I en djungel av miljömärkningar – Del 3: Skogen och Skogsbruket

Posted on Updated on

Någon frågade mig en dag vilket mitt bästa naturminne var. Jag svarade att det var när jag som liten låg på gräsmattan vid min sommarstuga mitt i natten och betraktade de fladdermöss som letade mat i skenet av farstulampan. Det var något speciellt med att ligga där i det fuktiga gräset, lyssna till fladdermössens pipande och de susande trädtopparna, och känna doften av skog som är så mycket starkare nattetid.
image

Sedan jag var ett litet barn har skogen varit en av mina favoritplatser. Lugnet. Friden. Ljuden. Dofterna. Upplevelserna. Men framför allt kopplar jag mycket av mina skogsminnen till min käre, nu bortgånge morfar, som var den som väckte mitt intresse för djur och natur. För mig är skogen att sitta på en sten mitt bland träden vid en porlande bäck och titta på grodor. Att leta efter insekter i gamla stubbar och tälja videpipor.

En dag höggs stora delar av skogen ner. Det gamla klätterträdet var borta, smultronställen överkörda och hallonbuskarna söndertrasade. Kvar fanns djupa spår med lervälling efter traktorernas hjul och en oändligt massa ris. Det var en fruktansvärd syn, som tyvärr blir allt vanligare.
image

“Sedan skogspolitiken lades fast för 20 år sedan har ansvariga myndigheter inte prioriterat skogens sociala värden i sitt arbete. Det har bidragit till ett svagt engagemang även hos markägare. Forskning har sedan länge visat vikten av att bevara skogens sociala värden, inte minst för folkhälsans skull. Hälsan är också det svenska folket rangordnar som absolut viktigast när det gäller användandet av Sveriges skogar. Det är därför extra nedslående att se hur skogens sociala värden, människans plats i naturen, hanteras, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.”

Men den svenska biologiska mångfalden handlar om så mycket mer än bara sociala världen. Den “ger oss en rad ekologiska tjänster som är viktiga för luft, vatten och klimat. De ger oss trä och papper, men skogen betyder också mycket för att vi ska må bra, för avkoppling, friluftsliv och naturturism. En skog består av många olika miljöer. Skogens träd lever och samspelar med tusentals svampar, mossor, fåglar, insekter och allt annat levande som brukar sammanfattas i begreppet ”biologisk mångfald”.

Skogsekosystemen är Sveriges artrikaste naturtyp och täcker 70 procent av vår landyta. Men skogsbruket är också ryggraden i svenska ekonomi, vilket är ett stort hot mot våra urskogar. Enligt Naturskyddsföreningen har bara 4 procent av vår produktiva skog ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd. Det betyder att Sverige är i ett stort behov av reservat, nationalparker och biotopskydd. Bevarandet av den svenska skogen bygger på frivillighet och den skogsvårdslag vi har är en minimilag. Varje markägare, privat-, bolag- eller statlig skall dessutom ta frivillig naturhänsyn i skogsbruket för att uppnå Sveriges miljömål.

Regeringens satsning på drygt 67 miljoner 2013 och 57 miljoner per år 2014-2016 kronor per år till ökat skogsskydd ska ses som en liten återställare av tidigare neddragningar” – Greenpeace.

Tillsammans med cykelbloggen PeeVee har vi på Two Green Spirits gjort en liten informationsfilm om skogen och skogsbruket. Ett stort tack till Mikael som filmade och satte ihop allt!


“Sveriges natur är fantastisk. Men varken djur eller natur mår speciellt bra. Med Svenska Pärlor vill WWF engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och leva upp till givna löften om att möta globala mål om utökat skydd och skötsel av vår natur – inte som nu minska resurserna till skydd.

Källa: Greenpeace UK

Av de certifieringar som finns för skogsbruk är det FSC och PEFC som, enligt vår kännedom, är mest förekommande i Sverige om man utesluter RSPO och Rainforest Alliance, vilka vi redan gått igenom i vårt tidigare inlägg om miljömärkning för regnskog.

FSC – Forest Stewardship Council är en märkning som garanterar att produkten kommer från ansvarsfullt skötta skogar och att den inte innehåller trä från illegalt avverkade skogar.
FSC:s medlemmar utformar tillsammans FSC:s regler. Bland medlemmarna finns stora miljöorganisationer (t ex WWF och Greenpeace), sociala organisationer (t.ex fackföreningar och människorättsorganisationer) och företag (tillverkande företag, skogsbolag, enskilda skogsägare).

Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. ” De verkar även för ett ekonomiskt livskraftigt bruk av skogar.

FSC:s hänsynsregler slår bland annat vakt om

 • hotade djur och växter
 • markens framtida förmåga att bära skog
 • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
 • urfolks rättigheter”

Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace är kritiska mot FSC för dåliga regler, men främst för bristande kontroll av certifierad skog. Även om Naturskyddsföreningen är en av de miljöorganisationer som lämnat FSC, rekommenderar de ändå denna certifiering över andra. För även om reglerna behöver skärpas och inte alla certifierade sköter sig, så är det fortfarande många skogsägare som tar sitt ansvar. En miljömärkning är ändå nödvändig på marknaden för att konsumenterna skall veta att skogsbruket är hållbart, och denna märkning kanske då är bättre än ingen alls.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification “är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.” Märkningen ställer krav på ett bärkraftigt och naturvårdsanpssat skogsbruk enligt kriterier från Ministerkonfrensen för skydd av Europas skogar. PEFC följer ISO riktlinjer för certifiering och kompetensprövning( ackreditering), samt har sin utgångspunkt i småskaligt skogsbruk.

PEFC har till skillnad från FSC aldrig haft stöd av miljörörelsen i Sverige och sällan i andra länder.

image

Det är vi vuxna som har möjlighet att inspirera våra barn att ta hand om vår natur. Ta med dig barnen ut i skogen och lär dem älska den. Ta med dig barnens kompisar ut i skogen också! Tillsammans kan de ha roligt och samtidigt kan de lära sig mycket! På det sättet kanske de tar hand om den på ett värdigt sätt, för hur kan man behandla något man älskar illa?

Låt också barnen få ta med sig naturen in. Det handlar inte bara om att plocka blommor och sätta i en vas. Låt dem ta in lite stenar, pinnar, kottar, kastanjer, snäckor och annat. Skapa stentroll, hyddor av kvistar, kor och hästar av kottar, barkbåtar och annat skoj – och vips så har de en liten trollby att leka med! Lite äldre barn kan tälja gubbar och videpipor eller varför inte göra egna smycken? Kanske vill de prova att koka te på ljung eller björk? Leksaker från naturen ger dem inte bara glädje, utan lär dem uppskatta vår planets resurser, dessutom ger naturen oss leksaker utan kemikalier! Barn har svårt att motstå leksaker i plast, men det måste inte utesluta att man försöker få in mer naturliga leksaker i leken. Ju mindre gift desto bättre. Dessutom lyssnar barnen på vad man säger, det är aldrig för tidigt att prata med dem om hur dåligt skogen mår eller hur dåligt det är med plastleksaker. Man behöver bara ta det på deras nivå och tala om det ofta. Det var så min morfar lärde mig älska skogen och det är så jag lärt mina barn att ta hand om vår svenska skog!

// Marina

Advertisements

4 thoughts on “I en djungel av miljömärkningar – Del 3: Skogen och Skogsbruket

  […] ← I en djungel av miljömärkningar – Del 3: Skogen och Skogsbruket […]

  […] och det gör mig därför mycket upprörd när jag ser hur den misshandlas. Jag har tidigare, i ett inlägg om skogen, skogsbruket och miljömärkningarna, tagit upp problematiken med vår svenska skog, men det finns mycket mer att säga och inte ens […]

  […] inte innehåller trä från illegalt avverkade skogar, har länge funnits på marknaden. Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace är kritiska mot FSC för dåliga regler, men nu kan Ica äntligen erbjuda grillkol och briketter som är märkta med […]

  […] I en djungel av miljömärkningar – Del 3: Skogen och Skogsbruket […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s