I en djungel av miljömärkningar – Del 6: Klimat, Energi och Transport

Posted on Updated on

Jorden blir allt varmare. Detta är något vi kallar för klimatförändring och det har många förödande konsekvenser, som många väljer att blunda för. Det som vi kallar för vardag, det som omger oss, det som vi tar för givet, kan snart komma att förändras drastiskt. Men varför sker detta egentligen? Och vad kan vi göra för att motverka det?

“Stormar och översvämningar tvingar miljontals människor på flykt från sina hem. Glaciärer smälter och koraller bleknar. Havsnivån stiger sakta men säkert i takt med att jordens medeltemperatur ökar. Man brukar säga att jorden har feber. Klimatforskarna är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag till stor del beror på mänskliga aktiviteter såsom ökad förbränning av fossila bränslen och skogsskövling”, skriver WWF.

Titta gärna på det här korta klippet som på ett bra sätt sammanfattar orsakerna till klimatförändringen:

Bilen
Bilen är som bekant en stor miljöbov, men det handlar inte om att man inte får köra bil utan att det är viktigt att använda bilen så lite som möjligt. Många använder bilen helt i onödan. Att ta bilen till mataffären kan till och med vara en sämre för miljön än själva transporten för maten även om den levererats från andra sidan jordklotet. Dessutom är en promenad eller cykeltur till affären rent av hälsosamt. Behöver du ändå ta bilen så passa på att göra flera saker samtidigt, som att ta med saker till återvinningen när du åker och handlar. Det spar dessutom tid.

För att minska trafiken i vissa trafiktäta områden finns trängselskatten som en lösning. Alla är såklart inte övertygade om att trängselskatt är en bra idé. Vissa menar att systemet med kameror och administration kostar för mycket och att det blir en dyr kostnad för låg- och medelinkomstfamiljer som behöver passera tullarna.

Trots detta tror vi att trängselskatt är ett viktigt bidrag till minskad biltrafik och därmed öka kollektivtrafiken. Ibland krävs det hårda tag och man får offra lite bekvämligheter för miljöns skull. Vi har naturligtvis hört talas om att det finns människor som kör flera mil extra för att av ren princip undvika vägtullar, men det är få människor som slösar bort sin tid på sådant. Vi är övertygade om att många tillslut kommer att inse att de inte är i så stort behov av bilen som de först trodde och se fördelarna med trängselskatten, som också kan finansiera en förbättring av kollektivtrafiken. Faktum är att kollektivtrafiken måste förbättras på många håll. Har man ingen trängselskatt så kommer troligtvis pengarna till det tas från annan källa och det påverkar vår privata ekonomi i alla fall, med den skillnaden att miljön inte förbättras utan trängselskatten.

Skatten ger bättre luft i stan genom minskade utsläpp från bilar och även de klimatpåverkande utsläppen minskar“, menar Grön Ungdom. Samtidigt anklagas den nuvarande regeringen av Naturskyddsföreningen för att mörka siffror om vår luftkvalitet.

Koldioxidskatten
Koldioxidskatten sattes i bruk 1991 för att få ner användningen av fossil energi i Sverige, och är inte populär hos alla parter eftersom det bidrar till en högre kostnad för bensin, olja, kol och andra fossila bränslen som påverkar klimatförändringarna.

I korthet kan man dock beskriva resultatet av denna beskattning som positiv. Naturskyddsföreningen menar att utsläppen av fossila bränslen minskat sedan skatten infördes. Det är förstås glädjande nyheter och vi anser att skatten borde behållas, kanske till och med höjas, för att förhindra att koldioxidutsläppen ökar i framtiden.

Ämnet är stort och går att fördjupa sig i ytterligare genom att läsa bland annat inlägget “Benjamin Juhlin till försvar för en heltäckande och generell koldioxidskatt” och även artiklarna ” Svensk fjärrvärme positiva till förslag om koldioxidskatt ” och “Stå fast vid höjd koldioxidskatt“. Om du vill ta dig ner till en mer avancerad nivå, kan du gräva ner dig i avhandlingar, rapporter och uppsatser på olika forskningsnivåer.

Hållbar energi
Idag är det endast 17 procent av vår el som kommer från förnyelsebara energikällor som solceller och vindkraft, de övriga 83 procent utvinns från fossila bränslen. Det är kortsiktigt tänkande och ohållbart i längden, att vi fortfarande inte använder oss av resurser som inte skadar planeten.

WWF visar i sin rapport Hållbar energi hur vi fram till år 2050 kan klara hela vår energiförsörjning med enbart förnyelsebar energi. Det innebär inte bara bättre energikällor utan också en effektivare förbrukning. Där ingår till exempel energieffektivare hus och belysning men också en hållbarare livsstil där vi från rika länder inte behöver offra vår livskvalitet samtidigt som flera miljarder från utvecklingsländer får en säker tillgång till elektricitet.

I vårt tidigare inlägg “Varför eller varför inte kärnkraft?“, där vi väger för- och nackdelar med den icke hållbara kärnkraften.

Nu skall koldioxidutsläppen minska och det skall satsas på att öka andelen förnybar elproduktion runt om i världen, men den svenska regeringens budget för miljön är dyster:

“Om några dagar kommer FN:s klimatpanel IPCC med världens främsta klimatforskare till Stockholm för att visa att vi snabbt behöver bli fossilbränslefria för att klara de globala utmaningarna – denna insikt är årets budget totalt befriad ifrån, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.” skriver Naturskyddsföreningen den 18 september.

Kanske är det dock inte så underligt att budgeten är så snål med tanke på att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är tre av de fyra partierna som fortfarande anser att kärnkraft är en bra idé…

Något som är bra att tänka på är att välja elbolag som använder förnyelsebar elproduktion. På Smutselkollen kan du se hur rent ditt elbolag är, genom att få reda på hur mycket el som produceras av fossila bränslen, kärnkraft och som är förnyelsebar.

Solenergi
Solenergin sägs vara den bästa av de förnyelsebara energikällorna och det är glädjande att det ökar i popularitet. Idag kan 83 procent av svenskarna tänka sig att ha solpaneler på sitt hus, vilket är en ökning på fyra procent sedan förra året.

Solenergin börjar också rasa i kostnad och förväntas också att göra så när tillverkning av paneler och batterier blivit billigare, medan priset på vanlig el från elnätet troligtvis kommer att bli dyrare än solenergin. Av ekonomiska skäl tror världens största finansbolag UBS att solenergi snart är en självklarhet i Tyskland, Italien och Spanien. Naturskyddsföreningen menar att solenergi är användbar även i vårt nordliga land och att ett system av nettodebitering skulle göra det mer lönsamt. Solenergin innebär också arbete. I USA arbetar fler människor med solenergi än med gruvdrift av kol.

Detta innebär att konsumenten betalar elräkningen utifrån hur mycket el som hushållet har konsumerat efter att den egenproducerade solelen har dragits av“, skriver Norran.

“Potentialen för egen solel är stor. Det finns enorma takytor att utnyttja bland svenska villaägare. Uträkningar visar att 25–50 procent av Sveriges elförsörjning skulle kunna komma från svenska tak“, menar Svante Axelsson som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i Norran.

I april förra året meddelade KTH att de på kemiinstitutionen lyckades slå världsrekord när de konstruerade en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas i hastigheter som påminner om naturens egen fotosyntes. Denna framgång spelar naturligtvis avgörande roll för de förnyelsebara energikällorna, exempelvis användningen av solenergi. Det innebär att man har möjlighet att skapa stora vätgasproduktionsanläggningar på platser som har mycket sol exempelvis i Sahara eller att man kan uppnå långt mer effektiv solenergiomvandling till el. Det kan innebära att du snart kan lagra din egen solenergi i källaren! Ett stor nyhet nu när bensinen blir allt dyrare.

” Jag är övertygad om att det inom tio år ska gå att producera teknik som bygger på denna typ av forskning och som är tillräckligt billig och därför kan konkurrera med kolbaserade bränslen. Det är för övrigt inte för inte som Barack Obama satsar miljarder dollar på den här typen av forskning“, säger Licheng Sun.

Foto: Volvo, Artikel: Vattenfall laddar Volvos laddhybrid med solenergi ,Källa: http://www.energinyheter.se

Vindkraft
Vindkraft är en annan miljövänlig metod, där råvaran är gratis. Enligt Svensk energi är vindkraft den förnybara energikällan som ökar mest i världen, och det ska finnas ungefär 2800 vindkraftverk i Sverige. Kostnaden för vindkraften har sjunkit på grund av de senaste årens utveckling och det räknas med att det kommer sjunka ytterligare, menar Svensk energi. Detta skulle innebära att vindkraften skulle kunna klara sig utan stödsystem.

Även Naturskyddsföreningen lyfter fram att kostnaderna har sjunkit för vindkraften – den har faktiskt blivit lönsammare än kärnkraften.

”Vindkraftverken drivs på sätt och vis av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa.” – Svensk energi

Vid för svag vind står kraftverken i viloläge. När vi har en vindhastighet på mellan ungefär 3-4 m/s och 12-14 m/s startar vindkraftverken automatiskt och matar in el på elnätet. Men vid kraftig blåst på ungefär 25 m/s är de mekaniska lasterna för stora och vindkraftverken stoppas för att inte orsaka onödigt slitage.

Förutsättningarna för vindkraft i Sverige är enligt Svensk energi mycket goda, men som sagt, det krävs en viss vindstyrka för att kraftverket ska komma igång. Det går inte heller att lagra vindenergi. Därför behöver vi komplettera vindkraften med till exempel vattenkraft. Men det är också så att “vindkraften ger ett värdefullt tillskott till elförsörjningen som gör det möjligt att spara på vattenkrafttillgångarna när vindförhållandena är goda.”

Men placeringen av vindkraftverken är av yttersta vikt – inte endast på grund av olika vindförhållanden. Naturskyddsföreningen skriver att det funnits fall där vindkraftverk förstör värdefull gammelskog. Sådant får inte ske, därför gäller det att det planeras ordentligt innan ett bygge startar:

Vindkraftverk innebär markexploatering, ljudstörningar och störningar för vissa fåglar. Därför måste planeringen göras bättre och det är inte omöjligt. […] Vindkraftverken bör framför allt byggas i redan exploaterade eller bullerstörda områden, vid vägar, flygplatser och industrier. Självklart ska inga vindsnurror byggas i känsliga fjäll, kuster, fågelområden eller gammelskogar, särskilt inte där örnar håller till.

Greenpeace skriver om en rapport från energikonsultföretaget Garrad Hassan som menar att vindkraft till havs rymmer mycket stora möjligheter:

Havsbaserad vindkraft kan leverera en tredjedel av Europas elektricitet år 2020, motsvarande all el som konsumeras i EU:s 150 miljoner hushåll. En storskalig utbyggnad skulle också skapa en ny marknad värd flera miljarder kronor och upp till tre miljoner nya arbetstillfällen.

Miljömärkningar 
Bra miljövalBra Miljöval – Detta är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen som ställer höga krav på bland annat transport och el. Kraven gäller inte endast varifrån energin kommer (till exempel om att det ska vara vindkraft), utan det gäller också miljökrav. Detta är något som andra märkningar inte gör, enligt Naturskyddsföreningen. De företag som väljer att sätta märkningen på sin el bidrar samtidigt till olika projekt, som skapar en energieffektivitet och en minskad påverkan på miljön. Exempel på detta är att de på Naturskyddsföreningen kunnat skapat vattenpassager som går förbi vattenkraftverk, för att djur och växter ska påverkas så lite som möjligt och inte hindras av kraftverken. De har även skapat bättre förutsättningar för hotade arter och “utfört energieffektiviseringsprojekt – det bästa sättet att minska negativ miljöpåverkan från energiframställning är att använda mindre el”.

Att miljömärka fjärrvärme med Bra Miljöval är positivt då leverantören bara producerar just den mängd värme som konsumenten förbrukar.

“Bra Miljöval kräver bland annat att bränslet kan spåras tillbaka till källan. Produktionen får inte får ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social eller kulturell och ekonomisk välfärd. Osorterat avfall godkänns inte i miljömärkningen eftersom detta innebär ett resursslöseri och motverkar återvinning av material.” – Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen

GodEl är märkta med Bra Miljöval, och skänker dessutom vinsten till välgörenhet, där du som kund får välja bland de sju välgörenhetsorganisationerna SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. Enligt Stefan Krook, grundare GodEl,  har elbolaget genererat 24 938 186 kr till välgörenhet. När de fått 500 000 kunder kan bolaget skänka 100 miljoner kr/år till välgörande ändamål. Enligt Smutselkollen skall den förnybara elen hos GodEl uppgå till 100% från och med 1 maj 2013.

TCOcert1TCO – Denna miljömärkning står för kvalitet och hållbarhet, det vill säga att de produkter som är märkta med TCO är positiva för både användarna och för miljön. Produkterna måste ha bra användaregenskaper (som funktionalitet, bra bildkvalitet på skärmarna, och att de ska vara enkla och trygga). Spridningen av miljö- och hälsofarliga tungmetaller och flamskyddsmedel minskar med TCO-märkningen och vi påverkas mindre av elektriska och elektromagnetiska fält.

Deras påverkan på miljön ska vara minimal, vilket handlar om låg energiförbrukning (eftersom detta skapar mindre koldioxidutsläpp), att produkterna ska kunna återvinnas och att de innehåller små halter av miljöfarliga ämnen. De företag som får använda sig av TCO-märkningen måste kunna bevisa att de aktivt jobbar med att stärka arbetsvillkoren i tillverkningsprocessen. TCO finns på hälften av världens alla datorskärmar.

“TCO-märkningenär en tredjepartsmärkning, vilket innebär att ackrediterade testlaboratorium verifierar att produkten uppfyller kraven i märkningen. I kvalitetssäkringen ingår även regelbundna efterkontroller där certifierade produkter som säljs på marknaden kontrolleras att de verkligen uppfyller kraven i märkningen. TCO Development arbetar tillsammans med flera internationella kommittéer och nätverk av specialister för att försäkra sig om att TCO-märkningenkan appliceras globalt. Kraven i märkningen utvecklas tillsammans med användarna, industrin och olika experter med fokus på både användarnas och miljöns bästa.”

DSC_1044

Vad kan du göra mer?
Förutom att sluta med onödigt bilåkande och välja rätt el och elbolag, är det viktigt att sluta använda vanliga glödlampor och gå över till mer energisnåla lampor och produkter. Tänk på att stänga av datorn och teven om du inte skall använda den och på elektronik som du använder sällan kan du dra ur sladden, vilket både är bra för miljön och din egen plånbok. Beställer du varor online, tänk på att välja miljövänlig transport.

Att spara energi är ett bra sätt att hjälpa vår planet och samtidigt inte känna att det svider lite extra i plånboken bara för att man väljer att vara miljövänlig, snarare tvärt om. Genom att minska elförbrukningen, så säger det sig självt att man även minskar sin elkostnad. Energimyndigheten har flera tips hur man kan spara energi.

Vissa partier fokuserar mer än andra på Klimatförändringarna. Om du själv anser att klimatet är en viktig fråga, var uppmärksam på vad de olika patrierna har för lösningar och hur mycket de fokuserar i frågan, så blir det lättare att välja hur du skall rösta i valet som inte alls är så långt borta.

Skriv gärna också på uppropet Radikalisera klimatpolitiken nu!, vars syfte är att pressa på politiker att fatta radikala beslut för att stoppa den globala uppvärmningen.

Skriv på Greenpeaceaktionen för 100% förnybar energi.

Följ WWF:s klimatsmarta tips!

Det är små uppoffringar vi måste göra för att kunna göra en stor skillnad och nå våra miljömål. Melbourne är ett framgångsrikt exempel på att stora städer kan förändra sig till det bättre och att människor kan få ett mer hållbart leverne. Och kan de så kan vi!

/ Marina och Caroline

Advertisements

2 thoughts on “I en djungel av miljömärkningar – Del 6: Klimat, Energi och Transport

    […] * Välj förnybar energi, energi lampor och titta efter energimiljömärkningar (Läs gärna vårt inlägg om miljömärkningar för klimat, energi och transport). […]

    […] det alternativ till tändvätskan. Eltändare är utmärkt när en grillar hemma, särskilt om en har miljömärkt el. Är en ute i skogen eller inte har tillgång till el är tändpapper märkt med Bra Miljöval ett […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s