Lagen om Valfrihet – Valfrihet i all ära, men till vilket pris?

Posted on

 Lagen om Valfrihet (LOV), kan vara på väg till Göteborg. Lagen om Valfrihet. Det låter som något att eftersträva, för frihet är något man vill ha, men man skall inte låta sig luras av namnet. LOV är inget jag förespråkar. Lagen innebär att kommunerna själva
kan välja att införa ett system  som möjliggör att brukarna av hemtjänst får välja utförare. LOV har införts i Kristinehamn, Krokom, Umeå, Uppsala och Västerås. I en bedömning visar att ett införande av systemet har medfört ökning av administrativt arbete inom kommunen, men kostnaderna för dessa är oklara.

Det handlar inte så mycket om äldre människors möjlighet att välja vårdhem eller hemtjänst, även om det är det som det diskuteras om mest. Många är även nöjda med sin privata vård. Dock ser jag vinster som en av de stora bovarna i dramat. Genom att stödja förslaget i omröstningen i Göteborg kommer det sannolikt leda till att oacceptabelt många privata bolag utnyttjar möjligheten till vinstmaximering, genom att minska kostnaderna för verksamheten. Såvitt jag vet finns det inget land i Europa som tillåter vinster inom välfärden och jag är starkt emot att sådant skall förekomma i ett land som Sverige. Det hela vore bättre om det inte existerade någonstans i världen.

Modern vård skall inte innebära att privata aktörer skall kunna stoppa vinsten i egen ficka, utan den skall gå tillbaka in i verksamheten för att försäkra att människor får bästa tänkbara omsorg. Kanske är det just detta argument som gör att många partier vacklar eller är negativa inför att införa privat äldreomsorg. Vi har redan många exempel på vanvård, speciellt inom äldreomsorgen. Carema och Attendo är exempel på företag som granskas efter vårdskandaler. Hur vida dessa aktörer är skyldiga och till vad är jag oviss om, men jag har själv bevittnat tveksamheter i ett annat bolag. Ofta har det varit en fråga om personalbrist då personal dragits in för kostnadseffektivisering och att arbetsbelastningen ökat. Personalen har helt enkelt inte haft tid eller ork att lägga ner energi för vård med kvalitet, något som var människa förtjänar.  Även annan prioritering av ekonomin har även i detta fall varit tvivelaktig, exempelvis angående att skicka personalen på utlandsresor och så vidare. I alla fall i mina ögon har det verkat som ett bonussystem och det varit oklart vart pengarna kommit ifrån.

Jag påstår inte att vanvård och felprioriteringar av ekonomi inte förekommer kommunalt, eller att alla privata bolag skulle misskötas, dock befarar jag att ett införande av LOV skulle öka besparingarna och därmed leda till liknande problem. Att vi behöver en förändring för att kunna ha ett fungerande välfärdssystem är självklart för mig, men jag tror inte att privat ägande är rätt lösning. Jag tror inte heller att det skulle komma att förekomma särskilt många privata bolag inom äldreomsorgen. Man kan se redan nu hur stora jättar köper upp mindre bolag, vilket inte ökar konkurrensen, som inom så många andra branscher. Personal på privata bolag berättar om hur deras arbetsplats bytt ägare, ibland ett flertal gånger och talar om deras oro för vad som händer med arbetstillfällena när deras småskaliga bolag blir uppköpt. De berättar om hur logotyper ideligen byts ut på alla papper och pennor och så vidare, och det gamla möblemanget som byts ut när deras verksamhet byter ägare, och de funderar över kostnaderna. Säkerligen är många av dessa utgifter onödiga och pengarna borde användas till förbättrande av vård.

Jag kan tänka mig att det blir jobbigt om man som äldre inte kan räkna med att den privata aktör man valt inte blir sålt till någon med sämre vård, så att man slipper fatta beslut efter beslut, när man redan har det svårt.

Det finns allt för många frågor som jag ställer mig och inte har något svar på ännu, när det kommer till privat ägande inom äldreomsorg. Som det verkar just nu med det stora vinstintresset är det inte ett sådant välfärdssystem jag vill ha i Göteborg, och inte heller i övriga delar av landet. Det är slöseri med resurser som vi borde lägga på den vård som finns, vart jag gladeligen betalar mina skattepengar. Jag är i alla fall säker på hur jag lägger min röst, och jag hoppas att partiet jag tillhör och övriga partier sätter stopp för den vinstjakt som växer sig allt större i landet, genom att rösta nej till LOV. Jag vill fortsätta ha en vård och omsorg där människorna prioriteras istället för extra pengar i fickan.

//Marina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s