Gorillan i Afrika är akut hotad

Posted on Updated on

Gorillan är den största av våra människoapor, magnifika och fredliga varelser, vars beteende påminner om vårt. I ett youtubeklipp med Robin Williams och den teckenspråks pratande gorillan Koko inser man hur lika vi verkligen är. Gorillor håller sig helst undan människor. De lever i familjegrupper och försvarar inte sina revir när de stöter på andra grupper av gorillor. De väljer hellre att undvika varandra.

De kan delas in i två arter: den västliga och den östliga gorillan. De västliga gorillorna består av de två underarterna västlig låglandsgorilla och cross-river gorilla, och de östliga gorillorna är indelade i de två underarterna bergsgorilla och grauers gorilla.
Gorillor är vegetarianer. De äter plantor och frukt, men även insekter vid enstaka tillfällen. Enligt ISF (Ian Somerhalder Foundation) förökar de sig långsamt, vilket gör att det även utan hot är osannolikt att de skulle få en snabb befolkningsökning.

Cross-River gorilla (Photo: WWF)

Den västliga låglandsgorillan lever i låglandslandskogen, medan cross-river gorillan återfinns i bergregnskogarna. WWF pratar även om en ny population med osäker underart:
Så sent som 2002 upptäckte man en ny population i Ebo-bergen i Kamerun. Denna population finns mitt emellan den västliga låglandsgorillan och Cross River-gorillan. Forskare försöker studera Ebo-gorillorna och fastställa vilken underart den ska klassas till.”

Västlig låglandsgorilla (Photo:Nelly Menard homepage)

Den västliga låglandsgorillan är hotad med sin population på 94 500 – 110 000/ <175 000, som har sina starkaste fästen i Kongo och Gabon. Enligt WWF har populationen under tidsperioden 1983-2000 mer än halverats inom vissa områden. De upplyser om tjuvjakt i norra Gabon i Minkebe. Jakten tillsammans med Ebola-viruset har lett till att 99 % av populationen förintats på bara 10 år.

För cross-rivergorillan är läget ännu värre, den är akut hotad och det finns mindre än 260 individer kvar, som lever på en mycket liten yta, kanske så liten som 200 km², i bergbenägna regnskogar mellan Nigeria och Kamerun.

Bergsgorilla (Photo: bloggen Frida och Gunillas klass)

De östliga gorillorna har sina fästen i bergsregnskogarna utefter Albertine Rift-förkastningen.

En diskussion pågår om bergsgorillorna i Bwindi och Virunga möjligtvis är två separata underarter. Likaså om den lilla gorillapopulationen på Mount Tshiaberimu väster om Bwindi är en tredje ras av bergsgorilla.” (WWF)

Även bergsgorillan är akut hotad och är enligt WWF en av de mest utrotningshotade djurartena i världen. År 2011 var beståndet bergsgorillor på ca 880 individer.

I Virungabergen finns nu totalt 480 bergsgorillor i 36 grupper tillsammans med 14 ensamma hanar – silverryggar. Det är en ökning med 100 individer sedan den senaste räkningen 2003 då antalet uppskattades till 380 djur.”

Grauer’s Gorilla (Photo:UNEP)

“Med de 400 bergsgorillor som inventerades 2006 i Bwindiparken i Uganda, består det kända antalet bergsgorillor i världen nu (2011) av 880 individer.(WWF)

Grauers gorilla har en population 3000-5000 individer och är en starkt hotad art, de flesta boende i nationalparken Kahuzi-Biega i östra Kongo. Ett par av dessa grupper kan besökas av turister, men grupperna har drabbats hårt av jakt efter deras kött. Ofta är det fattig landsbygdsbefolkning som drygar ut  sitt leverne genom att olagligt jaga gorillorna (1). Trots att jakten är olaglig förekommer det fortfarande att turister kan köpa smycken och andra souvenirer gjorda på gorilladelar.

Photo: Blogg Aftonbladet

Gorillor påverkas även av stridigheter mellan olika militära grupper. Delar av Kongo har länge varit ett slagfält där tre olika milsgrupper och den kongolesiska armen har slagits om de bördiga sluttningarna vid Bukima (1).  På senare tid har oroligheterna lugnat ner sig och arbetet med att rädda gorillorna och deras livsmiljö har kunnat fortgå utan störningar. Men gorillabäbisar har påträffats i fångenskap i området, och deras familjer tros ha dödats. Varje år tar parkvakter och veterinärer hand om gorillor som fastnat i tjuvjägarnas snaror. En av fördelarna som turismen fört med sig är att om någon gorilla från grupper som är vana med människor skulle fastna i en snara, så upptäcks detta ofta tidigt (1). Men när det kommer till de “vilda gorillagrupperna” är det ingen  som vet hur många individer som dör i tjuvjägarnas snaror. Men varje dag patrulleras områden för att ta bort och oskadliggöra snaror som är gillrade efter viltstigar som gorillor och andra djur använder.
Även många människor har mördats när de försökt att skydda nationalparken, år 2011 dödades 11 människor. I början av 2012 skriver WWF i sin medlemstidning att 130 parkvakter dödats i tjänst de senaste tio åren. De som drabbats hårdast är parkvakterna på den kongolesiska sidan.

Genom att läsa på Aftonbladets blogg förstår man hur stor marknaden är på apkött:

Photo: United Nations’ Food and Agriculture Organization

Handel med apkött går två olika vägar. En växande medelklass i storstäderna i Afrika ser apkött som en delikatess och fashionabla restauranger i de europeiska metropolerna Paris, Bryssel och London har kött från människoapor på sina menyer. Handel med bushmeat till Europa och Nordamerika är betydande. Bara till London smugglas det ungefär 10 ton bushmeat – varje dag! Det är en blandning av kött från antiloper, elefanter, apor och givetvis schimpans och gorilla.

Det handlar inte bara om att få marknaden att minska, det är mycket djupare problem än så. Ett stort problem är att bushmeat står för 80% av fettet och proteinet för landsbygdsbefolkningen, vilket innebär att köttet för dessa människor är nödvändigt. Köttet måste bytas ut mot annan föda som är likvärdig, för att dessa människor inte skall behöva lida, samt att de får hjälp med att skaffa sig annan inkomst så att de slipper ta till tjuvjakt.

Foto: Blogg Aftonbladet


Enligt WWF påverkas gorillorna negativt av att den illegala brytningen av coltan till mobiltelefoner, persondatorer och dvdspelare. Lokalbefolkningen är inte heller gynnad av brytningen. Bybor tvingas att arbeta i gruvorna under slavliknande förhållanden i frukan att bli dödade. Ofta hotas hela familjer om de inte arbetar.

Företaget Dominion Petroleum, som är skrivet i Bermuda och det brittiska företaget SOCO  söker efter olja i nationalparken Virunga National Park, där 200 Grauers gorillor har sin boplats, vilket förstås är förfärligt. WWF och andra miljövårdsorganisationer protesterade för att stoppa oljeexploateringen (2). Regeringen hejdade tillfälligt aktiviteterna tills miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts.

Enligt en case study från Rainforest Foundation i Storbritanien har en Malaysisk koncern köpt 470 000 hektar mark, mesta dels skog. 180 000 hektar planeras att ägna åt palmoljeplantage. Något som på många andra platser bevisligen skadat gorillor, orangutanger, schimpanser och andra utrotningshotade djur. Även i detta fall har inspektörer hittat en mängd överskridelser av föreskrifter.
WWF och IGCP, International Gorilla Conservation Programme arbetar för att säkra gorillors överlevnad. Bland annat stöjder de nationalparksmyndigheterna i Kongo, Rwanda och Uganda för att bevara bergsgorillor. WWF har varit framgångsrika i sitt arbete med att rädda gorillor och deras livsmiljöer i Albertine Rift. Inkomsterna från gorillaturismen täcker mycket av parkförvaltningarnas kostnader och bidrar till utveckling i de fattiga byar som finns på randen till regnskogarna. En av anledningarna till det framgångsrika naturvårdsarbetet med bergsgorillorna är framför allt ett internationellt samarbete mellan Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Ugnada (1). Tillsammans står de för både förvaltning, skydd och bekämpning av tjuvjakten.

Det är mycket tal om tigrar, elefanter och isbjörnar för tillfället, men jag tycker att gorillorna behöver mer uppmärksamhet så att den inte blir bortglömd utanför de organisationer som arbetar med att rädda dessa fantastiska varelser. Vi andra glömmer ofta i vardagen bort att tänka på dem och nästan glömmer att de snart kan vara borta. Ibland känns det som att barn är mer medvetna vad som händer på den fronten. Därför bad jag en 12 årig flicka skriva några ord om hur hon tänker om den utrotningshotade gorillan;

Gorillor är fredliga och sociala djur. Dom tillhör en av de tre människoaporna förutom människan. När en gorilla dödas blir jag både arg och ledsen. Det finns bättre sätt att skaffa pengar.
Tänk dig att du var en gorillaunge och din mamma blev skjuten av en tjuvjägare. Hur skulle du känna dig då? Jag skulle känna mig ledsen och undra vad som hänt.

Men hur kan man då själv hjälpa till att rädda gorillorna? Det finns bland annat möjlighet att donera pengar till IGCP för att hjälpa dem i sitt arbete att rädda gorillorna och deras livsmiljö. Du kan även välja att hjälpa till månadsvis genom att bli djungelfadder på WWF. Genom att bli djungelfadder hjälper du inte bara gorillor, utan bidrar även att skydda andra hotade arter. Ditt bidrag hjälper WWF att genomföra fler naturvårdsprojekt. Du får också den unika möjligheten att följa bergsgorillornas liv i Virunga.

Photo: WWF

Man kan även bli WWF vän (medlem) och direkt till WWFs naturvårdsarbete. För alla barn och barnbarn finns möjlighet att bli medlem i Panda Planet och få medlemstidningen för bara 250 kronor per år. WWF ger även möjlighet till minnesgåvor eller uppvaktning. Man kan också välja att bara sätta in pengar på insamlingskonton:

Bankgiro: 90 1-9746
Plusgiro: 90 1974-6

Kanske har man inte råd att betala per månad, men alla bidrag från WWFs givare kommer till nytta, stora som små.  Förutom att 6500 kronor räcker till den månataliga driftkostnaden för Virunga National Park i Afrika (2), räcker bidragen till exempel till:

  • Mat och förnödenheter, per person, för fem dagars patrullering: 100 kr
  • Ett ”paket” med tält, sovsäck och ryggsäck: 300 kr
  • En månadslön för en parkvakt: 500 kr
  • Uniform och stövlar till parkvakt: 900 kr
  • Utbildningsprogram i byarna vid Virunga, per år, 20 000 kr.

//Marina

Källor:

1) WWF EKO, nr 2, 2012

2) WWF, Verksamheten, 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s