedias upprepningar (hjärntvätt), eller egen politisk vilja, men det säger inget om orsak och verkan. Intuition i all ära, men det är fullkomligt ovetenskapligt att ha åsikter utan faktiskt använda hypotetisk deduktiv metod när man väl analyserar data.

    Antal skogsbränder kan ex. bero på ökat antal anlagda bränder. Minskat antal soltimmar kan ex. bero på ökade kondensstrimmor på himlen etc. etc. Att dra slutsatser enbart p.g.a. ett samband kan naturligtvis bli fel, ungefär som Hendersons diagram över sambandet mellan en ökad global uppvärmning och ett minskat antal pirater.

    Utan att ange data med källhänvisning är det heller inget argument.

    Jag har varit medlem i Miljöpartiet och känner att mitt syfte är gott när jag vill att den gröna rörelsen ska sluta ljuga för sig själva och för andra. Det är fult att ljuga, anser jag. Senast skrev jag denna bloggpost för att upplysa om den siffra som de till synes dragit ur tomma luften: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/01/03/klimat-miljopartiet-valjer-till-synes-logisk-taktik-infor-valet-2018-men-det-ar-nagot-som-inte-stammer-riktigt/

    Personliga påhopp är helt riktigt ovetenskapligt, men siffrorna måste ju granskas, annars blir det ju inte seriöst eller särskilt vetenskapligt. Klart att det kan de som avslöjat klimatbluffen vara bluff. Därför är Vetenskapliga partiets kommentarsfält alltid öppet för andra evidens. Källor som saknar kommentarsfält bör man vara mycket skeptisk till.

    Det är inget ”argument” att avslöja argumentationsfel. Det är helt enkelt en upplysning om ett argumentationsfel som är ogiltigt rent vetenskapligt. Det är ofta den som använder ”argumentationsfel” och andra former av osanning som visar på en tendens av att vilja propagera olika former av osanning. Ibland är det naturligtvis helt omedvetet.

    Men olika former av osanning är något som är vanligt hos de som vill utöva makt. Det är bra att du säger dig vara ointresserad av det.

    Läs då gärna på om olika former av osanning så att ni kan avslöja när någon använder dem , samt att ni inte själva använder dem när ni argumenterar.

    Ni säger att ”Vi vet att vi inte sysslar felaktig propaganda” men hur vet ni själva eller någon annan er verkliga kompetens? John Cleese förklarar problemet.

    Jag tycker det är bra att ni har en blogg för vanligt folk som försöker leva mer ekologiskt. Att försöka leva mer ”klimatvänligt” leder ju till mer ekologi. Lögnen har alltså inte skadat er agenda på något vis. Jag tycker ändå att det är fel att ljuga, även om ”klimathotet” gynnar ekologin. Jag tycker man ska tala sanning.

    Caroline och Marina responded:
    February 2, 2018 at 8:30 pm

    Inget av det vi skriver på bloggen är en lögn. Vår fakta är korrekt utifrån den forskning vi ser på och om saker är oklara är vi tydliga med det också. Vi använder inte heller fakta som inte stöds av en källa, eller källor som är beroende av varandra. Självklart är jag källkritisk. Jag har aldrig blivit anklagad för att ha använt dåliga källor på mina avhandlingar eller artiklar. Min miljöutbildning är grundläggande och mitt huvudområde är inte just klimatfrågor. Mina läsare är medveten om detta, eftersom det står tydligt i vår beskrivning. Jag har inga problem med att veta vart min kunskapsgräns går, därför går jag bara in djupare i frågor som är mina hjärtefrågor. Att du varit medlem i MP eller att du är medlem i Vetenskapliga partiet säger inte heller något om din kunskap.
    Jag känner att den här diskussionen inte ens handlar om fakta eller ens om själva inlägget. Vi har redan konstaterat att vi har olika tolkningar av fakta, så jag får tacka för dina källor , men om du vill fortsätta diskussionen så får vi helt enkelt hålla oss till ämnet i inlägget istället för att diskutera vem som ljuger och vem som är uppköpt och vem som argumenterar rätt. Jag har mina brister och jag kan identifiera brister hos dig, men det är ovesentligt. Vi är trots allt bara människor. Som tidigare aktiv i politiken uppskattar jag när inte diskussioner inte blir personliga utan faktiskt leder någon vart.

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    February 3, 2018 at 5:16 pm

    Ni ska inte ta det personligt. Enligt min mening är de allra flesta i världen lurade och det beror monopolkapitalets förmåga att producera hjärntvättande lögner via medier och köpta s.k. “klimatforskare”.

    I dag skrev jag den här … https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/02/03/kritik-av-vetenskapsbloggens-analys-av-den-listiga-vanstern-den-ar-varken-listig-eller-vanster/ …som klargör ungefär vad jag anser att det handlar om, med olika hänvisningar.

    Min egen kompetens att tolka data och diagram var mycket god på högskoleprovet och jag har alltid varit duktig på de svåra uppgifterna på gymnasiet i teknik, fysik och matematik.

    Jag är maskiningenjör med inriktning på energiteknik. Mitt IQ ligger nog på ca 120-130, d.v.s. ganska högt över medel som ligger på ca 100 i Sverige.

    Mitt generella tips när ni skriver något är att alltid analysera källan, om möjligt försöka falsifiera den och sedan om det inte går ange källan för påståendet i samband med det ni skriver.

    Caroline och Marina responded:
    February 3, 2018 at 11:43 pm

    Vi tar det absolut inte personligt, eftersom vi inte tar åt oss av kritik som vi inte anser stämmer. Naturligtvis finns det en risk för att jag är lurad, men det kan lika gärna vara du som är lurad.

    Jag har läst ditt inlägg som förvisso är välskrivet , men partiet faller inte mig i smaken. Inte mycket jag håller med om dessvärre.

    Alltid uppskattat med råd men jag vet hur en skall hantera källor och källkritik. Det lär en sig redan på högskolan även utan att få någon examen, och som tur är numer redan på högstadiet. Falsifierar gör jag hela tiden annars vore jag inte objektiv

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    February 4, 2018 at 4:59 pm

    Precis. Det kan vara jag som är lurad. Hur vet jag då det? För att veta att jag är lurad måste jag undersöka saken på djupet öppet och skeptiskt efter bästa förmåga. Det finns naturligtvis inget annat alternativ.

    Varför faller dig inte Vetenskapliga partiet i smaken? Vad skulle du vilja förändra? Vi är intresserade av vad du tycker och varför.

    Hur hanterar du källor och källkritik?

    Caroline och Marina responded:
    February 13, 2018 at 2:59 pm

    Vi på Two Green Spirits är enade i frågan om att avsluta den här delen av diskussionen, då den inte håller sig till ämnet . Vår bloggs kommentarfält är till för att diskutera just blogginlägget och inte användas som en plats för gratis reklamför något som vi på TGS inte står för.

    “…Vi ser också att kommentarer håller sig inom ämnesområdet för respektive blogginlägg. Kommentarer som inte följer dessa regler kommer att tas bort från bloggen, så snart de upptäcks, även i de fall då det innebär att ett bra argument försvinner på köpet.”

    Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet said:
    February 4, 2018 at 6:33 pm

    U.S. House Committee on Science, Space & Technology
    29 Mar 2017
    Testimony of John R. Christy
    Professor of Atmospheric Science, Alabama
    State Climatologist
    University of Alabama in Huntsville.

    https://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-115-SY-WState-JChristy-20170329.pdf

    ”What is immediately evident is that the model trends in which extra GHGs are included lie completely outside of the range of the observational trends, indicating again that themodels, as hypotheses, failed a simple “scientific-method” test applied to this fundamental, climate-change variable. That this information was not clearly and openly presented in the IPCC is evidence of a political process that was not representative of the dispassionate examination of evidence as required by the scientific method. Further, (and this took guts) the IPCC then claimed high confidence in knowing why the climate evolved as it did over the past few decades (humans as the main cause) ignoring the fact the models on which that claim was based had failed an obvious and rather easy-toperform validation test. Incredibly, what Fig. 5 shows is that the bulk tropical atmospheric temperature change is modeled best when no extra GHGs are included – a directcontradiction to the IPCC conclusion that observed changes could only be modeled if extra GHGs were included.”

    Fritt översatt:

    ”Det som är direkt evident är att tendenser för beräkningar i modeller med växthusgaser ligger helt utanför området för mätresultat och det visar på nytt att modellerna, när det gäller denna för klimatet viktiga variabel, som hypoteser betraktade, helt fallerar i en enkel test enligt den ”vetenskapliga metoden”. Att denna information inte klart och tydligt redovisades av IPCC är bevis för en politisk process, som inte svarar mot den objektiva granskning av fakta som krävs enligt den vetenskapliga metoden. Dessutom har IPCC mage att påstå att det finns en hög säkerhet när det gäller orsakerna till att klimatet utvecklats som det gjort de senaste decennierna (människor som främsta orsak) och helt ignorerar faktumet att modellerna misslyckats i en uppenbar och enkelt genomförbar validering. Oroligt nog visar fig. 5 dessutom att merparten av beräkningarna stämmer bättre utan extra växthusgaser och det motsäger direkt IPCC slutsats att mätta ändringar bara kan beräknas om de extra växthusgaserna tas med.”

    Mer om saken på svenska:
    http://www.klimatupplysningen.se/2018/01/14/christy-om-den-tropiska-hotspoten-och-klimatmodellerna/

    Caroline och Marina responded:
    February 13, 2018 at 3:24 pm

    För tillfället har jag inte tid att granska din källa, men jag kommer definitivt att läsa Christys “vittnesbörd” och se om det finns något som jag inte redan läst och förkastat.

  […] finns många faktorer som påverkar klimatet så vi kan inte bara se till en. I inlägget “När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet” beskrev vi hur bland annat skogsbränder, jordbruk, dieselmotorer, kolkraft och glaciärbrunnar […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s