Regeringen vill reducera vargstammen

Posted on Updated on

Vi känner en stor frustration över vargdebatten som rasar genom Sverige. Det har diskuterats en hel del om vargar i vårt avlånga land och de senaste året har diskussionerna blossat upp igen. I synnerlighet efter att en varg dödade en kvinnlig skötare på Kolmården i somras. Detta ledde till att Arbetsmiljöverket nu har ställt krav på Kolmården:

Utred olyckan, riskbedöm arbetet med vargar och vidta åtgärder för att något liknande inte ska hända igen.”

Detta tycker vi är helt i sin rätt! Att djurskötare ens får arbeta själv i närkontakt med vargar är helt befängt. Det handlar om vilda rovdjur, inte små kattungar. Vi är inte helt säkra på hur djur fungerar i alla lägen och varför de reagerar som de gör. Därför borde man vara minst två personer och övervakning borde vara ett krav, så att det lättare går att studera varggruppens aggerande och beteende. Om vargar skall finnas i fångenskap är en fråga, men när de finns i fångenskap måste man se till att skydda både vargar och djurskötare, och i vissa fall även besökare.

Hur det har gått med utredningen har vi ännu inte någon uppfattning om, men orsakerna kan ha varit många. Mycket tyder på att vargflocken blivit störd eller triggad. Experter menar att det kan ha berott på att djurskötaren var en kvinna, eftersom vargarna kan göra skillnad på kön även bland människor. Men vi skall inte vara så snabba med att skylla på vargarna, inte med tanke på de senaste skandalerna om hur illa Ölands djurpark och Parken Zoo behandlar sina djur. Om djur behandlas illa, vare sig det är av en enstaka skötare eller av alla anställda, så är det klart att de borde få försvara sig. Därför är det viktigt med en noggrann utredning, så att sanningen kommer fram.

Hur debatten om våra vilda vargar skall hanteras är också upprörande. I förra veckan offentliggjorde miljöminister Lena Ek (C) den borgliga regeringens beslut om en vargstam på högst 180 individer i Sverige, vilket innebär en minskning på 40 procent.

Det första WWF kommer  att göra är att läsa igenom hur Lena Ek kommit fram till denna siffra. Därefter kommer WWF tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen och Svenska Naturskyddsföreningen diskutera hur vi ska agera kraftfullt. Det är troligt att naturvårdsorganisationerna kommer att gemensamt ta kontakt med EU-kommissionen och förklara vår syn på regeringens beslut och planer.

Polariseringen i rovdjursfrågan kommer  troligen nu att öka och regeringen bör förbereda sig på internationella protester.”

Nu är ett brev till EU-kommissionären Potočnik på väg till Bryssel från Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen i Sverige och Världsnaturfonden, där de motsätter sig starkt till den svenska regeringens krav och åtgärder.

Det är att gå för långt att, som vissa människor gör, kalla vargarna mördare, att vilja se dem utrotade. Lemlästade. Vargar är inga mördare. Snarare är vi människor det, vi har ingen respekt för andra varelsers överlevnad. Det är knappt att vi bryr oss om andra människor. Det finns så många exempel på människors grymhet, som att vi dödar varandra. Vi har också mage att ta över varje bit mark, så att det inte finns någon plats för djuren, och när de gör sig till känna så är dom för många och vi måste skjuta av dem.

Självfallet ser vi till att även de människor som vill ha bort vargen kommer till tals i diskussionen, eftersom det är viktigt att se till båda parternas önskemål.

Han fick behålla skinnet, men man kan undra vad som hände med köttet? Om ett djur skjuts skall inte hela djuret användas?
Han fick behålla skinnet, men man kan undra vad som hände med köttet? Om ett djur skjuts, skall inte hela djuret användas?

I en artikel på Jakt & Jägares hemsida argumenteras vargfrågan under ett seminarium med Lena Ek:

“Eftersom vargpopulationen får växa ohämmat innebär det stora problem för människorna i vargbältet. Samtidigt betyder den höga tillväxten en genetisk försämring då andelen inavlade individer ökar. Genetiker har pekat på att licensjakten, som inriktades mot de svårast inavlade individerna, innebar en genetisk förbättring.”

Vi förstår argumentationen, det finns en anledning av att skjuta av varg, och det är för att förhindra inavel. Men då skall detta ske under speciella omständigheter, och varje offer borde vara godkänt av myndigheter som har hand om frågan och som vill vargen väl. Det borde inte vara upp till jägarna vilka vargar som får leva och dö. Att skicka ut någon hämndlysten ut i skogen kan inte vara en bra idé.

Den här kommentaren om varglobbyn kommer från Jakt och Jägares hemsida:

Dessa organisationer bryr sig inte ett dugg om de skador som vargen åsamkar landsbygdens befolkning när de kräver en obegränsad vargstam.

Man får naturligtvis ha förståelse för de människor som har vargen runt knuten. Rädslan för att bli attackerad måste finnas där. Redan som barn får man lära sig att vargen är ett hot, och det är förmodligen inte lätt att komma över den känslan om man har kommit i kontakt med vargen. Verkligheten är också den att människor skadas av vargar. Det är inget man kan förneka. Jag citerar en sammanställning(2007) från Svenska rovdjursföreningens hemsida:

“Vid en genomgång av dokument från de senaste 50 åren kunde man bara finna 17 fall då människor dödats i Europa och Ryssland och inget fall i Nordamerika.”

Vi rekommenderar alla att läsa denna sammanställning, då den tar upp mycket intressant fakta bland annat en sammanställning av olika angrepp. Dödsfall som skett efter detta är relativt få.

Mellan 2007 och 2009 anfölls även 42 jakthundar. Det är också beklagligt för alla uppfödare och bönder som får sina djur skadade, i synnerhet får, på grund av vargen. Statistiken över varg attacker sprider sig som en löpeld i media och på Internet, men man bör även vara kritisk till siffrorna. Det har till exempel visat sig att endast två vargar bidrog till en ökning av rovdjursdödade tamdjur under 2011.

Det måste finnas andra sätt än att jakt för att skydda sitt boskap. Som att man borde få financiellhjälp med speciella stängsel så att vargen inte kommer åt djuren via sidan Svenska vargar, där vem som helst kan köpa stängsel för att rädda både fåren och vargarna.

Kanske kan vi även hitta på något liknande som i Afrika, där bönderna håller elefanterna borta från sina odlingar med hjälp av ett illaluktande hopkok och så vidare. Det finns säkert många lösningar, men hur mycket forskas det på sådant mitt i ilskan?

Alla jag känner till har rapporterat in till länsstyrelsen hela tiden. Men det är klart att när det är så goda jaktförhållanden som det var i dag finns risken att fler vargar än vad som är tillåtet skjuts. Men det är inget man kan skylla jägarna för, det måste de ansvariga politikerna ha haft i beräkning när de klubbade beslutet om jakten.”

Kommentarer likt denna är oroande. Även om jägaren, i artikeln ur Aftonbladet, kanske följer regler så försöker han också skydda jägare han inte ens känner, genom att skylla allt på politikerna. Någonstans måste även jägarna ha ett ansvar och man skall inte skydda människor som handlar fel, även om det är någon i ens närhet. Men det ligger naturligvis något i det han säger, alla följer inte lagen, därför bör vi minska antalet vargar som får skjutas!

Frågan om vargjakten har upprört många. Bara att offentliggöra sin åsikt skapar en hotbild. Därför vill vi tacka alla som har mod nog att protestera, oavsett om det är för eller emot vargjakt. Allas åsikt är viktiga! Båda sidor har bra argument. Därför är det svårt att avgöra vilka som har rätt. Men många människor styrs utav känslor snarare än fakta. I en fråga som är så viktig som vargens överlevnad är det därför av stor vikt att man försöker komma till en kompromiss, och att besluten är rättvisa och baserade på en objektiv bedömning, snarare än ilska. Det måste vara nog med blodspill nu! Det måste gå att lösa problem utan att människor eller djur kommer till skada!

Lobbyarbetet:

Åsikter om vargen:

// Marina och Caroline

Advertisements

4 thoughts on “Regeringen vill reducera vargstammen

  DagL said:
  October 30, 2012 at 7:53 am

  Hej jag är huvudarkitekt bakom påståendet att riktad jakt kan minska vargens inavel, tack för att ni erkänner argumentet. Även om det är fel att vargarna blir mer inavlade för att de blir fler så det är onödigt att föra det vidare.
  Jakten står under kontroll av myndigheterna och förbjuden där genetiskt värdefulla vargar uppehåller sig. Men jägarna är inte så intresserade att jaga just varg som är svårjagad, och har nog inget emot att jakten sker under direktkontroll från länsstyrelsen. Länsstyrelserna däremot protesterar eftersom det blir dyrt och de saknar resurser.
  Varg tilldrar sig mycket mer uppmärksamhet än den är värd som problem, det är delvis mitt fel eftersom jag bidrar till det som hobby. Men det är också alla som väljer att engagera sig för varg istället för viktigare naturvårdsfrågor.
  Vargdebatten styrs huvudakligen av protester och tyckanden varav många emotionella, inte objektivitetet. Olyckligtvis gäller detta även de som borde vara objektivast, naturvårdsverket och EU .De regeringen försöker få att utreda frågan (även forskare) kan inte förhålla sig objektiva. Ni bidrar ytterligare genom er uppmaning att “lösa” problemet med protest.

  Det är en mycket stark polarisering. För att debatten skall avta fordras förtroende, framför allt för regering och riksdag och i viss mån naturvårdsverket.
  Ni bidrar nu till demonisering av ansvarig minister genom att påstå att hon vill ha ett tak på 180 vargar, hon avsåg ett golv, men eftersom ni vill tolka allt till vad ni tycker gagnar vargen så förvandlades kravet till ett tak.

  Naturvårdsverket erbjöd två alternativ och regeringen valde det lägre, och var i gengäld villiga att betala merkostnaden för en valpflytt varje decennium.
  Vargarna är relativt ofarliga för människor, jag brukar formulera det som att “jag skulle inte bli förvånad om någon människa i Sverige omkom till följd av en vargattack i det fria de kommande hundra åren men jag skulle bli förvånad om det hände två gånger.” Men att skriva som ni gör (vidarebefordrar) att ingen människa dödats av frilevande varg i nordamerika de sista 50 åren är en lögn och har inte tagit hänsyn till de två väl dokumenterade dödsfall som skett de senaste åren i Nordamerika. Dessutom påpekas i rapporten mörkertalet, Antalet döda är med all säkerhet större än antalet väl dokumenterat döda. För bara ett par veckor sedan inträffade en dödlig vargattack i Turkiet. Vargar är inte särskilt farliga för människor och faran för människor är inget starkt argument mot frilevande varg, men farorna blåses upp mer av vargskeptiker, om de som propagerar för fler vargar (som ni) förringar de små faror som faktiskt finns.

  Stängsel kostar oerhört mycket, är besvärliga att underhålla och bidrar (i begränsad grad) till ett otrevligare (mer stängslat) landskap med färre får och mindre öppet..

  Polariseringen gör att de som lever nära “naturen” och bidrar mer till dess förvaltning blir mer misstänksamma och får sämre kontaktytor med naturvårdsverket som skall administrera naturförvalningen.

  Å andra sidan tycker jag ni överdramatiserar Kolmården incidenten. Det har sina faror att hantera stora djur. En del kohanterare dör av ko eller tjurattack. Alla yrken har sina risker, i viss mån får det vägas mot yrkets charm och yrkesmannens preferenser. Djurparkstigrar har nyligen dödat. Häftiga upplevelser typ fritt fall ingår i nöjena och det är häftigt att vara i centrum för en vargflock. Folk kastar sig ut med fallskärm, ibland nedför stup med små marginaler. Eller nedför broar i Bungyjump. Det är lätt att vara efterklok, men även om stora risker inte skall tolereras blir det ett tråkigt samhålle med nolltolerans.

   Caroline och Marina responded:
   November 4, 2012 at 12:03 pm

   Vi vill först och främst tacka för din uppmärksamhet och din informativa kommentar.
   Vi vill uppmärksamma dig om att vi inte är några experter inom vargfrågan. Det innebär självklart, som vi poängterat i andra inlägg, att det då kan komma att förekomma brister i våra argument och resonemang. Däremot bygger vi påståenden på fakta och försöker vara så objektiva som möjligt, när vi förmedlar information. Den som läst ytterligare inlägg på denna blogg är medveten om att bloggen har ett brett innehåll och inte har någon specialisering. Det innebär att vi inte innehar samma omfattning av information som din blogg. Vår målgrupp är en annan än din vilket också påverkar språk och utforming. Vi uppskattar kritiska kommentarer som din, som upplyser oss om eventuell extra relevant information. Då det kan förekomma felaktigheter/missar. Vi korrigerar alla våra inlägg när det kommer ny bekräftad fakta. Objektivitet är något som är svårt att ha i en sådan fråga som vargens vara eller icke vara. I flertalet sakliga uttalanden, både muntliga och skriftliga, lyser brist på objektivit igenom. Brist på objektivitet kan även noteras i en majoritet av avhandlingar, som kan upptäckas av människor med kunskap och med ett kritiskt öga. Vissa är bra på att dölja det, andra inte. Vi eftersträvar med vår blogg att lägga fram all fakta objektivt och ofta i samband med detta även framföra våra tankegångar, som naturligtvis är subjektiva. Det är inget fel med känslor, det visar bara på ett djupt engagemang. Utan känslor hade vi heller inte haft någon politik eller engagerade människor. Vi tänker inte uttala oss om hur objektiviteten i naturvårdsverket och EU ser ut, eftersom vi saknar kunskap i frågan.
   Vi anser inte att vi överdrivit fallet med Kolmården. Det som hände var tragiskt och måste utredas, för att förhindra ytterligare incidenter. Om det förekommer brister i hur vargarna hanteras, vilket naturligtvis gäller alla djur i fångenskap, är det viktigt att detta kommer fram så eventuella bristande rutiner kan omarbetas. Vi påstår inte att man bara blir dödade av just vargar, vilket kanske vi behöver vara lite klarare med. Självklart förekommer det dödsfall vid hantering av andra stora djur, exempelvis hästar och kor. Även när det kommer till tamdjur vet man inte riktigt hur de kommer att reagera i olika situationer, även om man vet mer om vissa djurs beteende än andras. Naturligtvis får man räkna med skador och eventuella dödsfall när man hanterar djur i allmänhet, men det innebär inte för den sakens skull att man inte skall utreda de fall då det inträffar, precis som det tillsäts utredning vid exempelvis flygplansolyckor. Enligt vår åsikt skall onödiga konsekvenser undvikas.
   Vi demoniserar inte Lena Ek och har inte gått till personligt angrepp mot henne som person. Det är viktigt att erinra att hon som miljöminister förmedlar regeringens beslut och inte några personliga åsikter. Det skall även poängteras att man bör skilja på sak och person, det vill säga man bör inte angripa individen utan snarare deras argument. Vi lägger alltså ingen vikt i något annat än själva vargfrågan. Vi tog upp Ek eftersom man inte kan negligera regeringens beslut och med namn kan våra läsare med lätthet fördjupa sig i frågan om så önskas.
   Inavel är ett självklart problem bland mindre stammar av alla djur. Det är en ytterst komplicerad fråga. Vi kommer inte att gå in närmare på inaveln då vi inte fördjupat oss i den frågan, i alla fall inte ännu. Lösningar på inavelsproblemet överlåter vi till experter inom området. Däremot ville vi belysa problemet och få fram argument från båda sidor i debatten. Man kan inte lösa ett problem på ett rättvist sätt utan att lägga alla kort på bordet. Att dölja fakta är något som händer allt för ofta, vilket kan leda till felaktiga beslut. Om viktig fakta inte finns med i detta blogginlägg beror det på att vi helt enkelt inte kommit i kontakt med uppgifterna eller missat att ta med den. Vår tid att produera ett inlägg är relativt kort. Vi har därför inte möjlighet att lägga månader eller flera år på att hitta information, som man gör vid politiska beslut eller avhandlingar.
   Vi anser att vargfrågan, samt många andra naturvårdsfrågor bör diskuteras. Vilka frågor som inte skall negligeras är förstås en subjektiv värdering. Vargfrågan kan tyckas oväsentlig för de som endast vill jaga och/eller vill få bort vargen, men det är inte alla som har den åsikten. Därför står vi fast vid att vargfrågan är en angelägenhet och kommer förmodligen åter ta upp debatten i framtiden. Vi tycker att det är viktigt med protester, det är en nödvändighet för ett välmående samhälle. Alla argument är en protest i sig. Vi anser inte att man skall vika sig, utan driva en kamp i de frågor som är viktiga för en själv. På vilken nivå man driver en fråga är upp till var person, och vi tänker inte gå in på vad vi personligen gör eller inte gör för att hantera just vargfrågan, då vårt arbete är oväsentligt i just detta inlägg.

    DagL said:
    November 4, 2012 at 3:46 pm

    Visst fattar jag att ni inte utger er för att kunna allt, men det är trevligt att diskutera så därför hänger jag på.
    Kolmården föregår ni utredningen med slutsatser om tex ensamarbete. Jag tycker inte det är så självklart att något egentligen gjordes GROVT fel och vill vänta med att tycka om det tills jag läst en noggrann utredningen och även då tror jag att jag kommer att tycka det är lätt att vara efterklok och att konsekvenserna kanske blir onödigt långtgående. Min poäng är alltstå igen att det inte är uppenbart om GROVA fel begicks och isåfall exakt vilka. Men detta är egentligen inget att polemisera omkring vi tycker nog ungefär lika. Självklart får riskerna inte vara FÖR stora,
    Ni och skrivelsen överdriver Lena Eks och regeringens ställningstaganden. Tar man ställning till vad som tycks av politiker bör man utgå från vad det själva skrivit under, inte från referat som kan ha misstörstått.
    http://vlt.se/asikt/debatt/1.1863849-regeringen-vi-vill-ha-farre-vargar-men-med-battre-gener
    För mig som fattar och också naturvårdens företrädare som borde fatta vad det rör sig om är det självklart att 180 var ett golv, och det föreslogs av naturvårdsverket, som dock tyckte det skulle krävas för mycket valpflytt, Men alliansen är villig att ta merkostnaden för fler valpflytt (skillnaden rör sig om en valpflytt vart tionde är). Skillnaden överdrivs kraftigt i syfte att “demonsera” motståndaren. Sedan är det inte frågan om “regeringens beslut” utan icke exakt definierade målsättningar för regeringen (som är öppna för diskussion men den som diskuterar måste förstå distinktionen).
    Det låter som 180 vargar skulle ligga på gränsen till utrotning. Det har nyligen presenteras en sårbarhetsanalys av fyra erkända vargforskare som visar att 100 vargar i Skandinavien är tillräckligt för att garantera mot utrotning. Mycket få av jägarorganisationerna förespråkar färre än 150, dvs långt över gränsen där utrotningsrisken blir påtaglig..Vad som diskuteras är risken för att de genetiska problemen blir för stora. Själv tycker jag inte det är någon risk och jag är genetiker,
    Visst kan man demonstrera och slåss och dra ytterligare uppmärksamhet och resurser till vargfrågan men det är en felaktig resursanvändning att så mycket uppmärksamhet går till vargfrågan i förhållande till dess betydelse.

    Caroline och Marina responded:
    November 12, 2012 at 8:12 pm

    Vår blogg är inte till för att alla skall hålla med; debatt är alltid välkommet.

    Vad det gäller Eks utalande så kontrollerade vi informationen på ett flertal ställen, för att bilda en uppfattning som inte var politisk bunden och för att kunna ta ställning. Länken du delade med dig av var ett bra kompliment som på ett klart och tydligt sätt tar upp frågan. Den hade säkerligen varit med i vår diskussion om den publicerats några dagar tidigare. Vi antog att regeringen menar att vi skall ha minst 180 vargar, inte att vi skall ha högst 180 vargar, och att dessa djur skall vara av god genetik.

    I artikeln står ”Vad gäller vargen vill vi ha en begränsad vargstam med god genetisk status.” Det vi ställer oss tveksamma till är debatten runt ”begränsad vargstam”. Vi anser att det golv som föreslås är för lågt. Även om stammen löper liten risk att dö ut och/eller ha dålig genetisk status, så anser vi att taket behöver höjas. Med en kontrollerad ökning av stammen kan man försäkra att den är av god genetik. Detta kan lämpligen ske med inflyttning av valpar.

    På din blogg har du skrivit ”En vargpopulation måste bestå av många tusen vargar för att vara genetiskt långsiktigt uthållig.” Informationen är från 2011 och talar om andra siffror än den sårbarhetsanalys som nyligen tagits fram. Men vi tror mycket ligger i det påståendet, och om så är fallet, då är en ökning av vargstammen väsentlig. Även om vargen inte dör ut med en stam på 100 vargar så är det betänksamt om den skulle vara stabil ur ett långsiktigt perspektiv.

    Därmed behöver jakten på varg vara extremt kontrollerad för att förhindra att djur av nytt blod och goda gener skjuts av. Hur vargjakten går till och vilka kontroller som finns är för oss obekant, men det är inte självklart att alla jägare håller sig till reglerna, och vi frågar oss om kontrollerna är tillräckliga och om straffet är tillräckligt hårt.

    Resurser skall självfallet fördelas efter relevans och vilka frågor som skall prioriteras skall bestämmas av experter. Rovdjursfrågor i allmänhet är viktiga för oss, därför lägger vi resurser på det. Ett viktigt mål är att öka kunskapen bland våra läsare, för att minska gapet mellan människa och varg, så att de kan ta ställning i frågan och bedöma hur viktig den är för dem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s