Manifestation för hyresgästers rättigheter!

Posted on

Den första maj kommer nätverken Rätten att bo kvar (Göteborg) och Pennygångens Framtid ha en manifestation i centrala Göteborg för hyresgästers rättigheter, där alla som vill är välkomna att säga några ord i ämnet. Nätverken i sig är partipolitiskt obundna, dock är frågan i sig högst politisk och jag hoppas personligen att det kommer några politiker och lyssnar, och även talar. Frågan behöver tas på allvar och man behöver lyssna mer på hyresgästerna.
Detta inlägg kommer härefter att bestå av skriftlig information framtaget av de båda nätverken.

Fakta om manifestationen:

När: 1 maj. Klockan 12-14
Plats: Drottningtorget, Göteborg
Information: En första maj manifestation för att stödja rätten att bo med rimliga hyror och rätten att bo kvar vid renoveringar. Manifestationen anordnas av nätverken Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg).

Vi välkomnar alla att gå med, du behöver inte bo i Göteborg för att kunna delta.

Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) är partipolitiskt oberoende nätverk. Några partipolitiska symboler skall ej förekomma i manifestationen.

Vad nätverken vill:

  • att hyresgästernas rättigheter skall stärkas!
  • att hyresgästerna skall kunna ha en dialog med sin fastighetsägare!
  • att hyresgäster skall kunna bo kvar efter renovering!
  • att hyrorna skall vara rimliga!

loggarattenattbokvarlogga1

Bakgrund till manifestationen

Miljonprogrammet kallades den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som arbetades med i
Sverige under perioden 1964–1975. Tanken med miljonprogrammet var att man skulle lösa
den akuta bostadsbristen och att man skulle bygga en miljon bostäder under tio års tid.
Oacceptabla hyreshöjningar
Det är ett stort problem nu när miljonprogrammet behöver rustas upp, både av miljöskäl och
för att husen är mycket slitna. Många fastighetsägare i landet passar nu på att renovera och
därefter chockhöja hyrorna. I vissa fall betyder detta en hyreshöjning på över 60 procent och
många hyresgäster inte har råd att bo kvar. Många av dessa människor har inte möjlighet att
få en annan lägenhet av olika anledningar och kommer därför att tvångsförflyttas, flera emot
sin vilja.
En samhällsfråga
Många pratar om att det är viktigt att lösa problemet med segregationen (när man skiljer
befolkningsgrupper åt), men resultatet av omfattande renoveringar och höjda hyror blir att
bara de hyresgäster med höga inkomster kommer att ha råd att bo kvar. Mångfalden av olika
typer av människor kommer att försvinna från området. Låginkomsttagare kommer att bytas
ut mot de som har mer pengar, detta kallas även för gentrifiering.
Fastighetsägarna sparkar på dem som redan ligger
Många hyresgäster är nu upprörda hur deras liv slås i spillror. De sociala nätverken kommer
att splittras och många går en osäker framtid till mötes. Det kommer att drabba familjer,
ensamstående, pensionärer, invandrare och andra människor som kanske redan har det
svårt. De som har möjlighet att bo kvar förlorar sina grannar och vänner. Många barn kommer
behöva byta skola och kanske bo långt ifrån sina vänner. Deras trygghet är hotad. Det finner
vi omoraliskt!manifestation4
Tillsammans är vi starka
MEN på många ställen i landet har hyresgästerna börjat samarbeta och tillsammans protesterar
de mot hyresvärdarna. Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) som
ordnat den här manifestationen är nätverk som bildats av hyresgäster som vägrar ge upp
kampen!
De arbetar för en dialog mellan fastighetsägare och hyresgäst, samt att politikerna skall börja
diskutera hur hyresgästers rätterheter skall kunna stärkas. Som det ser ut idag dömer
hyresnämnen i nio av tio fall till fastighetsägarnas fördel. Det visar på att systemet är trasigt
och det är oacceptabelt!
Nätverket Pennygångens framtid är ett partipolitiskt obundet nätverk som jobbar utifrån
målsättning att alla hyresgäster ska ha råd och möjlighet att bo kvar efter en renovering.
Därför säger vi nej till Stena Fastigheters nuvarande förslag och uppmanar Stena Fastigheter
att istället inleda en dialog med hyresgästerna och renovera med utgångspunkt i hyresgästernas
önskemål.
Nätverket Rätten att bo kvar (Göteborg) är även det ett partipolitiskt obundet nätverk som
driver kravet att när hyreslägenheter skall fastighetsägarna visa hänsyn åt hyresgästerna som
bor där nu, inte åt dem som kommer bo där senare.

Välkomna!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s