Ge våra barn en giftfri vardag!

Posted on

Många tycker det är viktigt att deras barn inte kommer i kontakt med farliga kemikalier. De köper ekologisk mat, miljövänliga rengöringsmedel och är noga med vilka leksaker och kläder de köper – allt för att minska kemikalierna i hemmet. Att medvetenheten om kemikaliers effekter ökar för var dag och att människor landet över börjar dra sitt strå till stacken är jättebra!

DSC_2661 (2)Men vad vet vi egentligen om vilka kemikalier som våra barn utstätts för i vardagen? I dagens samhälle befinner sig barn och ungdomar stor del av sin tid i våra skolor och förskolor, där det inte är vi föräldrar som köper in mat, studiematerial, rengörningsmedel och leksaker.

Det är enkelt att ta reda på. Som förälder har man rätt till information som gäller miljön. Prata därför med pedagogerna om vilka riktlinjer som följs på just den plats där ditt barn spenderar sina dagar.

Ca 145.000 ämnen är registrerade inom europeiska kemikalielagstiftningen. 30.000-40.000 ämnen används på marknaden. De allra flesta ämnena har inte genomgått riskbedömning. Hur dessa ämnen påverkar människor, djur och natur hinner vet vi alltså inte.”

Naturskyddsföreningen tar stort ansvar i frågan om kemikaliefrågor i skola och förskola, bland annat genom Operation Giftfri förskola. Detta initiativ drivs av Naturskyddsföreningen och de är aktiva i föreningens nätverk Kemikalienätverket. Avsikten med projektet är att ta reda på vilka kemikalier som finns på våra förskolor. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med att öka medvetenheten hos bland annat allmänheten, politiker och kommuner om att man genom medvetna val kan reducera farliga kemikalier i inomhusmiljön, samt med att påverka en skärpning av lagstiftningen.

Vi föräldrar kan också vara med och påverka miljön i våra skolor, genom att be om information och efterfråga ekologiska och miljövänliga produkter. Frågor som jag själv begärt svar på är:
* Vilka miljömål har de?
* Serveras  ekologisk mat och i vilken omfattning?
* Hur mycket kött äter barnen?
* Äter barnen mycket vegetariskt/veganskt?
* Tar de hänsyn till utfiskning?
* Vilka etiska aspekter tas?
* Hur källsorteras det?
* Utförs städningen med miljömärkta produkter?
* Vad finns för krav på leksaker?

Meddela gärna pedagogerna i god tid innan att ni önskar ta upp sådan diskussion på föräldramöte, så de hinner ta fram all relevant information, samt vart man kan får reda på mer så som Livsmedelsverkets och miljöstyrningsrådets (om er skola/förskola följer dessa) riktlinjer. Tillsammans med andra föräldrar och pedagoger kan man då diskutera önskemål om eventuella förändringar, och man ökar andras medvetenhet genom att diskutera det. Har du fler barn än ett ta gärna upp det på alla föräldramöten även om de råkar gå på samma skola. Man kan också hjälpa till som företagare att stödja Operation Giftfriförskola och som privatperson bli månadsgivare för att stödja Naturskyddsföreningens arbete mot miljögifter.

// Marina

Advertisements

One thought on “Ge våra barn en giftfri vardag!

    […] Two green spirits om att skapa en giftfri förskola […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s