I en djungel av miljömärkningar – Del 1: Mat och kemikalier

Posted on Updated on

Kemikalier finns överallt och det är svårt att undvika dem. De lagras i våra kroppar och i naturen, och de bryts inte ner. Det finns även kemikalier som är ofarliga, men som när de blandas med andra kemikalier kan ha förödande effekter. Detta kallas även Cocktaileffekten, som börjar bli allt mer känt.

Titta gärna på detta korta klipp nedan som förklarar cocktaileffekten, presenterad av Jason Diakité alias “Timbuktu” (Läs också gärna vårt inlägg där bland annat Jason arbetar för att hjälpa till att stoppa hajfensfisket). Titta gärna på relaterade klipp om kemikalier i fall du vill fördjupa dig. För att det inte ska bli för många filmklipp på en gång har vi längst ner i detta inlägg publicerat lite längre klipp om kemikalier. De handlar om kemikaliernas påverkan på mäns fertilitet, om vilka kemikalier man som gravid kvinna kan komma i kontakt med och det uppmärksammade företaget Monsanto. Se gärna dem för vi känner att de är oerhört viktiga, speciellt för den som inte är helt övertygad om kemikaliernas konsekvenser.

De flesta i det svenska samhället är väl medvetna om sambandet mellan kemikalier och hälsoproblem som cancer och svårigheter att skaffa barn, ändå väljer många människor att konsumera och producera varor med kemikalier. Anledningarna till detta är många.

En mängd privatpersoner tänker att det är för dyrt att leva ekologiskt och företagare vill så klart gå med vinst. Andra har gett upp och menar att en person inte gör någon skillnad. Ett annat problem vi observerat som verkar vara ganska vanligt är att människor inte vill höra på vilka miljö- och hälsohot som finns, för att de känner sig som hycklare över att de gör för lite själva för att dra sitt strå till stacken och därför blir de fast i sin skuld och gör inget alls istället. Sedan finns det så klart dem som kallar sig “stadsmänniskor” och inte bryr sig om naturen, som inte förstår att allt hänger ihop – Vi fyller naturen med kemikalier som vi får i oss från naturen via mat, vatten och luft, som sedermera skadar oss lika mycket som naturen skadas.

Källa: Arla. Läs vad en av Sveriges största leverantörer av mejerivaror tar för ansvar för jordbruket.

Men varför ge upp eller känna sig skyldig? Varför inte göra vad man kan? Kanske har man inte pengar, men många ekologiska varor börjar bli billigare nu när efterfrågan ökat och man kan köpa så mycket miljövänliga varor som man själv klarar av. Man borde välja att äta mycket mer grönsaker. Självklart måste man inte avstå helt från att äta kött, men genom vår höga konsumtion idag bidrar vi till klimatpåverkan. Lite mindre kött på tallriken och genom att välja ekologiskt kött från bra bönder kan vi alla göra något bra. Bönder och företag borde välja att producera varor med mindre eller inga kemikalier, så att både konsumenterna och arbetarna inte riskerar sin hälsa. Att det är kostsamt att ändra om sina metoder råder ingen tvekan om, men någonstans måste man börja och visst vill man erbjuda produkter av kvalitet? Med ökad efterfrågan borde det bli lönsamt på längre sikt att producera ekologiska varor.

Trots detta finns det många som vill köpa miljövänliga produkter, men det kan vara svårt att välja då det finns en hel djungel med olika miljömärkningar. Därför bestämde vi oss för att göra upp en lista på olika miljömärkningar och försöka ta reda på vad de innebär. Enligt Naturskyddsföreningen måste man inte hålla koll på de många olika miljömärkningarna, då själva ordet “ekologisk” är namnskyddat via lagen. Så det räcker med andra ord att gå efter ordet “ekologisk” när du handlar. Fantastiskt bra, tycker vi! Men vi tycker samtidigt att det är intressant att lära oss mer om märkningarna och vi fördjupar oss gärna i det, och självklart delar vi med oss av informationen vi letar fram till er!

Vår erfarenhet är också den att det inte alltid står ekologiskt på alla de produkter som är ekologiska eller som på andra sätt är bättre för miljö, människa och djur. Allt handlar inte heller om kemikalier, utan om till exempel hållbart fiske, och därför kan det vara bra att ha lite bättre koll på märkningarna. Eftersom det finns så mycket att skriva om miljömärkningar kommer dessa delas upp i en serie inlägg inom olika områden. Detta inlägg är inriktat på maten vi äter och de kemikalier vi använder i våra hem exempelvis rengöringsmedel, schampo och ogräsmedel.

Källa: KRAV Klicka på bilden för att läsa om ekologisk mat i skolan!

Först tänkte vi kort beskriva vad ekologiskt och organiskt innebär. Organiskt innebär att produkten kommer ursprungligen från, eller del av, levande materia. Med ekologiskt menas att maten inte har besprutats med kemikalier och det användas inget konstgödsel eller avloppsslam, då dessa innehåller ett ämne som kallas för kadmium. Kadmium är något som finns naturligt i jorden och enligt Livsmedelsverket får alla svenskar i sig kadmium, vilket inte behöver vara direkt farligt, men som i större mängder och under längre tid kan skada njurfunktionen. Dessutom skriver Naturskyddsföreningen att kadmium orsakar benfrakturer som kostar fyra miljarder kronor varje år! Du som vill förjupa dig om vad kadmium innebär kan läsa mer här.

Med andra ord, ekologiskt säger nej till gifterna! Tyvärr är det ju så att vi inte helt kan undkomma gifterna då bekämpningsmedlen sprids i luften och i vattnet, och det är omöjligt att hålla ekoböndernas fält undan från regnet och vinden. Men om vi alla börjar äta mer ekologiskt kommer efterfrågan på icke ekologiskt producerad mat att minska, vilket gör att mindre farliga bekämpningsmedel kommer användas.

När det kommer till ekologisk mat är det inte bara viktigt att våra grönsaker är ekologiska, utan det gäller även det kött som man äter. Många tänker inte på att bönder odlar mat till sina djur och ofta är denna föda också besprutad, vilket gör att det påverkar även köttet. Men det finns ett sätt att komma bort från detta, och det är att välja ekologiskt när du handlar.

I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.”

Om du vill läsa mer om vad till exempel Naturskyddsföreningen gör och vilka förändringar de skapat inom jordbruket, klicka här!

Och nu över till själva miljömärkningarna.Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning och ska vara en av de tuffaste att få. Det börjar bli allmänt känt som “Världens hårdaste miljökrav”. NF beskriver Bra Miljöval:

“Märkningen finns för vitt skilda områden som elleveranser och rengöringsmedel. Det gör att de specifika kraven i kriterierna skiljer sig åt, men de bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier ska bort. Ett mål är också att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

[…] Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste hela tiden utvecklas för att bli mindre skadliga för miljön.

[..]  Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Bland annat har vår märkning lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen! El märkt Bra Miljöval har också lett till naturliga vattenflöden i älvar och miljöanpassning av vattenkraftverk.”

Källa: Naturskyddsföreningen. Klicka på bilden för att läsa om Naturskyddsföreningens segrar!

 

KRAV är bland annat förespråkad av Naturskyddsföreningen. KRAV beskriver sin miljömärkning:

“KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

KRAV handlar om maten
– och på så sätt djuren, vattnet, bonden, marken, växterna, luften – dig.

KRAV är en märkning
– den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.”

SVANEN har många och tuffa klimat- och miljökrav på de företag som väljer att sätta Svanenmärkningen på sig. EU ecolabel utgår från samma kriterier som Svanen, men är den europeiska varianten av Svanen.

Det är en världsledande miljömärkning som ställer tuffa miljö- och klimatkrav på 62 olika produktkategorier. Med fler än 1 000 företag i Sverige som marknadsför drygt 8 000 Svanenmärkta produkter står Svanenmärkning i en klass för sig.

EU-ekologiskt innebär att minst 95% av varans innehåll har producerats ekologiskt och att den följt reglerna i en officiella kontrollen. Konsumenten kan även vara säker på att varan kommit direkt från producenten eller förädlaren i en förseglad förpackning och att den  har producentens, förädlarens eller försäljarens namn på förpackningen och namn på, eller kod för, kontrollorganisationen. Märkningen garanterar att produkten följer EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

Fairtrade är mer känt som ett produktmärke som arbetar för att förutsättningarna för odlare och anställda i utvecklingsländer skall bli bättre och att de skall få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. De tar även ett visst ansvar för miljön och klimatet, därför kände vi att vi behövde ta med det på listan.

En Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Som grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns Fairtrade Internationals Prohibited Materials List

Läs gärna mer om Fairtrade, miljö- och klimatpåverkan.

Ett tips för den som har en smartphone är att ladda ner Naturskyddsföreningens gratisapp “Grön Guide” som till exempel kan hjälpa dig att finna vilken frukt och vilka grönsaker det är säsong för, informera dig om miljömärkningar och har många andra tips som kan hjälpa dig att välja rätt.

Titta gärna på denna föreläsning med Aleksander Giwercman från Naturskyddsföreningen om hur cocktaileffekten påverkar fertiliteten hos män. Mäns problem att få barn pratas det för lite om, så det är jätteviktigt för oss att lägga tabun åt sidan och bryta tystnaden.

Kolla in den här föreläsning med Anna Froster som berättar om kemikalier hon kom i kontakt med under graviditeten.

Det här är en fruktansvärd dokumentär om Monsanto, ogräsmedlet Roundup, kemikalier och genmanipulering.

Har vi missat någon viktig miljömärkning på mat, rengöringsmedel, schampo etc? Hur har detta inlägget påverkat dig? Kommentera gärna! =)

// Marina och Caroline

Advertisements

6 thoughts on “I en djungel av miljömärkningar – Del 1: Mat och kemikalier

  Malin Fricke said:
  June 30, 2013 at 6:20 pm

  Väldigt bra och tydligt skrivet blogginlägg!

   Caroline och Marina responded:
   June 30, 2013 at 6:25 pm

   Tack Malin! Jag hoppas du kommer uppskatta övriga inlägg i serien också. Förhoppningsvis kommer de bli lite kortare också, men det finns mycket att säga i ämnet.
   / Marina

  […] gärna våra tidigare delar i serien: om mat och kemikalier, palmolja och regnskog, samt om Skogen och […]

  […] Man bör också tillägga att PVC och ftalater bidrar till cocktaileffekten (vilken vi beskrivit i vårt inlägg om mat och kemikalier), och eftersom PVC smälter vid andra temperaturer än annan plast blir det dessutom problem vid […]

  […] i att undvika dem tills ett förbud är här, om inte annat för att motverka cocktaileffekten (läs mer om cocktaileffekten i tidigare inlägg) och frågan är vad för konsekvenser andra konserveringsmedel har. För visst är det bäst att […]

  […] Kemikalier finns överallt i vår vardag, i allt från maten vi äter, till kläderna vi har på oss, till leksakerna våra barn leker med.  Testikelcancer, bröstcancer, reproduktionsproblem och för tidig pubertet är bara några exempel på vad kemikalier kan orsaka, för att inte tala om vad de gör för vårt ekosystem. Sälar med för lite späck, örnar med missbildade foster och bin som dör i mängder kan relateras till cocktaileffekten. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s